EĞİTİMLER > ROU - Rota Yönetimi Uzman Eğitimi

ROU - Rota Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
ROU.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Rota Yönetimi(ROU) modülü aracılığıyla, üretim, montaj veya demontaj faaliyetlerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan adımlar ve bu adımlarda gerek duyulan kaynaklar sistem üzerinde tanımlanır.

Bu modül, hangi operasyonların hangi sırada, hangi araçlarla ve hangi iş merkezlerinde yapılacağına dair bilgileri kapsar. Ayrıca hangi operasyonda, hangi malzemelerin kullanılacağı da belirtilir. Rota Yönetimi modülü kapsamında oluşturulan operasyonların yürütüldüğü iş merkezleri, bu iş merkezlerindeki makine ve personel kapasiteleri, bu makine ve personelin ücret/maliyet tipleri, gerek kapasite planlaması gerekse üretim maliyetleri açısından çok önemlidir. İş merkezlerinin çalışma saatleri ve kapasitesi, üretim emirlerinin çizelgelenmesini ve maliyeti doğrudan etkiler. Modülde, tüm iş merkezleri için fabrika takvimi kullanılabileceği gibi her bir iş merkezinin çalışma takvimi özelleştirilebilir.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması

Bilgi Seviyesi:

- INT - caniasERP Genel Bilgilendirme Eğitimi'ne katılmış olmak

- BAS - Temel Uygulamalar Eğitimi'ne katılmış olmak

- BOM - Ürün Ağaçları Eğitimi'ne katılmış olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

ROU - Rota Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- “Rota Bilgisi” ve “İş Merkezi” kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilir.

- Operasyonlar için tip, gerekli aktiviteler ve kullanılacak araç&gereç bilgilerini düzenleyebilir.

- “İş Merkezi” için kapasite bilgisi, takvimsel ayarlamaları ve sorumluları düzenleyebilir.


EĞİTİM DİZİNİ

ROU.201.T - ROU - Rota Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Rota Yönetimi

1.1 - Rota Yönetimi

1.1 - Ortak (Genel) Rota Yaklaşımı

2 - Rota Genel Yönetim Süreçleri

2.1 - Rota Bilgileri Arama

2.2 - Rota Bilgileri Gösterme

2.3 - Rota Bilgileri Güncelleme

2.4 - Rota Bilgileri Oluşturma

2.5 - Rota Bilgileri Yazdırma

2.6 - Rota Bilgileri Silme

2.7 - Rota Bilgileri Oluşturma (Standart)

2.8 - Rota Bilgileri Oluşturma (Alternatif)

2.9 - Rota Bilgileri Oluşturma (Varyant)

2.10 - Rota Bilgileri Oluşturma (Benzer)

2.11 - Rota Bilgileri Oluşturma (Demontaj)

A - Workshop

3 - Rota Operasyonunda Varyant Süreci

3.1 - Seçenek Eşleme Yöntemi ile Varyant Transferi

4 - Rota Toplu Yönetim Süreçleri

4.1 - Rota Bilgilerinde İş Merkezi Değiştirme

4.2 - Rotalarda Toplu Araç Değiştirme - Arama

4.3 - Rotalarda Toplu Araç Değiştirme - Güncelleme

4.4 - Rotalarda Toplu Araç Değiştirme - Silme

5 - Malzeme Üretim Süresi Güncelleme Süreci

5.1 - MRP için Malzeme Kartı Güncelleme

6 - Rotalarda Eş ve Eş Zamanlı Paralel Operasyonlar

6.1 - Paralel Operasyonlar (Eş ve Eş Zamanlı Operasyonlar)

7 - Operasyon Aktivite Tiplerinin Miktar ve Maliyet İlişkileri Yönetim Süreci

7.1 - Aktivitelerde Miktar ve Maliyet Parametreleri

8 - Rota Operasyon Kontrol Tipi Yönetim Süreci

8.1 - Operasyon Kontrol Tipi Parametreleri

9 - Standart Operasyon Açıklaması Bazlı Makine Parametreleri Süreci

9.1 - Standart Operasyon Açıklaması Bazlı Makine Parametreleri

10 - İş Merkezi Yönetim Süreçleri

10.1 - İş Merkezi Oluşturma

10.2 - PRDT03 - Kolay İş Bitiş Onayında İş Merkezi Parametreleri

10.3 - İş Merkezi Takvimi

11 - Kapasite Grupları Yönetim Süreci

11.1 - Kapasite Grupları

12 - Rota Raporlama Süreçleri

12.1 - İş Merkezi Kullanım Raporu - Arama

12.2 - İş Merkezi Kullanım Raporu - Yazdırma

13 - Ürün Konfigüratör Yönetim Süreçleri

13.1 - Genel Konfigüratör Yönetimi

B - Workshop

C - Değerlendirme & Sınav
;