EĞİTİMLER > SYS - Sistem Yönetimi Uzman Eğitimi

SYS - Sistem Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1050.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
SYS.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

CaniasERP sisteminde yetkilendirmeler, sistem ayarları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için katılabilir.

KİMLER KATILMALI

- CaniasERP de sistem ayarlarını yönetecek olan kişiler

- Kullanıcı hak ve yetkilerinden sorumlu yöneticiler

- Sistem ve veritabanı logları ile alan tarihçe takibinin yönetiminden sorumlu kişiler

- Menü ve diğer sistem yönetim araçlarının kullanımını hedefleyen kişiler

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Portal veya sistem üzerinden Sistem Yönetimi modulüne ait uzman kullanıcı dokümanlarının okunması

Bilgi Seviyesi:

- Temel Bilgilendirme eğitimine katılmış olmak

- CaniasERP sisteminde temel seviyede işlem yapabilmek

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Kullanıcı haklarının yönetimi

- Veritabanı loglarının yönetimi

- Menü tasarımı

- Destek tablosu yönetimi

- Alan tarihçe takibi

- Batch yönetimi

- Süreç dökümanlarının kullanımı

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

SYS - Sistem Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- CaniasERP'de sistem yönetimi hakkında detaylı bilgiye sahip olacak,

- Kullanıcı hak yönetimini yapabilecek,

- Veritabanı loglarını yönetebilecek,

- Destek tablosu yönetimini yapabilecek,

- Alan tarihçe takibi konfigürasyonunu yapabilecek,

- Batch yönetimi yapabilecek,

- Menü ve tema tasarımı yapabileceklerdir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- SYS – Sistem Yönetimi Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda  görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

SYS.201.T - SYS - Sistem Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Modül Genel Tanımı

1.1 - Sistem Yönetimi Kavramı

2 - Kullanıcı ile İlgili Uygulamalar

2.1 - Sistem Kullanıcıları (SYST03)

2.1.1 - Yeni bir sistem kullanıcısı oluşturma

2.1.2 - Varolan bir sistem kullanıcısını güncelleme

2.1.3 - Varolan Sistem Kullanıcısının Silinmesi

2.1.4 - Sistem Kullanıcısını BAST88'deki Bir Kişiyle Bağlama

2.1.5 - Sistem Kullanıcı Gruplarını Ayarlama

2.1.6 - Kullanıcıya Modül Bazlı Lisans Profili Ekleme

2.1.7 - Kullanıcıya Uygulama Haklarının Tanımlanması

2.1.8 - SELECT, DELETE, UPDATE ve INSERT Haklarının Tanımlanması

2.1.9 - Domain ve Fonksiyon Kısıtları

2.2 - Kullanıcı Hak Setleri (SYST07)

2.2.1 - Domain ve Fonksiyon Kısıtları

2.2.2 - Kullanıcı Hak Setlerine SELECT, DELETE, UPDATE ve INSERT Haklarının Tanımlanması

2.2.3 - Uygulama, Diyalog ve Destek Tablosu Haklarının Tanımlanması

A - Workshop

2.3 - Kullanıcı Grupları (SYST40)

2.3.1 - Sistem Kullanıcı Grubu Tanımlama

2.3.2 - Varolan Sistem Kullanıcı Grubunun Güncellenmesi

2.3.3 - Varolan Sistem Kullanıcı Grubunun Silinmesi

2.4 - Sistem Kullanıcı Logları (SYST11)

2.4.1 - Sistem Kullanıcı Loglarının Listelenmesi

2.4.2 - Sistem Kullanıcı Loglarının Silinmesi

3 - Veritabanı ile İlgili Uygulamalar

3.1 - Alan Tarihçe Konfigürasyonu (SYST24)

3.1.1 - Alan Tarihçe Konfigürasyonu

3.1.2 - Alan Tarihçe Konfigürasyon Kaydının Güncellenmesi

3.1.3 - Alan Tarihçe Konfigürasyon Kaydının Silinmesi

3.2 - Alan Tarihçe Logları (SYST25)

