EĞİTİMLER > SAL - Satış Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi

SAL - Satış Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
3150.00 + KDV
Süre 3 Gün / 21.0 Saat
SAL.101.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI

SAL - Satış Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi CaniasERP sisteminde satış sürecinde yer alacak, bu süreçte kurgulama veya kontrol etme görevini yürütecekler içindir.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminde satış sürecinin içinde yer alan, modülün anahtar kullanıcıları olan, süreç kurgusunda veya kontrolünde görevlendirilmesi hedeflenen kişilere yöneliktir.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Portal veya sistem üzerinden ilgili süreç dokümanlarının incelenmesi.

Bilgi Seviyesi:

- BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak.

- Satış süreci hakkında temel bilgiye sahip olmak.

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Satış süreç yönetimi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

SAL - Satış Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi sonunda katılımcılar

- CaniasERP sisteminde satış süreçlerinin işleyişine dair temel bilgiye sahip olacak,

- Satış sürecinin temel fonksiyonlarının kullanımını gerçekleştirebileceklerdir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- SAL - Satış Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda  görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

SAL.101.T - SAL - Satış Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi


1 - Satış Belgeleri Yönetimi Genel Tanıtımı

1.1 - Satış Yönetimi

2 - Satış Belgeleri Yönetimi Genel Bakış

2.1 - SALT01 Satış Belgesi - Genel

2.2 - SALT01 Satış Belgesi -Kalemler - Genel

2.3 - SALT01 Satış Belgesi - Koşullar

2.4 - SALT01 Satış Belgesi - Mal / Fatura Alıcısı

2.5 - SALT01 Satış Belgesi - Ödeme Planı

2.6 - SALT01 Satış Belgesi -Kalemler - Detay

3 - Teklif Süreçleri

3.1 - Teklif Süreçleri

3.1.1 - Teklif Oluşturma

3.1.2 - Tekliften Teklif Oluşturma

3.1.3 - Teklif Düzenleme

3.1.4 - Teklif Silme

3.1.5 - Teklif Listeleme

3.1.6 - Teklif Görüntüleme

3.2 - Teklif Revizyonu

3.2.1 - Teklif Revizyonu

3.2.2 - Revizyonlu Satış Belgeleri

3.2.3 - Teklif Revizyonu Düzenleme

3.2.4 - Teklif Revizyonu Görüntüleme

3.2.5 - Teklif Revizyonu Silme

3.2.6 - Teklif Revizyonu Listeleme

A - Workshop

4 - Sipariş Süreçleri

4.1 - Normal Sipariş

4.1.1 - Sipariş Oluşturma

4.1.2 - Siparişten Sipariş Oluşturma

4.1.3 - Tekliften Sipariş Oluşturma

4.1.4 - Açık Kalemlerle Sipariş Oluşturma

4.1.5 - Sipariş Görüntüleme

4.1.6 - Sipariş Düzenleme

4.1.7 - Sipariş Silme

4.1.8 - Sipariş Listeleme

B - Workshop

4.2 - Termin Anlaşması

4.2.1 - Termin Anlaşması Oluşturma

4.2.2 - Termin Anlaşması Görüntüleme

4.2.3 - Termin Anlaşması Düzenleme

4.2.4 - Termin Anlaşması Silme

4.2.5 - Termin Anlaşması Listeleme

4.3 - Değer Anlaşması

4.3.1 - Değer Anlaşması Oluşturma

4.3.2 - Değer Anlaşmasından Sipariş Oluşturma

4.3.3 - Değer Anlaşması Görüntüleme

4.3.4 - Değer Anlaşması Düzenleme

4.3.5 - Değer Anlaşması Silme

4.3.6 - Değer Anlaşması Listeleme

4.4 - Miktar Anlaşması

4.4.1 - Miktar Anlaşması Oluşturma

4.4.2 - Miktar Anlaşmasından Sipariş Oluşturma

4.4.3 - Miktar Anlaşması Görüntüleme

4.4.4 - Miktar Anlaşması Düzenleme

4.4.5 - Miktar Anlaşması Silme

4.4.6 - Miktar Anlaşması Listeleme

4.5 - Anlaşma Raporu

4.5.1 - Sözleşme Analiz Raporu

C - Workshop

4.6 - Rezervasyon Konsepti

4.6.1 - Rezervasyonlu Sipariş Oluşturma

4.6.2 - Rezervasyonlu Sipariş Görüntüleme

4.6.3 - Rezervasyonlu Sipariş Düzenleme

4.6.4 - Rezervasyonlu Sipariş Silme

4.6.5 - Rezervasyonlu Sipariş Listeleme

4.7 - Ön-Ödeme Süreci

4.7.1 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Oluşturma

4.7.2 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Görüntüleme

4.7.3 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Düzenleme

4.7.4 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Silme

4.7.5 - Ön Ödemeli Sipariş Belgesi Listeleme

4.7.6 - Ön Ödemeli Siparişler Raporu

D - Workshop

4.8 - Al-Sat

4.8.1 - Al-Sat Sipariş Oluşturma

4.8.2 - Al-Sat Sipariş Satınalma Sipariş kalemleri İlişkisi

4.8.3 - Al Sat Sipariş Açık Kalemleri

4.8.4 - Al-Sat Siparişi Düzenleme

4.8.5 - Al-Sat Siparişi Silme

4.8.6 - Al-Sat Siparişi Listeleme

4.8.7 - Al-Sat Siparişi Görüntüleme

5 - Satış Belgesinde İndirim ve Vergi Hesaplama Süreçleri

5.1 - İndirim Kullanımı (Başlık)

