EĞİTİMLER > TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi

TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
TRO.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Transfer Yönetimi(TRO) modülü ile depo/mağazalar, malzeme ihtiyaçlarını belirleyebilir, stok planlaması yapılabilir, diğer depolardan malzeme talebinde bulunabilir ve emirlerini takip edilebilirler. Depo/mağazaların malzeme ihtiyaçlarını satın alma ve üretim yerine Transfer Yönetimi modülü ile transfer yöntemini kullanarak karşılaması firmalara zaman, mekân ve mali kaynaklarını verimli kullanma imkânı sağlar. Bu modül, depoların ihtiyaçlarını belirlerken önceki yıllarda depodan verilen emirlerin istatistiklerini de ortaya koyar. Böylece ortalama stok tüketim süresi hesaplanabilir. Yeniden sipariş miktarı ve teslim süreleri de dikkate alınarak sistem tarafından ihtiyaç miktarı önerilir. Depolar, bu ihtiyaçları baz alarak malzeme transfer talebinde bulunabilirler.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU JNLP linki ile kurulumun yapılmış olması

Bilgi Seviyesi:

- INT - caniasERP Genel Bilgilendirme eğitimine katılmış olmak

- BAS - Temel Veri Yönetimi eğitimine katılmış olmak

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- tesis ve depolar arasında tranfer istek, sipariş ve taleplerini yönetebilecek,

- talepler doğrultusunda depolarda dağıtım yapabilecek,

- tranfer yönetimi konsept ve süreçlerini caniasERP üzerinde yönetebilecektir.
EĞİTİM DİZİNİ

TRO.201.T - TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - TRO - Transfer Yönetimi Uzman Eğitimi

2 - Transfer İsteği İşlemleri

2.1 - Transfer İsteği Oluşturma

2.2 - Transfer İsteği Düzenleme

A - Workshop

3 - Transfer Siparişi İşlemleri

3.1 - Transfer Siparişi Oluşturma

3.2 - İstekten Referansla Transfer Siparişi Oluşturma

3.3 - Transfer Siparişinde Rezervasyon İşlemleri

3.4 - Transfer Siparişinde Konteyner İşlemleri

3.5 - Transfer İsteğini Transfer Siparişine Çevirme

B - Workshop

4 - Transfer Siparişi Envanter İşlemleri

4.1 - TROT02 üzerinden giriş ve çıkış hareketlerinin yapılması

4.2 - Transfer İstekleri ve Envanter Hareketi TROT11 - INVT98

D - Workshop

5 - Dağıtım

5.1 - Depo Malzeme İhtiyaçları

5.2 - Depolar Arası Dağıtım

5.3 - İş Emri İhtiyaçlarından Transfer İsteği/Emri Oluşturma

C - Workshop

G - Değerlendirme & Sınav
;