EĞİTİMLER > QLT - Kalite Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi

QLT - Kalite Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1050.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
QLT.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

- Kalite Yönetimi eğitimi ile kalite yönetimi süreçlerinin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl uygulanacağının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

- ERP sistemi üzerinde, kalite yönetimine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranmasını sağlar.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Firmaların üretim, satınalma, kalite birimi sorumluları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Beklenmiyor

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede üretim, satınalma ve envanter yönetimi süreç bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Kalite yönetimi işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Rapor, bildirim ve çıktıların sistem üzerinden hazırlanması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

QLT - Kalite Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Kalite planı oluşturabilicek,

- Satınalmaya bağlı girişte kalite kontrol işlemi yapabilecek,

- Üretim onayına bağlı kalite kontrol işlemi yapabilecek,

- Üretim süreci kalite kontrol işlemi yapabilecek,

- İş merkezi çalışma süreci kalite kontrol işlemi yapabilecek,

- Kalite yönetimi kapsamında 4D/8D raporu oluşturabilecek,

- Kalite yönetimi kapsamında FMEA raporu oluşturabilecek,

- Kalite yönetimi kapsamında Düzeltici faaliyetler raporu oluşturabilecek,

- Kalite yönetimi kapsamında analiz raporlarını görüntüleyebilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- QLT - Kalite Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

QLT.201.T - QLT - Kalite Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Kalite Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Kalite Kontrol Yönetimi

2 - Kalite Yönetimi Malzeme Kartı İlişkisi

2.1 - Malzeme Kartının Kalite Yönetimi ile İlişkisi

3 - Kalite Kontrol Planı İşlemleri

3.1 - Kalite Kontrol Planının Oluşturulması

3.2 - Var Olan Kalite Kontrol Planında Değişiklik Yapma

3.3 - Periyodik kontrol yapılacak Üretim Malzemesi İçin Kalite kontrol Planının Oluşturulması

3.4 - Detaylı Kalite kontrol Planının Oluşturulması

3.5 - Dinamik Kalite kontrol Planının Oluşturulması

3.6 - Kalite Kontrol Plan Kriterlerinde Değişiklik Yapma

A - Workshop

4 - Mal Giriş Kalite Kontrol

4.1 - Stoğa Bağlı Kalite Kontrol Yönetimi

4.2 - Stoğa girişte kalite kontrol kararının verilmesi

4.3 - Hızlı Sonuç Girişinde Detaylı Detaysız Sonuçların Girilmesi

4.4 - Red Kararı Sonrası Otomatik Tedarikçiye İade Belgesinin Oluşturulması

4.5 - Red Kararı Sonrası Otomatik 4D/8D Belgesinin Oluşturulması

4.6 - Tedarikçiye İade Hareketlerin Yönetilmesi

B - Workshop

5 - Üretim Kalite Kontrol

5.1 - Üretim Sürecine Bağlı Kalite Kontrol Yönetimi

5.2 - PRDT02 İş emri onay sırasında kalite kontrol

5.3 - Üretim Sürecine Bağlı Kalite Kontrolün Silinmesi.

6 - Süreç Kalite Kontrol

6.1 - İş Merkezine Bağlı Süreç Kontrolü

7 - İlk Numune Kalite Kontrol

7.1 - İlk Numune Kontrolünün Yönetimi

8 - Tedarikçi Değerlendirme

8.1 - Tedarikçi Değerlendirme Belgesi Oluşturma

8.2 - Tedarikçi Değerlendirme Sonuçlarının Analizi

C - Workshop

9 - 4D / 8D Raporu

9.1 - Yeni 4D / 8D Raporu Oluşturma

9.2 - Sistemde Var Olan 4D/8D Raporu Üzerinde Değişiklik Yapılması

10 - FMEA - Hata Türü Ve Etkileri Analizi Raporu

10.1 - Yeni Hata Etkileri ve Analizi Raporu Oluşturma

10.2 - Sistemde Var Olan Hata Etkileri ve Analizi Raporu Üzerinde Değişiklik Yapma

11 - Düzeltici Faaliyetler

11.1 - Yeni Düzeltici Faaliyet Raporunun Oluşturulması

11.2 - Var Olan Düzeltici Faaliyet Üzerinde Değişiklik Yapılması

12 - Kalite Kontrol Sonuçları Alanlizi

12.1 - Uygunsuzluk Raporunun Analiz Edilmesi

12.2 - Kalite Kontrol Sonuçlarının Ortalama, Aralık, Standart Sapma Grafikleri ile Analizi

12.3 - Kriter Bazında Kalite Kontrol Sonuçlarının Analizi

12.4 - Onay Bazında Kalite Kontrol Sonuçlarının Analizi

12.5 - Malzeme Bazında Kalite Kontrol Sonuçlarının Analizi

12.6 - Kalite Kontrol Sonuçlarının Kriter - Tedarikçi Bazında Analizi

12.7 - Kalite Kontrol Sonuçlarının Malzeme - Tedarikçi Bazında Analizi

12.8 - Süreç Kontrollerinin Analizi

13 - Kalite Kontrol Kokpit Ekranı

13.1 - QLT Kokpit Ekranı

D - Workshop

E - Eğitim Değerlendirme ve Sınav
;