5.2 - İndirim Kullanımı (Kalem)

5.3 - Vergi Hesaplanması (Başlık&Kalem Eşleştirmesi)

E - Workshop

6 - Satış Belgelerinde Varyantlı Malzeme ve Ürün Seti Kullanımı

6.1 - Satış Sürecinde Varyant Kullanımı

6.2 - Satış Sürecinde Varyant Kullanımı Ürün Seti Kullanımı

7 - İmza Süreçleri

7.1 - Satış Belgesi İmzalama - Sadece A

7.2 - Satış Belgesi İmzalama - A yada B

7.3 - Satış Belgesi İmzalama - Herkes

F - Workshop

8 - İrsaliye Süreçleri

8.1 - İrsaliye

8.1.1 - İrsaliye Oluşturma - Manuel

8.1.2 - İrsaliye Oluşturma - Otomatik

8.1.3 - Siparişten İrsaliye Oluşturma

8.1.4 - İrsaliyeden İrsaliye Oluşturma

8.1.5 - Açık Kalemler ile Manuel İrsaliye Oluşturma

8.1.6 - Açık Kalemler ile Otomatik İrsaliye Oluşturma

8.1.7 - Ön Ödemeli Siparişten İrsaliye Oluşturma

8.1.8 - Termin Anlaşmasından İrsaliye Oluşturma

8.1.9 - Seri Numaralı İrsaliye Oluşturma

8.1.10 - İrsaliye Belgesi Düzenleme

8.1.11 - İrsaliye Belgesi Silme

8.1.12 - İrsaliye Belgesi Listeleme

8.1.13 - İrsaliye Belgesi Görüntüleme

G - Workshop

8.2 - İade İrsaliye

8.2.1 - Otomatik Mal Girişli İade Irsaliyesi Oluşturma

8.2.2 - Manuel Mal Girişli İade İrsaliyesi Oluşturma

8.2.3 - İrsaliyeden Referans ile İade İrsaliye Oluşturma

8.2.4 - İade İrsaliyesi Görüntüleme

8.2.5 - İade İrsaliyesi Düzenleme

8.2.6 - İade İrsaliyesi Silme

8.2.7 - İade İrsaliye Belgesi Listeleme

H - Workshop

8.3 - Konsinye Süreci

8.3.1 - Otomatik Konsinye Belgesi Oluşturma

8.3.2 - Manuel Konsinye Belgesi Oluşturma

8.3.3 - Konsinye Görüntüleme

8.3.4 - Konsinye Düzenleme

8.3.5 - Konsinye Silme

8.3.6 - Konsinye Listeleme

8.4 - İade Konsinye Süreci

8.4.1 - Otomatik İade Konsinye Belgesi Oluşturma

8.4.2 - Manuel İade Konsinye Belgesi Oluşturma

8.4.3 - Konsinye İade Belgesi Görüntüleme

8.4.4 - Konsinye İade Belgesi Düzenleme

8.4.5 - Konsinye İade Belgesi Silme

8.4.6 - İade Konsinye Listeleme

I - Workshop

9 - Fatura Süreçleri

9.1 - Fatura

9.1.1 - Fatura Oluşturma

9.1.2 - İrsaliyeden Fatura Oluşturma

9.1.3 - Siparişten Fatura Oluşturma

9.1.4 - Açık Kalemler ile Fatura Oluşturma

9.1.5 - Ön Ödemeli Siparişten Fatura Oluşturma

9.1.6 - Faturadan Fatura Oluşturma

9.1.7 - Proforma Faturaları

9.1.8 - Fatura Düzenleme

9.1.9 - Fatura Silme

9.1.10 - Fatura Listeleme

9.1.11 - Fatura Görüntüleme

9.2 - İptal Faturası

9.2.1 - İptal Faturası Oluşturma

9.2.2 - İptal Faturası Görüntüleme

9.2.3 - İptal Faturası Düzenleme

9.2.4 - İptal Faturası Silme

9.2.5 - İptal Faturası Listeleme

9.2.6 - Workshop

9.3 - Tutar iade

9.3.1 - Tutar iadesi Oluşturma

9.3.2 - Tutar İadesi Görüntüleme

9.3.3 - Tutar İadesi Düzenleme

9.3.4 - Tutar İadesi Silme

9.3.5 - Tutar İadesi Listeleme

9.4 - Miktar iade

9.4.1 - Miktar İadesi Oluşturma

9.4.2 - İade İrsaliyesinden Miktar İadesi Oluşturma

9.4.3 - Miktar İadesi Görüntüleme

9.4.4 - Miktar İadesi Düzenleme

9.4.5 - Miktar İadesi Silme

9.4.6 - Miktar İadesi Listeleme

9.5 - Fiyat Farkı

