EĞİTİMLER > PUR - Satınalma Yönetimi Uzman Eğitimi 1

PUR - Satınalma Yönetimi Uzman Eğitimi 1
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2100.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
PUR.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

PUR - Satınalma Yönetimi Uzman Eğitimi 1 CaniasERP sisteminde satınalma sürecinde yer alacak, bu süreçte kurgulama veya kontrol etme görevini yürütecekler içindir.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminde satınalma sürecinin içinde yer alan, modülün anahtar kullanıcıları olan, süreç kurgusunda veya kontrolünde görevlendirilmesi hedeflenen kişilere yöneliktir.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Portal veya sistem üzerinden ilgili süreç dokümanlarının incelenmesi.

Bilgi Seviyesi:

- BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak.

- Satınalma süreci hakkında detaylı bilgiye sahip olmak.

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Satınalma süreç yönetimi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

PUR - Satınalma Yönetimi Uzman Eğitimi 1 sonunda katılımcılar;

- CaniasERP sisteminde satınalma süreçlerinin işleyişine dair detaylı bilgiye sahip olacak,

- Satınalma sürecinin temel fonksiyonlarının kullanımını gerçekleştirebileceklerdir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- PUR - Satınalma Yönetimi Uzman Eğitimi 1 bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

PUR.201.T - PUR - Satınalma Yönetimi Uzman Eğitimi 1


1 - Modül Genel Tanıtımı

1.1 - Satınalma Yönetimi

2 - Satınalma İsteği Süreci

2.1 - Manuel Satınalma İsteği Oluşturma

2.2 - Satınalma İsteğinden Satınalma İsteği Oluşturma

2.3 - Satınalma İsteği Belgesi - Genel

2.4 - Satınalma İsteği Listeleme

2.5 - Satınalma İsteği Silme

2.6 - Satınalma İsteği Düzenleme

2.7 - Satınalma İsteği Görüntüleme

2.8 - Satınalma İsteklerinde Toplu Değişiklik

2.9 - Satınalma İsteği Başlatma

2.10 - Satınalma İsteği Sime (Toplu)

3 - Teklif İsteği Süreci

3.1 - Satınalma Teklif İsteği Oluştulması(Manuel)

3.2 - Satınalma Teklif İsteği Oluştulması(Toplu)

3.3 - Satınalma Teklif İsteği Oluşturulması(Çoklu)

3.4 - Teklif İsteği Belgesi - Genel

3.5 - Satınalma Teklif İsteği Düzenleme

3.6 - Satınalma Teklif İsteği Listeleme

3.7 - Satınalma Teklif İsteği Silme

3.8 - Satınalma Teklif İsteği Görüntüleme

A - Workshop

4 - Satınalma Bilgisi(Teklif) Süreci

4.1 - Satınalma Bilgisi Oluşturma (Manuel )

4.2 - Satınalma Bilgisi Oluşturma (Teklif İsteğinden )

4.3 - Satınalma Bilgisi Oluşturma (Toplu)

4.4 - Satınalma Bilgisinden Satınalma Bilgisi Oluşturma

4.5 - Satınalma Bilgisi Belgesi - Genel

4.6 - Satınalma Bilgisi Düzenleme

4.7 - Satınalma Bilgisi Listeleme

4.8 - Satınalma Bilgisi Görüntüleme

4.9 - Satınalma Bilgisi Silme

4.10 - Satınalma Bilgisinde İndirim Tanımlama

4.11 - Satınalma Bilgisinde Masraf Tanımlama

4.12 - Satınalma Bilgisinde Ölçekli Fiyat Tanımlama

B - Workshop

5 - Anlaşma Süreci

5.1 - Satınalma Anlaşması - Genel (Başlık)

5.2 - Satınalma Anlaşması - Genel (Kalem)

