SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi

Expert Training

Module description


MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Servis Yönetimi(SRV) modülünde, servis durumu ile ilişkili tüm bilgiler, ihtiyaca göre kullanıma sunulmak amacıyla oluşturulur. caniasERP’nin diğer modülleriyle başarılı bir entegrasyonla çalışan bu modül, şirketlerin servis hizmetlerinde yaptıkları tüm işlemleri pratik bir şekilde çözüme kavuşturma ve raporlama imkanı sunar. Servise bağlı envanter hareketi, satın alma, faturalandırma, servis emri oluşturma gibi pek çok işlem hızlı ve hatasız yapılabilir. Montaj, demontaj, revizyon, tamir, servis bildirimleri, periyodik servis planlama, servis anlaşmaları ve servis fatura onayları Servis Yönetimi modülü üzerinden gerçekleştirilir. Müşteriler de bu modülden arıza bildirimlerini işlemek ya da servis talebinde bulunmak için faydalanır.

Pre-Requisites
Training Objective

Training Request

You can contact us at any time for all your training requests. IAS Business Academy accepts your requests through the training request form and replies to you back as soon as possible.
 
Address:
Phone:
Email:

Upcoming TrainingsWebinarsIAS Business Academy (IBA) is a trademark of canias4.0.