EĞİTİMLER > PRJ - Proje Yönetimi Uzman Eğitimi

PRJ - Proje Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2200.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
PRJ.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

PRJ - Proje Yönetimi Uzman Eğitimi ile Proje Yönetimi uygulamalarının CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi sağlanır.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sistemi üzerinde ileri seviye proje yönetim işlemleri yapacak olan;

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Proje yöneticileri ve paydaşları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Portal veya sistem üzerinden ilgili süreç dokümanlarının incelenmesi.

Bilgi Seviyesi:

- PRJ Proje Yönetimi - Son Kullanıcı eğitimini tamamlamış olmak

- CaniasERP Standart işlemleri bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Proje Yönetimi Modülü uygulamalarının CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

PRJ - Proje Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Birden çok projeyi, bir projeye, alt proje olarak ekleyip, yönetebilecek,

- Referans ile WBS oluşturabilecek,

- Kaynaklarını çizelgeleyip onaylayabilecek,

- Projelerde kullanılan bütün kaynaklarını Gantt Chart üzerinde kontrol edip raporlayabilecek,

- Proje için standart ve gerçekleşen maliyeti hesaplayıp, bunları karşılaştırabilecek,

- Satış belgesinden referansla proje oluşturabilecek,

- Projelerin özetini raporlayabilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- PRJ – Proje Yönetimi Uzman eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

PRJ.201.T - PRJ - Proje Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Genel Proje Yönetimi

1.1 - Proje Yönetimi

2 - EPS Yönetimi

2.1 - Yeni EPS Oluşturma

3 - Proje Yönetimi Süreçleri

3.1 - Yeni Proje Oluşturma

3.2 - Şablon Projeden Yeni Proje Oluşturma

3.3 - Proje Çizelgelenmesi

3.4 - Proje Silme

3.5 - Alt Proje Yönetimi

3.6 - WBS Yönetimi

3.6.1 - Yeni WBS Ekleme

3.7 - Aktivite Yönetimi

3.7.1 - Plan Tipi Aktivite Oluşturma

3.7.2 - Üretim Tipi Aktivite Oluşturma

3.7.3 - Aktiviteye Rol Eklenmesi

3.7.4 - Aktiviteye Yapılacaklar Listesi Eklenmesi

3.7.5 - Aktiviteye Malzeme Eklenmesi

3.7.6 - Yeni Aktivite Eklenmesi

3.7.7 - Aktivite Silme

3.8 - Kaynak Yönetimi

3.8.1 - Aktiviteye Kaynak Eklenmesi

3.8.2 - Proje Aktiviteleri için Kaynak Atanması

3.8.3 - Çoklu Proje Aktiviteleri için Kaynak Atama

3.9 - Fon Yönetimi

3.9.1 - Projeye Fon Eklenmesi

3.9.2 - Fon Faturalandırma

3.9.3 - Proje Fonlarının Faturalandırılması

3.10 - Taban Planı Yönetimi

3.10.1 - Yeni Taban Plan Oluşturulması

3.10.2 - Taban Plan Karşılaştırma

3.11 - Satın Alma Yönetimi

3.11.1 - Projeye Satınalma Eklenmesi

3.12 - Patent Yönetimi

3.13 - Yapılacak İşler

3.14 - İlişkili Dökümanlar

3.15 - Satış Siparişinden Proje Oluşturma

3.15.1 - Satış Siparişinden Proje Oluşturma

3.15.2 - Satış Kaleminden Yeni Proje Oluşturma

A - Workshop

4 - Proje Onaylama Süreçleri

4.1 - Onayda Malzeme Tüketimi

4.2 - Onayda Kaynak Kullanımı

4.3 - Süre Tipi Kaynakların Onayı

4.4 - Yeni Onay Verilmesi

4.5 - Onay Düzeltme

4.6 - Toplu Aktivite Onayı

4.7 - Kullanıcı Bazlı Aktivite Onayı

4.8 - Aktiviteye Kaynak Onayı Verilmesi

5 - Proje Maliyet Süreçleri

5.1 - Projede Standart Maliyet Hesaplanması

5.2 - Proje Bileşenlerinin Güncel Maliyeti

5.3 - Proje Bileşenlerinin Güncel Maliyeti

5.4 - Proje Fiyatlama

5.5 - Proje Fiyatlama için Aktivite Seçimi

5.6 - Projelerin Çizelgelenmesi ve Maliyetlendirilmesi

6 - Proje Raporlamaları

6.1 - Proje Zaman ve Maliyet Analizi

6.2 - Proje Rapor Hiyerarşisi

6.3 - Proje Gösterimi

6.4 - Kaynak Kullanım Raporu

6.5 - Proje Özeti

B - Workshop

C - Sınav
;