EĞİTİMLER > SAL - Satış Yönetimi Uzman Eğitimi

SAL - Satış Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2200.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
SAL.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME


MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Satış Yönetimi – Sales Management (SAL) modülü ile tüm satış işlemlerinin operasyonel ve belge bazlı takibi yapılabilir.

Bu modül, ERP’nin temel modüllerinden olup firmalar açısından büyük önem taşır ve sistem üzerinde tüm süreçlere entegre olarak çalışır. Satış Yönetimi modülü ile şirketler, satış süreçlerini yönetebilir, teklif, anlaşma, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgelerini birbirleri ile ilişkilendirip takip edebilir, stoklarını yönetebilir, muhasebedeki ilgili kayıtları güncelleyebilir, kendilerine özel formülleri uygulayarak fiyat politikalarını yönetebilir. Modül ile geniş kapsamda sunulan satış raporları kolayca özelleştirilebilir, fatura, çeki listesi, konşimento gibi formlar ise ülkeden ülkeye/müşteriden müşteriye farklılık gösterecek şekilde sistemde tanımlanıp kullanılabilir.


KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık:

- Sistemde Java kontrolünün yapılması/yüklenmesi

- caniasERP EDU sunucusunun kurulması.

Ön Gereksinimler:

- BAS - Temel Uygulamalar

- Satış süreci hakkında temel bilgiye sahip olmak.


EĞİTİMİN HEDEFLERİ

SAL - Satış Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- caniasERP sisteminde satış süreçlerini yönetebilir,

- Satış süreci temel fonksiyonlarının kullanımını gerçekleştirebilirler.

 


EĞİTİM DİZİNİ

SAL.201.T - SAL - Satış Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Satış Belgeleri Yönetimi Genel Tanıtımı

1.1 - Satış Yönetimi

2 - Satış Belgeleri Yönetimi Genel Bakış

2.1 - SALT01 Satış Belgesi - Genel

2.2 - SALT01 Satış Belgesi -Kalemler - Genel

2.3 - SALT01 Satış Belgesi - Koşullar

2.4 - SALT01 Satış Belgesi - Mal / Fatura Alıcısı

2.5 - SALT01 Satış Belgesi - Ödeme Planı

2.6 - SALT01 Satış Belgesi -Kalemler - Detay

2.7 - SALT01 üzerinde kullanıcı yetkilendirmeleri

2.8 - Standart Değerlerin Hesaplanması

3 - Teklif Süreçleri

3.1 - Teklif Süreçleri

3.1.1 - Teklif Oluşturma

3.1.2 - Tekliften Teklif Oluşturma

3.1.3 - Teklif Düzenleme

3.1.4 - Teklif Silme

3.1.5 - Teklif Listeleme

3.1.6 - Teklif Görüntüleme

3.2 - Teklif Revizyonu

3.2.1 - Teklif Revizyonu

3.2.2 - Revizyonlu Satış Belgeleri

3.2.3 - Teklif Revizyonu Düzenleme

3.2.4 - Teklif Revizyonu Görüntüleme

3.2.5 - Teklif Revizyonu Silme

3.2.6 - Teklif Revizyonu Listeleme

A - Workshop

4 - Sipariş Süreçleri

4.1 - Normal Sipariş

4.1.1 - Sipariş Oluşturma

4.1.2 - Referans & Kopyalama İlişkileri Test(sal004)

4.1.3 - Açık Kalemlerle Sipariş Oluşturma

4.1.4 - Siparişten Sipariş Oluşturma

4.1.5 - Tekliften Sipariş Oluşturma

4.1.6 - Sipariş Düzenleme

4.1.7 - Sipariş Silme

4.1.8 - Sipariş Listeleme

4.1.9 - Sipariş Görüntüleme

B - Workshop

5 - Satış Belgesinde İndirim ve Vergi Hesaplama Süreçleri

5.1 - Brüt ve Net İndirim Kullanımı (Başlık / Kalem)

5.2 - İndirimi Kalemlere Dağıtma Kontrolü

5.3 - İndirim Kullanımı (Başlık)

5.4 - İndirim Kullanımı (Kalem)

5.5 - Vergi Hesaplanması (Başlık&Kalem Eşleştirmesi)

