EĞİTİMLER > TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi

TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
TRO.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi ile transfer yönetimiyle ilgili süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi, ERP sistemi üzerinde, transfer istekleri ve siparişleri yönetim işlemlerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Envanter/Depo Yönetimi Yöneticileri

- Envanter/Depo Yönetimi Çalışanları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Beklenmiyor

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede Envanter Yönetimi bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Transfer istekleri ve siparişleri işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Transfer istekleri ve siparişleri raporlarının sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- İstek ve Sipariş kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- Giriş, Çıkış, Transfer envanter hareketlerini istek/siparişe bağlı oluşturabilecek,

- Rapor ihtiyacını kendisi karşılayabilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- TRO - Transfer İstekleri ve Siparişleri Yönetimi Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

TRO.201.T - TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Transfer Siparişleri Tanım ve Akış Diyagramı

1.1 - Transfer Yönetimi

2 - Transfer İsteği İşlemleri

2.1 - Transfer İsteği Oluşturma

2.2 - Transfer İsteği Düzenleme

A - Workshop

3 - Transfer Siparişi İşlemleri

3.1 - Transfer Siparişi Oluşturma

3.2 - İstekten Referansla Transfer Siparişi Oluşturma

3.3 - Transfer Siparişinde Rezervasyon İşlemleri

3.4 - Transfer Siparişinde Konteyner İşlemleri

3.5 - Transfer İsteğini Transfer Siparişine Çevirme

B - Workshop

4 - Transfer Siparişi Envanter İşlemleri

4.1 - TROT02 üzerinden giriş ve çıkış hareketlerinin yapılması

4.2 - Transfer İstekleri ve Envanter Hareketi TROT11 - INVT98

4.3 - Transfer Siparişinde Çıkış & Giriş Transfer Hareketinin Yapılması

4.4 - Mobil Envanter Uygulaması - Transfer Siparişi Hareketleri

D - Workshop

5 - Dağıtım

5.1 - Depo Malzeme İhtiyaçları

5.2 - Depolar Arası Dağıtım

5.3 - İş Emri İhtiyaçlarından Transfer İsteği/Emri Oluşturma

E - Workshop

G - Değerlendirme & Sınav
;