EĞİTİMLER > SYS - Sistem Yönetimi Uzman Eğitimi

SYS - Sistem Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
SYS.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

SYS - Sistem Yönetimi modülü caniasERP de sistem ayarlarını yönetebildiğimiz, kullanıcı hak ve yetkilerini düzenleyebildiğimiz, sistem ve veritabanı logları ile alan tarihçe takibinin yönetimini yapabildiğimiz, menü ve diğer sistem yönetim araçlarının kullanımını gerçekleştirebildiğimiz caniasERP modülüdür.

 KATILIMCIDAN BEKLENENLER 

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması.

Bilgi Seviyesi:

 

- Temel Bilgilendirme eğitimine katılmış olmak,

- caniasERP sisteminde temel seviyede işlem yapabilmek.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

SYS - Sistem Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar; 

- CaniasERP'de sistem yönetimi hakkında detaylı bilgiye sahip olacak,

- Kullanıcı hak yönetimini yapabilecek,

- Veritabanı loglarını yönetebilecek,

- Destek tablosu yönetimini yapabilecek,

- Alan tarihçe takibi konfigürasyonunu yapabilecek,

- Batch yönetimi yapabilecek,

- Menü ve tema tasarımı yapabileceklerdir.
EĞİTİM DİZİNİ

SYS.201.T - SYS - Sistem Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Modül Genel Tanımı

1.1 - Sistem Yönetimi Kavramı

2 - Kullanıcı ile İlgili Uygulamalar

2.1 - Sistem Kullanıcıları (SYST03)

2.1.1 - Yeni Bir Sistem Kullanıcısı Oluşturma

2.1.2 - Varolan bir sistem kullanıcısını güncelleme

2.1.3 - Varolan Sistem Kullanıcısının Silinmesi

2.1.4 - Sistem Kullanıcısını BAST88'deki Bir Kişiyle Bağlama

2.1.5 - Sistem Kullanıcı Gruplarını Ayarlama

2.1.6 - Kullanıcıya Modül Bazlı Lisans Profili Ekleme

2.1.7 - Kullanıcıya Uygulama Haklarının Tanımlanması

2.1.8 - SELECT, DELETE, UPDATE ve INSERT Haklarının Tanımlanması

2.1.9 - Domain ve Fonksiyon Kısıtları

2.2 - Kullanıcı Hak Setleri (SYST07)

2.2.1 - Domain ve Fonksiyon Kısıtları

2.2.2 - Kullanıcı Hak Setlerine SELECT, DELETE, UPDATE ve INSERT Haklarının Tanımlanması

2.2.3 - Uygulama, Diyalog ve Destek Tablosu Haklarının Tanımlanması

2.3 - Kullanıcı Grupları (SYST40)

2.3.1 - Sistem Kullanıcı Grubu Tanımlama

2.3.2 - Varolan Sistem Kullanıcı Grubunun Güncellenmesi

2.3.3 - Varolan Sistem Kullanıcı Grubunun Silinmesi

A - Uygulama

3 - Veritabanı ile İlgili Uygulamalar

3.1 - Sistem Kullanıcı Logları (SYST11)

3.1.1 - Sistem Kullanıcı Loglarının Listelenmesi

3.1.2 - Sistem Kullanıcı Loglarının Silinmesi

3.2 - Alan Tarihçe Konfigürasyonu (SYST24)

3.2.1 - Alan Tarihçe Konfigürasyonu

3.2.2 - Alan Tarihçe Konfigürasyon Kaydının Güncellenmesi

3.2.3 - Alan Tarihçe Konfigürasyon Kaydının Silinmesi

3.3 - Alan Tarihçe Logları (SYST25)

3.3.1 - Alan Tarihçe (Günlükleri) Takibi

3.4 - Veritabanı Konfigürasyonu (SYST14)

3.4.1 - Veritabanı Logu İçin Konfigürasyon Tanımlama

3.5 - Veritabanı Kopyalama Takibi (SYST15)

3.5.1 - Veritabanı Loglarının Listelenmesi

3.6 - Sistem Yönetimi Kokpiti (SYST27)

3.6.1 - Sistem Yönetimi Kokpiti

B - Uygulama

4 - Sistem ile İlgili Uygulamalar

4.1 - CaniasERP Sistem Parametreleri (SYST06)