9.5.1 - Fiyat Farkı Süreci

9.5.2 - Fiyat Farkı Görüntüleme

9.5.3 - Fiyat Farkı Düzenleme

9.5.4 - Fiyat Farkı Silme

9.5.5 - Fiyat Farkı Listeleme

9.5.6 - Fiyat Farkı Raporu

K - Workshop

9.6 - Kur Farkı Faturası

9.6.1 - Kur Farkı Faturası Oluşturma

9.6.2 - Kur Farkı Faturası Listeleme

9.6.3 - Kur Farkı Faturası Görüntüleme

10 - Muhasebe Süreçleri

10.1 - Toplu Fatura Muhasebeleştirme

10.2 - Fatura Muhasebeleştirme

L - Workshop

11 - Fiyatlandırma Politikaları

11.1 - Fiyatlandırma Politikası / Ürün - Müşteri

11.2 - Fiyatlandırma Politikası / Ürün - Fiyat Listesi Tipi

11.3 - Fiyatlandırma Politikası / Ürün Fiyat Grubu - Müşteri

11.4 - Fiyatlandırma Politikası / Ürün Fiyat Grubu - Fiyat Listesi Tipi

11.5 - Fiyatlandırma Politikası / Ürün Fiyat Grubu

11.12 - Workshop

11.1 - Fiyatlandırma Politikaları / Müşteri

11.2 - Fiyatlandırma Politikaları / Dinamik

11.3 - Fiyatlandırma Politikaları / Müşteri Koşul Grubu

11.4 - Fiyatlandırma Politikası Görüntüleme

11.5 - Fiyatlandırma Politikası Listeleme

11.6 - Fiyatlandırma Politikası Silme

12 - Malzeme Öneri

12.1 - Önerilen Malzeme Oluşturma

12.2 - Önerilen Malzeme Düzenleme

12.3 - Önerilen Malzeme Görüntüleme

12.4 - Önerilen Malzeme Silme

12.5 - Önerilen Malzeme Listeleme

M - Workshop

13 - Kiralama Süreçleri

13.1 - Kiralama Teklif

13.1.1 - Kiralama Teklif Belgesi Oluşturma

13.1.2 - Kiralama Teklif Belgesi Görüntüleme

13.1.3 - Kiralama Teklif Belgesi Düzenleme

13.1.4 - Kiralama Teklif Belgesi Silme

13.1.5 - Kiralama Teklif Belgesi Listeleme

13.2 - Kiralama Sipariş

13.2.1 - Kiralama Sipariş Belgesi Oluşturma

13.2.2 - Kiralama Teklifinden Kiralama Siparişi Oluşturma

13.2.3 - Kiralama Sipariş Belgesi Görüntüleme

13.2.4 - Kiralama Sipariş Belgesi Düzenleme

13.2.5 - Kiralama Sipariş Belgesi Silme

13.2.6 - Kiralama Sipariş Belgesi Listeleme

N - Workshop

13.3 - Kiralama İrsaliyesi

13.3.1 - Kiralama İrsaliye Belgesi Oluşturma

13.3.2 - Kiralama Siparişinden Kiralama İrsaliyesi Oluşturma

13.3.3 - Kiralama İrsaliye Belgesi Görüntüleme

13.3.4 - Kiralama İrsaliye Belgesi Düzenleme

13.3.5 - Kiralama İrsaliye Belgesi Silme

13.3.6 - Kiralama İrsaliye Belgesi Listeleme

13.4 - Kiralama Faturası

13.4.1 - Kiralama Fatura Belgesi Oluşturma

13.4.2 - Kiralama İrsaliyesinden Kiralama Faturası Oluşturma

13.4.3 - Kiralama Fatura Belgesi Görüntüleme

13.4.4 - Kiralama Fatura Belgesi Düzenleme

13.4.5 - Kiralama Fatura Belgesi Silme

13.4.6 - Kiralama Fatura Belgesi Listeleme

13.5 - Kiralama Kalemleri

13.5.1 - Kirama Kalemleri

14 - Satış Raporları

14.1 - Sipariş Takibi

14.2 - Belge Akışı

14.3 - Satış Belgeleri Raporu

14.4 - Satış İadeleri Raporu

14.5 - Sipariş Teslimat Raporu

14.6 - Teklif-Sipariş Durumu Raporu

14.7 - Toleranslı Siparişler Raporu

14.8 - Reddedilmiş Teklifler/Siparişler Raporu

15 - Satış Kokpiti

15.1 - Satış Yönetim Kokpiti

15.2 - Satış Temsilcisi Kokpiti

P - Workshop

R - Değerlendirme & Sınav
;