EĞİTİMLER > PRJ - Proje Yönetimi Uzman Eğitimi

PRJ - Proje Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2200.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
PRJ.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Proje Yönetimi (PRJ) modülü, projelerin etkin şekilde planlanmasını, yönetimini ve projeye özel önemli faktörlere ilişkin detayların analiz edilmesini sağlar.
Uluslararası proje yönetim metotları göz önüne alınarak geliştirilen bu modül, Proje Yönetim Enstitüsü(PMI)’nün dünya çapında bir standart olarak kullandığı Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu(PMBOK) esaslarını dikkate alır. Otomatik durum bildirimleri ve detaylı proje yapısını gösteren gantt şeması yardımıyla, projeler için hızlı ve güvenilir bir kontrol gerçekleştirilebilir; tüm detaylarda proje bilgileri yönetilebilir. Proje Yönetimi modülü, sisteme bütünüyle entegredir; böylece verilerin iki yönlü olarak kullanılması mümkün olur.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Katılım formunda paylaşılan EDU jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması

Bilgi Seviyesi:

- BOM - Ürün Ağaçları Eğitimi'ne katılmış olmak

- ROU - Rota Yönetimi Eğitimi'ne katılmış olmak

- PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi'ne katılmış olmak

- CAL- Standart Maliyet Eğitimi'ne katılmış olmak

- PRC - Fiili Maliyet Eğitimi'ne katılmış olmak, katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

- CAP - Kapasite Planlama Eğitimi'ne katılmış olmak, katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

Gerekli Materyaller: Notebook

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

PRJ modülü eğitimi sonunda katılımcılar;

- Birden çok projeyi, bir projeye, alt proje olarak ekleyip, yönetebilir.

- Referans ile WBS oluşturabilecek,

- Projelerde kullanılan bütün kaynaklarını Gantt Chart üzerinde kontrol edip raporlayabilecek,

- Proje için standart ve gerçekleşen maliyeti hesaplayıp, bunları karşılaştırabilecek,


EĞİTİM DİZİNİ

PRJ.201.T - PRJ - Proje Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Genel Proje Yönetimi

1.1 - Proje Yönetimi

2 - EPS Yönetimi

2.1 - Yeni EPS Oluşturma

3 - Proje Yönetimi Süreçleri

3.1 - Alt Proje Yönetimi

3.2 - WBS Yönetimi

3.2.1 - Yeni WBS Ekleme

3.3 - Aktivite Yönetimi

3.3.1 - Plan Tipi Aktivite Oluşturma

3.3.2 - Üretim Tipi Aktivite Oluşturma

3.3.3 - Aktiviteye Rol Eklenmesi

3.3.4 - Aktiviteye Yapılacaklar Listesi Eklenmesi

3.3.5 - Aktiviteye Malzeme Eklenmesi

3.3.6 - Yeni Aktivite Eklenmesi

3.3.7 - Aktivite Silme

3.4 - Kaynak Yönetimi

3.4.1 - Aktiviteye Kaynak Eklenmesi

3.4.2 - Proje Aktiviteleri için Kaynak Atanması

3.4.3 - Çoklu Proje Aktiviteleri için Kaynak Atama

3.5 - Fon Yönetimi

3.5.1 - Projeye Fon Eklenmesi

3.5.2 - Fon Faturalandırma

3.5.3 - Proje Fonlarının Faturalandırılması

3.6 - Taban Planı Yönetimi

3.6.1 - Yeni Taban Plan Oluşturulması

3.6.2 - Taban Plan Karşılaştırma

3.7 - Satın Alma Yönetimi

3.7.1 - Projeye Satınalma Eklenmesi

3.8 - Patent Yönetimi

3.9 - Yapılacak İşler

3.10 - İlişkili Dökümanlar

3.11 - Satış Siparişinden Proje Oluşturma

3.11.1 - Satış Siparişinden Proje Oluşturma

3.11.2 - Satış Kaleminden Yeni Proje Oluşturma

3.1 - Yeni Proje Oluşturma

3.2 - Proje Silme

3.3 - Şablon Projeden Yeni Proje Oluşturma

3.4 - Proje Çizelgelenmesi

A - Workshop

4 - Proje Onaylama Süreçleri

4.1 - Onayda Malzeme Tüketimi

4.2 - Onayda Kaynak Kullanımı

4.3 - Süre Tipi Kaynakların Onayı

4.4 - Yeni Onay Verilmesi

4.5 - Onay Düzeltme

4.6 - Toplu Aktivite Onayı

4.7 - Kullanıcı Bazlı Aktivite Onayı

4.8 - Aktiviteye Kaynak Onayı Verilmesi

5 - Proje Maliyet Süreçleri

5.1 - Projede Standart Maliyet Hesaplanması

5.2 - Proje Bileşenlerinin Güncel Maliyeti

5.3 - Proje Bileşenlerinin Güncel Maliyeti

5.4 - Proje Fiyatlama

5.5 - Proje Fiyatlama için Aktivite Seçimi

5.6 - Projelerin Çizelgelenmesi ve Maliyetlendirilmesi

6 - Proje Raporlamaları

6.1 - Proje Zaman ve Maliyet Analizi

6.2 - Proje Rapor Hiyerarşisi

6.3 - Proje Gösterimi

6.4 - Kaynak Kullanım Raporu

6.5 - Proje Özeti

B - Workshop

C - Sınav
;