5.6 - KDV Dahil Kontrolü Kullanımı

C - Workshop

6 - İrsaliye Süreçleri

6.1 - İrsaliye

6.1.1 - İrsaliye Oluşturma - Manuel

6.1.2 - İrsaliye Oluşturma - Otomatik

6.1.3 - İrsaliyeden İrsaliye Oluşturma

6.1.4 - Siparişten İrsaliye Oluşturma

6.1.5 - Açık Kalemler ile Manuel İrsaliye Oluşturma

6.1.6 - Açık Kalemler ile Otomatik İrsaliye Oluşturma

6.1.7 - İrsaliye Belgesi Düzenleme

6.1.8 - İrsaliye Belgesi Silme

6.1.9 - İrsaliye Belgesi Listeleme

6.1.10 - İrsaliye Belgesi Görüntüleme

6.2 - İade İrsaliye

6.2.1 - Otomatik Mal Girişli İade Irsaliyesi Oluşturma

6.2.2 - Manuel Mal Girişli İade İrsaliyesi Oluşturma

6.2.3 - İrsaliyeden Referans ile İade İrsaliye Oluşturma

6.2.4 - İade İrsaliyesi Görüntüleme

6.2.5 - İade İrsaliyesi Düzenleme

6.2.6 - İade İrsaliyesi Silme

6.2.7 - İade İrsaliye Belgesi Listeleme

D - Workshop

7 - Fatura Süreçleri

7.1 - Fatura

7.1.1 - Muhasebeleştirme & Kayıt Anahtarları (Başlık&Kalem)

