EĞİTİMLER > QLT - Kalite Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi

QLT - Kalite Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
QLT.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Kalite Yönetimi(QLT) modülü, firmaların satın alma ve üretim süreçlerinde karşılaşmaları olası kalite problemlerinin tespit ve çözüm süreçlerini yönetmek için kullanılır.
Kullanıcılar, Kalite Yönetimi modülü sayesinde satın alınan veya üretilen her malzeme için detaylı kontrol planı oluşturup belirtilen tüm kriterler için kalite kontrol sürecini gerçekleştirebilir. İş merkezleri için de kontrol planları tanımlanarak periyodik kontrollerinin yapılması sağlanabilir. Ayrıca oluşan hataların önlenebilmesi için kontrol sonuçlarına göre modül üzerinde çeşitli raporlar hazırlanabilir.


KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim öncesi hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU JNLP linki ile kurulumun yapılmş olması

Bilgi seviyesi:

- Temel seviyede üretim, satınalma ve envanter yönetimi süreç bilgisine sahip olmak

 


EĞİTİMİN HEDEFLERİ

QLT - Kalite Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Kalite planı oluşturarak satınalma, üretim ve operasyon süreçlerine bağlı kalite kontrol işlemleri yapabilir.

- Kalite yönetimi kapsamında ilgili raporları oluşturabilir.

- Kalite yönetimi kapsamında analiz raporlarını görüntüleyebilir.


EĞİTİM DİZİNİ

QLT.201.T - QLT - Kalite Kontrol Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Kalite Yönetimi Akış Diyagramı

2 - Kalite Yönetimi Malzeme Kartı İlişkisi

2.1 - Malzeme Kartının Kalite Yönetimi ile İlişkisi

3 - Kalite Kontrol Planı İşlemleri

3.1 - Kalite Kontrol Planının Oluşturulması

3.2 - Var Olan Kalite Kontrol Planında Değişiklik Yapma

3.3 - Periyodik kontrol yapılacak Üretim Malzemesi İçin Kalite kontrol Planının Oluşturulması

3.4 - Detaylı Kalite kontrol Planının Oluşturulması

3.5 - Dinamik Kalite kontrol Planının Oluşturulması

3.6 - Kalite Kontrol Plan Kriterlerinde Değişiklik Yapma

A - Workshop

4 - Mal Giriş Kalite Kontrol

4.1 - Stoğa Bağlı Kalite Kontrol Yönetimi

4.2 - Geri Hareketlerin Yönetilmesi

4.1 - Stoğa girişte kalite kontrol kararının verilmesi

4.2 - Hızlı Sonuç Girişinde Detaylı Detaysız Sonuçların Girilmesi

4.3 - Red Kararı Sonrası Otomatik Tedarikçiye İade Belgesinin Oluşturulması

4.4 - Red Kararı Sonrası Otomatik 4D/8D Belgesinin Oluşturulması

B - Workshop

5 - Üretim Kalite Kontrol

5.1 - Üretim Sürecine Bağlı Kalite Kontrol Yönetimi

5.1 - Üretim Sürecine Bağlı Kalite Kontrolün Silinmesi.

5.2 - PRDT02 İş emri onay sırasında kalite kontrol

6 - Süreç Kalite Kontrol

6.1 - İş Merkezine Bağlı Süreç Kontrolü

7 - İlk Numune Kalite Kontrol

7.1 - İlk Numune Kontrolünün Yönetimi

8 - Tedarikçi Değerlendirme

8.1 - Tedarikçi Değerlendirme Belgesi Oluşturma Süreci Tanımlamaları

8.2 - Tedarikçi Değerlendirme Belgesi Oluşturma

8.3 - Tedarikçi Değerlendirme Sonuçlarının Analizi

C - Workshop

9 - 4D / 8D Raporu

9.1 - Yeni 4D / 8D Raporu Oluşturma

9.2 - Sistemde Var Olan 4D/8D Raporu Üzerinde Değişiklik Yapılması

10 - FMEA - Hata Türü Ve Etkileri Analizi Raporu

10.1 - Yeni Hata Etkileri ve Analizi Raporu Oluşturma

10.2 - Sistemde Var Olan Hata Etkileri ve Analizi Raporu Üzerinde Değişiklik Yapma

11 - Düzeltici Faaliyetler

11.1 - Yeni Düzeltici Faaliyet Raporunun Oluşturulması

11.2 - Var Olan Düzeltici Faaliyet Üzerinde Değişiklik Yapılması

12 - Kalite Kontrol Sonuçları Alanlizi

12.1 - Uygunsuzluk Raporunun Analiz Edilmesi

12.2 - Kalite Kontrol Sonuçlarının Ortalama, Aralık, Standart Sapma Grafikleri ile Analizi

12.3 - Kriter Bazında Kalite Kontrol Sonuçlarının Analizi

12.4 - Onay Bazında Kalite Kontrol Sonuçlarının Analizi

12.5 - Malzeme Bazında Kalite Kontrol Sonuçlarının Analizi

12.6 - Kalite Kontrol Sonuçlarının Kriter - Tedarikçi Bazında Analizi

12.1 - Kalite Kontrol Sonuçlarının Malzeme - Tedarikçi Bazında Analizi

12.1 - Süreç Kontrollerinin Analizi

13 - Kalite Kontrol Kokpit Ekranı

13.1 - QLT Kokpit Ekranı

D - Workshop

E - Eğitim Değerlendirme ve Sınav
;