3.2.1 - Alan Tarihçe (Günlükleri) Takibi

3.3 - Veritabanı Konfigürasyonu (SYST14)

3.3.1 - Veritabanı Logu İçin Konfigürasyon Tanımlama

3.4 - Veritabanı Kopyalama Takibi (SYST15)

3.4.1 - Veritabanı Loglarının Listelenmesi

B - Workshop

3.5 - Sistem Yönetimi Kokpiti (SYST27)

3.5.1 - Sistem Yönetimi Kokpiti

4 - Sistem ile İlgili Uygulamalar

4.1 - CaniasERP Sistem Parametreleri (SYST06)

4.1.1 - Canias Sistem Parametrelerinin Tanımlanması

4.2 - Sistem İşlemleri (SYST00)

4.2.1 - Yeni bir uygulama oluşturmak

4.2.2 - Varolan bir uygulamanın güncellenmesi

4.2.3 - Varolan bir uygulamanın silinmesi

4.2.4 - Toplu İşlem, İş Akış Öncesi ve İş Akış Sonrası fonksiyonalitesi

4.2.5 - Gadget Tanımlama

C - Workshop

4.3 - Sistem Numara Aralığı (SYST04)

4.3.1 - Tarih Formatlı Bir Numara Aralığı Oluşturma

4.3.2 - Otomatik Bir Numara Aralığı Oluşturma

4.3.3 - Varolan Numara Aralığının Güncellenmesi

4.3.4 - Numara Aralığı Silme

4.4 - Destek Tablosu Yönetimi (SYST12)

4.4.1 - Destek Tablosu Tanımlama Ve Kullanımı

4.4.2 - Var Olan Destek Tablo Kaydının Güncellenmesi

4.4.3 - Var Olan Destek Tablo Kaydının Silinmesi

4.4.4 - Destek Tablosu Yetkilendirmesi

4.5 - Sistem Mesajları (SYST02)

4.5.1 - Sistem Mesajları Uygulamasının Kullanımı

4.5.2 - Varolan Sistem Mesajını Güncelleme

4.5.3 - Varolan Sistem Mesajının Silinmesi

D - Workshop

4.6 - Sistem Temaları (SYST13)

4.6.1 - Sistem Teması Oluşturma

4.6.2 - Varolan Sistem Temasının Güncellenmesi

4.6.3 - Sistem Teması Silme

4.7 - Batch Yönetimi (SYST30)

4.7.1 - Toplu İşlem Yönetimi

4.8 - Sistem Blokeleri (SYST01)

4.8.1 - Sistem blokelerini listeleme ve silme

4.8.2 - BPM blokeleri fonksiyonalitesi

4.8.3 - BPM blokelerinin silinmesi

4.9 - Printer (SYST20 - SYST21)

4.9.1 - Nokta Vuruşlu Yazıcı Ayarı Tanımlama

4.9.2 - Nokta Vuruşlu Yazıcı Ayarlarını Güncelleme

4.9.3 - Nokta Vuruşlu Yazıcı Ayarlarını Silme

4.9.4 - Yazıcı Ayarı Tanımlama

4.9.5 - Yazıcı Ayarlarını Güncelleme

4.9.6 - Yazıcı Ayarlarını Silme

E - Workshop

5 - Diğer Uygulamalar

5.1 - Menü Tasarımı (SYST08)

5.1.1 - Yeni Menü Oluşturma

5.1.2 - Varolan Menüyü Güncelleme

5.1.3 - Menü Silme

5.2 - Eklentiler (SYST50)

5.2.1 - Canias Eklentileri Tanımlama

5.2.2 - Varolan Canias Eklentilerinin Güncellenmesi

5.2.3 - Varolan Canias Eklentilerinin Silinmesi

5.3 - Hatırlatıcı (SYST10)

5.3.1 - Hatırlatıcı Bildirimlerinin Tetiklenmesi

5.3.2 - Hatırlatıcı Bildirimlerinin Silinmesi

5.4 - Çalışma Takvimi (SYST09)

5.4.1 - Şirket Takviminin Kullanılması

F - Workshop

G - Değerlendirme & Sınav
;