4.1.1 - caniasERP Sistem Parametrelerinin Tanımlanması

4.2 - Sistem İşlemleri (SYST00)

4.2.1 - Yeni Bir Uygulama Oluşturmak

4.2.2 - Varolan bir uygulamanın güncellenmesi

4.2.3 - Varolan Bir Uygulamanın Silinmesi

4.2.4 - Toplu İşlem, İş Akış Öncesi ve İş Akış Sonrası fonksiyonalitesi

4.2.5 - Gadget Tanımlama

4.3 - Sistem Numara Aralığı (SYST04)

4.3.1 - Tarih Formatlı Bir Numara Aralığı Oluşturma

4.3.2 - Otomatik Bir Numara Aralığı Oluşturma

4.3.3 - Varolan Numara Aralığının Güncellenmesi

4.3.4 - Numara Aralığı Silme

4.4 - Destek Tablosu Yönetimi (SYST12)

4.4.1 - Destek Tablosu Tanımlama Ve Kullanımı

4.4.2 - Var Olan Destek Tablo Kaydının Güncellenmesi

4.4.3 - Var Olan Destek Tablo Kaydının Silinmesi

4.4.4 - Destek Tablosu Yetkilendirmesi

4.5 - Sistem Mesajları (SYST02)

4.5.1 - Sistem Mesajları Uygulamasının Kullanımı

4.5.2 - Varolan Sistem Mesajını Güncelleme

4.5.3 - Varolan Sistem Mesajının Silinmesi

4.6 - Sistem Temaları (SYST13)

4.6.1 - Sistem Teması Oluşturma

4.6.2 - Varolan Sistem Temasının Güncellenmesi

4.6.3 - Sistem Teması Silme

4.7 - Batch Yönetimi (SYST30)

4.7.1 - Toplu İşlem Yönetimi

4.8 - Sistem Blokeleri (SYST01)

4.8.1 - Sistem Blokelerini Listeleme ve Silme

4.8.2 - BPM Blokeleri Fonksiyonalitesi

4.8.3 - BPM Blokelerinin Silinmesi

4.9 - Printer (SYST20 - SYST21)

4.9.1 - Nokta Vuruşlu Yazıcı Ayarı Tanımlama

4.9.2 - Nokta Vuruşlu Yazıcı Ayarlarını Güncelleme

4.9.3 - Nokta Vuruşlu Yazıcı Ayarlarını Silme

4.9.4 - Yazıcı Ayarı Tanımlama

4.9.5 - Yazıcı Ayarlarını Güncelleme

4.9.6 - Yazıcı Ayarlarını Silme

4.10 - Toplu Otomatik Çeviri (SYST28)

4.10.1 - Toplu Otomatik Çeviri İşlemleri

C - Uygulama

5 - Diğer Uygulamalar

5.1 - Menü Tasarımı (SYST08)

5.1.1 - Yeni Menü Oluşturma

5.1.2 - Varolan Menüyü Güncelleme

5.1.3 - Menü Silme

5.2 - Eklentiler (SYST50)

5.2.1 - caniasERP Eklentileri Tanımlama

5.2.2 - Varolan Canias Eklentilerinin Güncellenmesi

5.2.3 - Varolan caniasERP Eklentilerinin Silinmesi

5.3 - Hatırlatıcı (SYST10)

5.3.1 - Hatırlatıcı Bildirimlerinin Tetiklenmesi

5.3.2 - Hatırlatıcı Bildirimlerinin Silinmesi

5.4 - Çalışma Takvimi (SYST09)

5.4.1 - Şirket Takviminin Kullanılması

5.5 - Süreçler (SYST35 - SYST36)

5.5.1 - Yeni Bir SYST35 Kaydı Oluşturmak

5.5.2 - SYST35 Kaydının Güncellenmesi

5.5.3 - SYST35 Kaydının Silinmesi

5.5.4 - SYST35 Kaydına Belge Eklenmesi

5.5.5 - SYST35 Kaydındaki Belgelerin Düzenlenmesi

5.5.6 - Süreç Dokümanlarının Sistem İçerisine Eklenmesi

D - Uygulama

E - Değerlendirme & Sınav
;