EĞİTİMLER > SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi

SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
SRV.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME


MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Servis Yönetimi(SRV) modülünde, servis durumu ile ilişkili tüm bilgiler, ihtiyaca göre kullanıma sunulmak amacıyla oluşturulur. caniasERP’nin diğer modülleriyle başarılı bir entegrasyonla çalışan bu modül, şirketlerin servis hizmetlerinde yaptıkları tüm işlemleri pratik bir şekilde çözüme kavuşturma ve raporlama imkanı sunar. Servise bağlı envanter hareketi, satın alma, faturalandırma, servis emri oluşturma gibi pek çok işlem hızlı ve hatasız yapılabilir. Montaj, demontaj, revizyon, tamir, servis bildirimleri, periyodik servis planlama, servis anlaşmaları ve servis fatura onayları Servis Yönetimi modülü üzerinden gerçekleştirilir. Müşteriler de bu modülden arıza bildirimlerini işlemek ya da servis talebinde bulunmak için faydalanır.


KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık:

- Sistemde Java kontrolünün yapılması/yüklenmesi, caniasERP EDU sunucusunun kurulması.

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede Servis Yönetimi bilgisine sahip olmak


EĞİTİMİN HEDEFLERİ

SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Servis kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- Bekleyen, atanmamış işlerin listesini görebilecek,

- Servis Anlaşmaları oluşturabilecek,

- Servis Faturaları oluşturulabilecek,

- Onay Bekleyen Servis Faturalarının onay süreci yönetilebilecek,

- Rapor ihtiyacını kendisi karşılayabilecektir.


EĞİTİM DİZİNİ

SRV.201.T - SRV - Servis Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Servis Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Servis Yönetimi

1.2 - Destek Tablolarının Kullanıldığı Modüle Göre Farklılaştırılması

2 - Servis Bildirimleri

2.1 - Montaj belgesi oluşturma

2.2 - Demontaj belgesi oluşturma

2.3 - Servis belgesi oluşturma

2.4 - Revizyon belgesi oluşturma

2.5 - Tamir Belgesi Oluşturma

3 - Servis Bildirimi İşlemleri

3.1 - Hızlı Servis Kaydı Oluşturma

3.2 - Servis Kontrol Listesi Oluşturma

3.3 - Servise Bağlı Ek Masraflar Oluşturma

3.4 - Bağlı Servis Oluşturma

3.5 - Servise Bağlı Çalışanlar Oluşturma

3.6 - Kiralama Durumundaki Malzemenin Montaj Bildirim Süreci

3.7 - Kiralama Durumundaki Malzemenin Revizyon Bildirim Süreci

3.8 - Konsinye Durumundaki Malzemenin Tamir Bildirim Süreci

A - Workshop

4 - Servis İş Emri İşlemleri

4.1 - Servis iş emri oluşturma

4.2 - Servis iş emri onaylama

4.3 - Servis onarım iş emirleri

4.4 - Servis iş emri oluşturma

4.5 - Servis iş emri güncelleme

4.6 - Servis iş emri onayları listeleme

4.7 - Servis iş emri onaylama

B - Workshop

5 - Servis Satınalma İşlemleri

5.1 - Servis Bildirimine Bağlı Satınalma İsteği Oluşturma

5.2 - Servis Bildirimine Bağlı Satınalma Siparişi Oluşturma

6 - Servis Transfer İşlemleri

6.1 - Servis Bildirimine Bağlı Transfer İsteği Oluşturma

6.2 - Servis Bildirimine Bağlı Transfer Siparişi Oluşturma

6.3 - Servis Bildirimine Bağlı Transfer Talebi Oluşturma

C - Workshop

7 - Servis Satış İşlemleri

7.1 - Servis Bildirimine Bağlı Satış Teklif Oluşturma

7.2 - Servis Bildirimine Bağlı Satış Teklifi Görüntüleme

8 - Seri Numaraları

8.1 - Seri numarası listeleme

8.2 - Seri numarası güncelleme

8.3 - Yeni seri numarası kaydı oluşturma

8.4 - Seri Numaralı Malzemenin Lokasyon Bilgilerine Göre Takibi

8.5 - Seri No Takipli Malzemeler İçin Yeni Servis Bildiriminin Oluşturulması

D - Workshop

9 - Periyodik Servis

9.1 - Periyodik Servis Planlama

9.2 - Servis Anlaşmalarına Bağlı Periyodik Servis Planlama

9.3 - Periyodik Servis Oluşturma

10 - Servis Anlaşmaları

10.1 - Servis anlaşmaları listeleme

10.2 - Servis anlaşmaları oluşturma

10.3 - Servis anlaşmaları güncelleme

10.4 - Seri Numaralı, Varyantlı Malzeme İçin Servis Anlaşması Oluşturma

E - Workshop

11 - Servis Faturaları

11.1 - Fatura Onay Statüsü Gösterimi

11.2 - Onay bekleyen servis faturalarını listeleme

11.3 - Servis faturası onaylama

11.4 - Servis faturaları listeleme

11.5 - Servis faturası oluşturma

11.6 - Servis anlaşmaları için servis faturası oluşturma

F - Workshop

12 - Mobil Servis İşlemleri

12.1 - Mobil Servis Yönetimi - Montaj belgesi oluşturma

12.2 - Mobil Servis Yönetimi - Demontaj belgesi oluşturma

12.3 - Mobil Servis Yönetimi - Servis belgesi oluşturma

12.4 - Mobil Servis Yönetimi - Revizyon belgesi oluşturma

12.5 - Mobil Servis Yönetimi - Tamir belgesi oluşturma

13 - Servis Bildirim Ekranı

13.1 - Servis Bildirimi Ürün Kabul Süreci

13.2 - Tamir Bildirimi Ürün Kabul Süreci

13.3 - Servis Bildirimine Bağlı Ürün Ağacı Montaj/Demontaj Süreci

13.4 - Servis Bildirimi Listeleme

13.5 - Servis Bildirimi Güncelleme

13.6 - Servis Kontrol Listesi

13.7 - Bağlı Servis Listeleme

13.8 - Satış Belgeleri Listeleme

13.9 - Satın Alma Belgeleri Listeleme

13.10 - Parça Bekleyenleri Listeleme

13.11 - Toplama Emrinde Bekleyenleri Listeleme

13.12 - Servis Bildirim Analizi

13.13 - Ek Masraf Analizi

13.14 - Transfer Siparişinde Bekleyen Belgeleri Listeleme

13.15 - Servis Faturası Onaylama

13.16 - Servis Fatura Bilgileri

13.17 - Servis Faturası Oluşturma

G - Workshop

14 - Servis Atama İşlemleri

14.1 - Atanan servis belgelerini listeleme

14.2 - Atanan servis belgelerini güncelleme

14.3 - Atanmamış servis bildirimlerini listeleme

14.4 - Servis bildirimlerini servis çalışanlarına atama

15 - Servis Raporları

15.1 - Servis Kokpit Ekranı

15.2 - Servis Enformasyonları

15.3 - Servislerdeki malzeme sayıları

15.4 - Servis bildirim analizi

15.5 - Ek masraf analizi

H - Workshop

J - Değerlendirme & Sınav
;