EĞİTİMLER > PRJ - Proje Yönetimi İmplementasyon Eğitimi

PRJ - Proje Yönetimi İmplementasyon Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
0.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
PRJ.401.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Proje Yönetimi (PRJ) modülü, projelerin etkin şekilde planlanmasını, yönetimini ve projeye özel önemli faktörlere ilişkin detayların analiz edilmesini sağlar.
Uluslararası proje yönetim metotları göz önüne alınarak geliştirilen bu modül, Proje Yönetim Enstitüsü(PMI)’nün dünya çapında bir standart olarak kullandığı Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu(PMBOK) esaslarını dikkate alır. Otomatik durum bildirimleri ve detaylı proje yapısını gösteren gantt şeması yardımıyla, projeler için hızlı ve güvenilir bir kontrol gerçekleştirilebilir; tüm detaylarda proje bilgileri yönetilebilir. Proje Yönetimi modülü, sisteme bütünüyle entegredir; böylece verilerin iki yönlü olarak kullanılması mümkün olur.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: ANALYZE uygulaması üzerinde proje adımlarının ön çalışma olarak incelenmesi gerekmektedir.

Bilgi Seviyesi:

- PRJ - Proje Yönetimi eğitimine katılmış ve uygulanan sınavda geçer not almış olmak

- BOM - Ürün Ağaçları Eğitimi'ne katılmış olmak

- ROU - Rota Yönetimi Eğitimi'ne katılmış olmak

- PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi'ne katılmış olmak

- CAL- Standart Maliyet Eğitimi'ne katılmış olmak

- PRC - Fiili Maliyet Eğitimi'ne katılmış olmak, katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

- CAP - Kapasite Planlama Eğitimi'ne katılmış olmak, katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

PRJ Modülü implementasyon eğitimi sonunda katılımcılar;

- İmplementasyon öncesinde işletmenin ihtiyaçlarını belirlemek için standart bir şekilde analiz yapabilir.

- Edinilen ileri seviye konsept ve sektörel bilgi ile işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda yol haritasını belirleyerek, gerekli kurguları gerçekleştirerek standart bir kurulum yapabilir.


EĞİTİM DİZİNİ

;