5.3 - Miktar Anlaşması Süreci

5.3.1 - Miktar Anlaşması Oluşturma

5.3.2 - Miktar Anlaşması Düzenleme

5.3.3 - Miktar Anlaşması Listeleme

5.3.4 - Miktar Anlaşması Görüntüleme

5.3.5 - Miktar Anlaşması Silme

5.4 - Değer Anlaşması Süreci

5.4.1 - Değer Anlaşması Oluşturma

5.4.2 - Değer Anlaşması Düzenleme

5.4.3 - Değer Anlaşması Listeleme

5.4.4 - Değer Anlaşması Görüntüleme

5.4.5 - Değer Anlaşması Silme

5.5 - Malzeme Bağımsız Tutar Anlaşması Süreci

5.5.1 - Malzeme Bağımsız Tutar Anlaşması Oluşturma

5.5.2 - Malzeme Bağımsız Tutar Anlaşması Düzenleme

5.5.3 - Malzeme Bağımsız Tutar Anlaşması Listeleme

5.5.4 - Malzeme Bağımsız Tutar Anlaşması Görüntüleme

5.5.5 - Malzeme Bağımsız Tutar Anlaşması Silme

5.5.6 - Malzeme Bağımsız Anlaşmalar Raporu

5.6 - Merkezi Anlaşma Süreci

5.6.1 - Merkezi Satınalma Anlaşması Oluşturma

5.6.2 - Merkezi Satınalma Anlaşması Üzerinden Merkezi Satınalma Siparişi Oluşturma

5.6.3 - Merkezi Satınalma Anlaşması Düzenleme

5.6.4 - Merkezi Satınalma Anlaşması Listeleme

5.6.5 - Merkezi Satınalma Anlaşması Görüntüleme

5.6.6 - Merkezi Satınalma Anlaşması Silme

5.7 - Anlaşma İşlemleri

5.7.1 - Satınalma Anlaşması Gelişimi

5.7.2 - Satınalma Anlaşmasına Belgeden İndirim Tanımlama

5.7.3 - Satınalma Anlaşmasına Kalemden İndirim Tanımlama

5.7.4 - Satınalma Anlaşmasına Belgeden Masraf Tanımlama

5.7.5 - Satınalma Anlaşmasına Kalemden Masraf Tanımlama

5.7.6 - Satınalma Anlaşmasına Ölçekli Fiyat Tanımlama

C - Workshop

6 - Sipariş Süreci

6.1 - Satınalma Siparişi - Genel (Başlık)

6.2 - Satınalma Siparişi - Genel (Kalem)

6.3 - Satınalma Siparişinden Satınalma Siparişi Oluşturma

6.4 - Satınalma Siparişi Oluşturma(isteklerden)