7.1.2 - Fatura Oluşturma

7.1.3 - Fatura Düzenleme

7.1.4 - Faturadan Fatura Oluşturma

7.1.5 - İrsaliyeden Fatura Oluşturma

7.1.6 - Siparişten Fatura Oluşturma

7.1.7 - Açık Kalemler ile Fatura Oluşturma

7.1.8 - Fatura Silme

7.1.9 - Fatura Listeleme

7.1.10 - Proforma Faturaları

7.1.11 - Faturaya Kopyala Kontrolü

7.1.12 - Toplu Fatura Muhasebeleştirme

7.1.13 - Fatura Muhasebeleştirme

7.1.14 - Fatura Görüntüleme

7.2 - Miktar İadesi Faturası

7.2.1 - Miktar İade Süreci

7.2.2 - İade İrsaliyesinden Miktar İadesi Oluşturma

7.2.3 - Miktar İadesi Oluşturma

7.2.4 - Miktar İadesi Görüntüleme

7.2.5 - Miktar İadesi Düzenleme

7.2.6 - Miktar İadesi Silme

7.2.7 - Miktar İadesi Listeleme

7.3 - Değer İadesi Faturası

E - Workshop

7.3.1 - Tutar iade Süreci

7.3.2 - Tutar İadesi Görüntüleme

7.3.3 - Tutar İadesi Düzenleme

7.3.4 - Tutar İadesi Silme

7.3.5 - Tutar İadesi Listeleme

7.4 - İptal Faturası

7.4.1 - İptal Faturası Süreci

7.4.2 - İptal Faturası Görüntüleme

7.4.3 - İptal Faturası Düzenleme

7.4.4 - İptal Faturası Silme

7.4.5 - İptal Faturası Listeleme

7.5 - Fiyat Farkı

F - Workshop

7.5.1 - Fiyat Farkı Süreci

7.5.2 - Fiyat Farkı Görüntüleme

7.5.3 - Fiyat Farkı Düzenleme

7.5.4 - Fiyat Farkı Silme

7.5.5 - Fiyat Farkı Listeleme

7.5.6 - Fiyat Farkı Raporu

7.5.7 - Fiyat Listesi Tipine göre Fiyatfarkı Gesaplama

8 - Anlaşma Süreçleri

8.1 - Değer Anlaşması

8.1.1 - Değer Anlaşmasından Sipariş Oluşturma

8.1.2 - Değer Anlaşması Süreci

8.1.3 - Değer Anlaşmasında Malzeme ve Müşteri Değiştirme Koşulları

8.1.4 - Değer Anlaşması Görüntüleme

8.1.5 - Değer Anlaşması Düzenleme

8.1.6 - Değer Anlaşması Silme

8.1.7 - Değer Anlaşması Listeleme

8.2 - Miktar Anlaşması

8.2.1 - Miktar Anlaşmasından Sipariş Oluşturma

8.2.2 - Miktar Anlaşması Süreci

8.2.3 - Miktar Anlaşması Görüntüleme

8.2.4 - Miktar Anlaşması Düzenleme

8.2.5 - Miktar Anlaşması Silme

8.2.6 - Miktar Anlaşması Listeleme

8.3 - Termin Anlaşması

8.3.1 - Termin Anlaşması Oluşturma

8.3.2 - Termin Anlaşmasından İrsaliye Oluşturma

8.3.3 - Termin Anlaşması Görüntüleme

8.3.4 - Termin Anlaşması Düzenleme

8.3.5 - Termin Anlaşması Silme

8.3.6 - Termin Anlaşması Listeleme

8.4 - Anlaşma Raporu

G - Workshop

8.4.1 - Sözleşme Analiz Raporu

9 - Ön-Ödeme Süreci

9.1 - Ön Ödemeli Siparişten İrsaliye Oluşturma

9.2 - Ön Ödemeli Siparişten Fatura Oluşturma

9.3 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Oluşturma

9.4 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Görüntüleme

9.5 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Düzenleme

9.6 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Silme

9.7 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Listeleme

9.8 - Ön Ödemeli Siparişler Raporu

10 - Al-Sat

H - Workshop

10.1 - Al-Sat Sipariş Oluşturma

10.2 - Al-Sat Sipariş Satınalma Sipariş kalemleri İlişkisi

10.3 - Al Sat Sipariş Açık Kalemleri

10.4 - Al-Sat Siparişi Düzenleme

10.5 - Al-Sat Siparişi Silme

10.6 - Al-Sat Siparişi Listeleme

10.7 - Al-Sat Siparişi Görüntüleme

11 - Satış Belgelerinde Varyantlı Malzeme ve Ürün Seti Kullanımı

11.1 - Satış Sürecinde Varyant Kullanımı

11.2 - Ürün Seti Süreci

11.3 - Ürün seti hesaplama&stok hareketleri

I - Workshop

12 - İmza Süreçleri

12.1 - İmza Konsepti (Limitler)

12.2 - Satış Belgesi İmzalama - Sadece A

12.3 - Satış Belgesi İmzalama - A yada B

12.4 - Satış Belgesi İmzalama - Herkes

J - Workshop

13 - Satış Belge Tipleri Destek Tablosu Diğer Özellikler

13.1 - Fiyatı Yeniden Hesapla Kontrolü

13.2 - Belge Akışı Kontrolü

13.3 - CRM aksiyon kaydetme

13.4 - Tarih Kontrol

13.5 - Notlar & Yazdırma Testi

13.6 - Satış Yönetiminin Doküman Yönetimi İle İlişkisi

13.7 - ATP Hesaplama

14 - Satış Belge Kalem Tipleri Destek Tablosu Diğer Özellikler

14.1 - Sistemde Kaydı Olmayan Bir Malzemenin Satışı

14.2 - Yazdırılabilir Kalem Kontrolü

14.3 - Mal Çıkışı Kontrolü

14.4 - Brüt Değer Üzerinden Hesapla Kontrolü

14.5 - Tolerans Kontrolü

14.6 - Simülasyon Kontrolü

14.7 - Üretim Kontrolü

14.8 - MRP de ihtiyaçları oluştur kontrolü

14.9 - Satış Kalemini Bölme

15 - Fiyat Politikaları

15.1 - Fiyatlandırma Politikaları / Ürün - Müşteri

15.2 - Fiyatlandırma Politikaları / Ürün - Fiyat Listesi Tipi

15.3 - Fiyatlandırma Politikaları / Ürün Fiyat Grubu - Müşteri

15.4 - Fiyatlandırma Politikaları / Ürün Fiyat Grubu - Fiyat Listesi Tipi

15.5 - Fiyatlandırma Politikaları / Ürün Fiyat Grubu

15.6 - Fiyatlandırma Politikaları / Müşteri

15.7 - Fiyatlandırma Politikaları / Dinamik

15.8 - Fiyatlandırma Politikaları / Müşteri Koşul Grubu

15.9 - Fiyatlandırma Politikaları - Devam Seçeneği

15.10 - Fiyatlandırma Politikaları / Fiyatı İndirime Göre Ayarla

15.11 - Fiyatlandırma Politikası Görüntüleme

15.12 - Fiyatlandırma Politikası Listeleme

15.13 - Fiyatlandırma Politikası Silme

K - Workshop

16 - Satış Raporları

16.1 - Satış İstatistikleri Raporu

16.2 - Belge Akışı

16.3 - Satış Belgeleri Raporu

16.4 - Satış İadeleri Raporu

16.5 - Sipariş Teslimat Raporu

16.6 - Teklif-Sipariş Durumu Raporu

16.7 - Satış Belgeleri İstatistiği

16.8 - Toleranslı Siparişler Raporu

16.9 - Reddedilmiş Teklifler/Siparişler Raporu

17 - Satış Kokpiti

17.1 - Satış Yönetim Kokpiti

17.2 - Satış Temsilcisi Kokpiti

L - Değerlendirme & Sınav
;