SAL - Satış Yönetimi Uzman Eğitimi

Expert Training

Module description


MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Satış Yönetimi – Sales Management (SAL) modülü ile tüm satış işlemlerinin operasyonel ve belge bazlı takibi yapılabilir.

Bu modül, ERP’nin temel modüllerinden olup firmalar açısından büyük önem taşır ve sistem üzerinde tüm süreçlere entegre olarak çalışır. SAL.201 eğitiminin devamı olan bu eğitimde; şirketler satış süreçlerini yönetebilir, farklı konsept (Konsinye, Kiralama vb.) çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Satış sürecinde seri numaralı ürün kullanılması durumunda, iş akışını seri numaraları üzerinden yönetebilirler. Kur farkı faturalarını yine SAL modülü üzerinden yönetip, banka taksit uygulaması ve akreditif sürecini kullanabilirler.

 

Pre-Requisites
Training Objective

Training Request

You can contact us at any time for all your training requests. IAS Business Academy accepts your requests through the training request form and replies to you back as soon as possible.
 
Address:
Phone:
Email:

Upcoming Trainings

WebinarsIAS Business Academy (IBA) is a trademark of canias4.0.