EĞİTİMLER > SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi

SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2200.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
SRV.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

- SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi ile demontaj, montaj, servis, tamir, revizyon, servis faturalarının oluşturulması, onay bekleyen servis faturalarının onaylanması, ek masraf raporlarının alınması gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesini sağlar.

- ERP sistemi üzerinde, servis işlemlerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması içindir.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Servis Yönetimi Yöneticileri

- Servis Yönetimi Çalışanları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Beklenmiyor

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede Servis Yönetimi bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Servis işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Servis raporlarının sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Servis kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- Bekleyen, atanmamış işlerin listesini görebilecek,

- Servis Anlaşmaları oluşturabilecek,

- Servis Faturaları oluşturulabilecek,

- Onay Bekleyen Servis Faturalarının onay süreci yönetilebilecek,

- Rapor ihtiyacını kendisi karşılayabilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- SRV – Servis Yönetimi Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

SRV.201.T - SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Servis Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Servis Yönetimi

2 - Servis Bildirimleri

2.1 - Montaj belgesi oluşturma

2.2 - Demontaj belgesi oluşturma

2.3 - Servis belgesi oluşturma

2.4 - Revizyon belgesi oluşturma

2.5 - Tamir Belgesi Oluşturma

3 - Servis Bildirimi İşlemleri

3.1 - Servis Bildirimi Listeleme

3.2 - Servis Bildirimi Görüntüleme

3.3 - Servis Bildirimi Sİlme

3.4 - Hızlı Servis Kaydı Oluşturma

3.5 - Servis Bildirimi Güncelleme

3.6 - Servis Kontrol Listesi Oluşturma

3.7 - Servise Bağlı Ek Masraflar Oluşturma

3.8 - Bağlı Servis Oluşturma

3.9 - Servise Bağlı Çalışanlar Oluşturma

A - Workshop

4 - Servis İş Emri İşlemleri

4.1 - Servis iş emri oluşturma

4.2 - Servis iş emri onaylama

4.3 - Servis onarım iş emirleri

4.4 - Servis iş emri oluşturma

4.5 - Servis iş emri güncelleme

4.6 - Servis iş emri onayları listeleme

4.7 - Servis iş emri onaylama

B - Workshop

5 - Servis Satınalma İşlemleri

5.1 - Servis Bildirimine Bağlı Satınalma İsteği Oluşturma

5.2 - Servis Bildirimine Bağlı Satınalma Siparişi Oluşturma

5.3 - Servis Bildirimine Bağlı Tedarikçiye Gönderme İşlemi

5.4 - Servis Bildirimine Bağlı Tedarikçiden Geri Alma İşlemi

5.5 - Servis Bildirimine Bağlı Tedarikçiye İade İşlemi

6 - Servis Transfer İşlemleri

6.1 - Servis Bildirimine Bağlı Transfer İsteği Oluşturma

6.2 - Servis Bildirimine Bağlı Transfer Siparişi Oluşturma

6.3 - Servis Bildirimine Bağlı Transfer Talebi Oluşturma

C - Workshop

7 - Servis Satış İşlemleri

7.1 - Servis Bildirimine Bağlı Satış Teklif Oluşturma

7.2 - Servis Bildirimine Bağlı Satış Teklifi Görüntüleme

8 - Seri Numaraları

8.1 - Seri numarası listeleme

8.2 - Seri numarası güncelleme

8.3 - Yeni seri numarası kaydı oluşturma

8.4 - Seri Numaralı Malzemenin Lokasyon Bilgilerine Göre Takibi

8.5 - Seri No Takipli Malzemeler İçin Yeni Servis Bildiriminin Oluşturulması

D - Workshop

9 - Periyodik Servis

9.1 - Periyodik servis planlama

9.2 - Servis anlaşmalarına bağlı periyodik servis planlama

9.3 - Periyodik servis oluşturma

10 - Servis Anlaşmaları

10.1 - Servis anlaşmaları listeleme

10.2 - Servis anlaşmaları oluşturma

10.3 - Servis anlaşmaları güncelleme

10.4 - Seri Numaralı, Varyantlı Malzeme İçin Servis Anlaşması Oluşturma

E - Workshop

11 - Servis Faturaları

11.1 - Onay bekleyen servis faturalarını listeleme

11.2 - Servis faturası onaylama

11.3 - Servis faturaları listeleme

11.4 - Servis faturası oluşturma

11.5 - Servis anlaşmaları için servis faturası oluşturma

F - Workshop

12 - Mobil Servis İşlemleri

12.1 - Mobil Servis Yönetimi - Montaj belgesi oluşturma

12.2 - Mobil Servis Yönetimi - Demontaj belgesi oluşturma

12.3 - Mobil Servis Yönetimi - Servis belgesi oluşturma

12.4 - Mobil Servis Yönetimi - Revizyon belgesi oluşturma

G - Workshop

13 - Servis Atama İşlemleri

13.1 - Atanan servis belgelerini listeleme

13.2 - Atanan servis belgelerini güncelleme

13.3 - Atanmamış servis bildirimlerini listeleme

13.4 - Servis bildirimlerini servis çalışanlarına atama

14 - Servis Raporları

14.1 - Servis Kokpit Ekranı

14.2 - Servis enformasyonları

14.3 - Servislerdeki malzeme sayıları

14.4 - Servis bildirim analizi

14.5 - Ek masraf analizi

H - Workshop

J - Değerlendirme & Sınav
;