6.6 - Normal Sipariş Süreci

6.6.1 - Normal Satınalma Siparişi Oluşturma

6.6.2 - Normal Satınalma Siparişi Düzenleme

6.6.3 - Normal Satınalma Siparişi Listeleme

6.6.4 - Normal Siparişi Görüntüleme

6.6.5 - Normal Satınalma Siparişi Silme

6.7 - Anlaşma Siparişi Süreci

6.7.1 - Anlaşma Siparişi Oluşturma

6.7.2 - Anlaşma Siparişi Düzenleme

6.7.3 - Anlaşma Siparişi Listeleme

6.7.4 - Anlaşma Siparişi Görüntüleme

6.7.5 - Anlaşma Siparişi Silme

6.8 - Nakliyeli Sipariş Süreci

6.8.1 - Nakliyeli Sipariş Oluşturma

6.8.2 - Nakliye Siparişi Düzenleme

6.8.3 - Nakliye Siparişi Listeleme

6.8.4 - Nakliye Siparişi Görüntüleme

6.8.5 - Nakliye Siparişi Silme

6.9 - Termin Anlaşması Süreci

6.9.1 - Termin Anlaşması Oluşturma

6.9.2 - Termin Anlaşması Düzenleme

6.9.3 - Termin Anlaşması Listeleme

6.9.4 - Termin Anlaşması Görüntüleme

6.9.5 - Termin Anlaşması Silme

6.10 - Paylaştırmalı Sipariş Süreci

6.10.1 - Paylaştırmalı Satınalma Siparişi Oluşturma

D - Workshop

7 - Envanter ve Hizmet Onayları Süreci

7.1 - Satınalma Siparişine Bağlı Giriş Hareketi

7.2 - Envanter Girişi Olmayan Satınalma Siparişlerinin Onay Süreci

8 - Normal Fatura Süreci

8.1 - Satınalma Faturası Oluşturma

8.2 - Satınalma Faturası Düzenleme

8.3 - Satınalma Faturası Listeleme

8.4 - Satınalma Faturası Görüntüleme

8.5 - Satınalma Faturası Silme

9 - Fatura İşlemleri

9.1 - Satınalma Faturası İşlemleri - Genel

E - Workshop

10 - İade Fatura Süreci

10.1 - Miktar İade Fatura Süreci

10.1.1 - Miktar İade Faturası Oluşturma

10.1.2 - Miktar İade Faturası Düzenleme

10.1.3 - Miktar İade Faturası Listeleme

10.1.4 - Miktar İade Faturası Görüntüleme

10.1.5 - Miktar İade Faturası Silme

10.2 - Değer İade Fatura Süreci

10.2.1 - Değer İade Faturası Oluşturma

10.2.2 - Değer İade Faturası Düzenleme

10.2.3 - Değer İade Faturası Listeleme

10.2.4 - Değer İade Faturası Görüntüleme

10.2.5 - Değer İade Faturası Silme

F - Workshop

11 - Fiyat Farkı Faturası Süreci

11.1 - Fark Faturası Oluşturma

11.2 - Fark Faturası Düzenleme

11.3 - Fark Faturası Listeleme

11.4 - Fark Faturası Görüntüleme

11.5 - Fark Faturası Silme

12 - Manuel Fatura Süreci

12.1 - Manuel Fatura Oluşturma

12.2 - Manuel Fatura Düzenleme

12.3 - Manuel Fatura Listeleme

12.4 - Manuel Fatura Görüntüleme

12.5 - Manuel Fatura Silme

13 - Satış Masraf Faturası

13.1 - Satış Masraf Faturası Oluşturma

13.2 - Satış Masraf Faturası Düzenleme

13.3 - Satış Masraf Faturası Listeleme

13.4 - Satış Masraf Faturası Görüntüleme

13.5 - Satış Masraf Faturası Silme

G - Workshop

14 - Servis Faturası Süreci

14.1 - Servis Faturası Oluşturma

14.2 - Servis Faturası Düzenleme

14.3 - Servis Faturası Listeleme

14.4 - Servis Faturası Görüntüleme

14.5 - Servis Faturası Silme

15 - Kur Farkı Faturası Süreci

15.1 - Kur Farkı Faturası Oluşturma

15.2 - Kur Farkı Faturası Listeleme

15.3 - Kur Farkı Faturası Görüntüleme

16 - Satınalma Masraf Faturası Süreci

16.1 - Satınalma Masraf Faturası Oluşturma

16.2 - Satınalma Masraf Faturası Düzenleme

16.3 - Satınalma Masraf Faturası Listeleme

16.4 - Satınalma Masraf Faturası Görüntüleme

16.5 - Satınalma Masraf Faturası Silme

H - Workshop

17 - Genel Masraf Faturası Süreci

17.1 - Genel Masraf Faturası Oluşturma

17.2 - Genel Masraf Faturası Düzenleme

17.3 - Genel Masraf Faturası Listeleme

17.4 - Genel Masraf Faturası Görüntüleme

17.5 - Genel Masraf Faturası Silme

18 - Fatura Muhasebeleştirme

18.1 - Fatura Muhasebeleştirme Prosesi

18.2 - Faturaların Toplu Muhasebeleştirilmesi

19 - Faturada KDV Hesaplaması

19.1 - Satınalma Faturalarında KDV Hesaplaması(Kalemden Hesaplama & Otomatik KDV Hesaplama)

I - Workshop

20 - Satınalmada Fiyat Politikası

20.1 - Fiyat Politikası

21 - Satınalmada Varyant

21.1 - Satınalma Sürecinde Varyant Kullanımı

22 - İmza Konsepti

22.1 - İmzalama Konsepti(&Limitler)

23 - Kokpit

23.1 - Satınalma Yönetim Kokpiti

23.2 - Satınalma Personel Kokpiti

M - Workshop

N - Eğitim & Değerlendirme
;