Bizim ile İletişime Geçin

EĞİTİMLER > ROU - Rota Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi

ROU - Rota Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1050.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
ROU.101.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI

- ROU - Rota Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi ile Operasyon ve İş Merkezi gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, Rota Bilgilerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Şirket bünyesinde rutin Rota Bilgileri ve İş Merkezi yönetimi işlemlerinin CaniasERP üzerinde kolaylıkla sürdürülebilmesi sağlanır.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Üretim Planlama Sorumluları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: BOM - Son Kullanıcı eğitimini almış olmak

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede Malzeme Kartı bilgisine sahip olmak

- Ürün Ağaçları işlemleri bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Rota Yönetimi işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Rota Bilgisi raporlarının sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

ROU - Rota Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi sonunda katılımcılar;

- “Rota Bilgisi” ve “İş Merkezi” kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- Rota operasyonlarının değişikliklerini uygulayabilecek,

- Operasyon içinde kullanılacak depo-stok yerlerini ve malzeme miktarlarını yönetebilecek,

- Operasyonlarda kullanılabilecek Araç&Gereç bilgisini tanımlyacabilecek,

- Değiştirilen “Rota Bilgisi” için toplu olarak iş emirlerini güncelleyebilecek,

- Operasyonlar için gerekli işlem sürelerini girebilecek,

- “İş Merkezi” için Takvimsel ayarlamaları yönetebilecek,

- Hazırlık ,Makine ve İşçilik işlem sürelerine ek aktivite ekleyebilecek,

- İş Merkezi Sorumluları tanımlayabilecek ve rotaya atayabilecek,

- Rotada toplu olarak “İş Merkezi” yada “Araç” değiştirebilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- ROU - Rota Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

ROU.101.T - ROU - Rota Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi


1 - Rota Yönetimi

1.1 - Rota Yönetimi

1.5 - İş Merkezi

1.5.1 - İş Merkezi Oluşturma

1.5.2 - PRDT03 - Kolay İş Bitiş Onayında İş Merkezi Parametreleri

1.5.3 - İş Merkezi Takvimi

1.5.4 - Kapasite Grupları

A - Ara

2 - Rota Genel Yönetim Süreçleri

2.1 - Rota Bilgileri Oluşturma (Standart)

2.2 - Rota Bilgileri Oluşturma (Alternatif)

2.3 - Rota Bilgileri Arama

2.4 - Rota Bilgileri Gösterme

2.5 - Rota Bilgileri Güncelleme

2.6 - Rota Bilgileri Yazdırma

2.7 - Rota Bilgileri Silme

C.1 - Ara

3 - Rota Operasyonunda Varyant Süreci

B.1 - Workshop

3.1 - Seçenek Eşleme Yöntemi ile Varyant Transferi

B.2 - Soru&Cevap

Ö.A - Öğle Arası

5 - Malzeme Üretim Süresi Güncelleme Süreci

5.1 - MRP için Malzeme Kartı Güncelleme

4 - Rota Toplu Yönetim Süreçleri

4.1 - Rota Bilgilerinde İş Merkezi Değiştirme

4.2 - Ara

4.1 - Rotalarda Toplu Araç Değiştirme - Arama

4.2 - Rotalarda Toplu Araç Değiştirme - Güncelleme

4.3 - Rotalarda Toplu Araç Değiştirme - Silme

6 - Rota Raporlama Süreçleri

6.1 - İş Merkezi Kullanım Raporu - Arama

6.2 - İş Merkezi Kullanım Raporu - Yazdırma

F - Ara

5.5 - Ürün Konfiguratörü

5.5.1 - Genel Konfigüratör Yönetimi

5.5.2 - Konfigüratör Şablonu

5.5.3 - Malzeme Oluşturma

5.5.4 - Ürün Ağacı Oluşturma

5.5.5 - Rota Oluşturma

C - Workshop

G - Ara

D - Sınav

H - Soru&Cevap
;