EĞİTİMLER > VER - Fatura Kontrol Uzman Eğitimi

VER - Fatura Kontrol Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
VER.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

Bu modül sayesinde gelen faturalar sisteme kaydedilir. Ayrıca iade, fark, masraf, servis ve kur farkı faturaları da oluşturulabilir. Fatura Kontrol modülü, faturalardan alınan bilgi ile ilgili satınalma siparişleri ve stok hareketlerindeki bilgilerin tutarlı hale getirilerek muhasebe işlemleri için Genel Muhasebe modülüne aktarılmasını sağlar. Modül içerisindeki çeşitli raporlar vasıtasıyla faturaların fiyat karşılaştırması, fiyat farkları denetimi ve satınalma istatistikleri analiz edilebilir.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Sistemde Java kontrolünün yapılması/yüklenmesi, caniasERP EDU sunucunun kurulması.

Bilgi Seviyesi:

- BAS - Temel Uygulamalar

- PUR.201 Satın Alma Yönetimi Uzman Eğitimine katılmış olmak.

- Satın Alma süreci hakkında temel bilgiye sahip olmak.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

VER - Fatura Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar,

- Fatura kontrol süreçlerinin temel fonksiyonlarını yönetebilir

- Satınalma sürecine tabi olmuş malzeme ya da hizmetler için gelen faturaların kontrolünü sağlayabilir,genel muhasebe modülüne aktarabilir.

EĞİTİM DİZİNİ

VER.201.T - VER - Fatura Kontrol Uzman Eğitimi


1 - Fatura İşlemleri

1.1 - Satınalma Faturası İşlemleri - Genel

1.2 - VERT01 Uygulaması Üzerinde Kullanıcı Yetkilendirme

2 - Normal Fatura Süreci

2.1 - Satınalma Faturası Oluşturma

2.2 - Satınalma Faturası Silme

2.3 - Satınalma Faturası Düzenleme

2.4 - Satınalma Faturası Listeleme

2.5 - Satınalma Faturası Görüntüleme

2.6 - Satınalma Faturalarında Ödeme Hesaplaması

2.7 - Satınalma Faturasında Belge ve Kalem Üzerinden Masraf Hesaplaması

2.8 - Satınalma Faturasında Belge ve Kalem Üzerinden İndirim Hesaplaması

A - Workshop

3 - İade Fatura Süreci

3.1 - Tutar İade Fatura Süreci

3.1.1 - Tutar İade Faturası Oluşturma

3.1.2 - Tutar İade Faturası Listeleme

3.1.3 - Tutar İade Faturası Düzenleme

3.1.4 - Tutar İade Faturası Silme

3.1.5 - Tutar İade Faturası Görüntüleme

3.2 - Miktar İade Fatura Süreci

3.2.1 - Miktar İade Faturası Oluşturma

3.2.2 - Miktar İade Faturası Listeleme

3.2.3 - Miktar İade Faturası Düzenleme

3.2.4 - Miktar İade Faturası Silme

3.2.5 - Miktar İade Faturası Görüntüleme

B - Workshop

4 - Fiyat Farkı Faturası Süreci

4.1 - Fark Faturası Oluşturma

4.2 - Fark Faturası Listeleme

4.3 - Fark Faturası Düzenleme

4.4 - Fark Faturası Silme

4.5 - Fark Faturası Görüntüleme

4.6 - Faturaların Fiyat Farkları Denetimi ve Farklar İçin Fatura Oluşturma

5 - Manuel Fatura Süreci

5.1 - Manuel Fatura Oluşturma

5.2 - Manuel Fatura Listeleme

5.3 - Manuel Fatura Düzenleme

5.4 - Manuel Fatura Silme

5.5 - Manuel Fatura Görüntüleme

6 - Kur Farkı Faturası Süreci

6.1 - Kur Farkı Faturası Oluşturma

6.2 - Kur Farkı Faturası Listeleme

6.3 - Kur Farkı Faturası Görüntüleme

7 - Satış Masraf Faturası

7.1 - Satış Masraf Faturası Oluşturma

7.2 - Satış Masraf Faturası Listeleme

7.3 - Satış Masraf Faturası Düzenleme

7.4 - Satış Masraf Faturası Silme

7.5 - Satış Masraf Faturası Görüntüleme

C - Workshop

8 - Servis Faturası Süreci

8.1 - Servis Faturası Oluşturma

8.2 - Servis Faturası Listeleme

8.3 - Servis Faturası Düzenleme

8.4 - Servis Faturası Silme

8.5 - Servis Faturası Görüntüleme

9 - Satınalma Masraf Faturası Süreci

9.1 - Satınalma Masraf Faturası Oluşturma

9.2 - Satınalma Masraf Faturası Listeleme

9.3 - Satınalma Masraf Faturası Düzenleme

9.4 - Satınalma Masraf Faturası Silme

9.5 - Satınalma Masraf Faturası Görüntüleme

D - Workshop

10 - Genel Masraf Faturası Süreci

10.1 - Genel Masraf Faturası Oluşturma

10.2 - Genel Masraf Faturası Listeleme

10.3 - Genel Masraf Faturası Düzenleme

10.4 - Genel Masraf Faturası Silme

10.5 - Genel Masraf Faturası Görüntüleme

11 - Fason Fatura Süreci

11.1 - Fason Fatura Oluşturma

11.2 - Fason Fatura Listeleme

11.3 - Fason Fatura Düzenleme

11.4 - Fason Fatura Silme

11.5 - Fason Fatura Görüntüleme

12 - Ön Ödemeli Fatura Süreci

12.1 - Ön Ödemeli Fatura Süreci

13 - Konsinye Fatura Süreci

13.1 - Konsinye Satınalma Faturası Oluşturma

14 - Satın Alma Fatura Konseptleri

14.1 - Malzeme Ana Kayıtları Üzerindeki Satınalma Fiyatlarının Güncellenmesi

14.2 - Forward Sözleşmeleri Konsepti

14.3 - Satınalma Faturalarında Tolerans Prosesleri

14.4 - Satınalma Faturalarında Dinamik Yazdırma

15 - Fatura Muhasebeleştirme

15.1 - Faturaların Toplu Muhasebeleştirilmesi

15.2 - Fatura Muhasebeleştirme Prosesi

16 - Faturada KDV Hesaplaması

16.1 - Satınalma Faturalarında KDV Hesaplaması(Kalemden Hesaplama & Otomatik KDV Hesaplama)

17 - Satınalma Faturalarında Tolerans

17.1 - Satınalma Faturalarında Tolerans Prosesleri

18 - Forward Sözleşmeleri

18.1 - Forward Sözleşmeleri Konsepti

19 - Raporlar

19.1 - İthalat Masraf Raporu (Satınalma Belgelerinden)

19.2 - İthalat Masraf Raporu (Muhasebe Belgelerinden)

19.3 - Fiyat Karşılaştırma Raporu (Rapor)

19.4 - Faturaların Fiyat Farkları Denetimi ve Farklar İçin Fatura Oluşturma

E - Workshop

F - Eğitim & Değerlendirme
;