EĞİTİMLER > PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Uzman Eğitimi

PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
4400.00 + KDV
Süre 4 Gün / 28.0 Saat
PRD.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Üretim Yönetimi(PRD) modülü, işletmenin tüm üretim süreçlerine uyarlanabilir özelliği sayesinde; süreçlerin optimizasyonuna katkı sağlar.
Tek seviyeli ya da çok seviyeli üretim yapma imkanı sunan modül, Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü tarafından oluşturulan üretim planlarının üretim emirlerine çevrilmesini ve bu emirlerin yönetilmesini sağlar. Sistemin geneline kusursuz bir şekilde entegre edilebilen Üretim Yönetimi modülü, başarılı bir veri akışı sağlar. Böylece firmalar şeffaf, tutarlı, güvenilir ve verimli bir üretim süreci gerçekleştirebilirler. Modül üzerinde oluşturulan üretim emirleri, üretilecek olan mamülün miktar, varyant, ürün ağacı bileşenleri ve rota operasyonları gibi üretim için gerekli tüm özelliklerini içerir. Bir üretim emrinin oluşturulması sırasında, eksik malzeme analizi otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu modül, ayrıntılı planlama türlerinin yardımıyla, ileriye dönük veya geriye dönük çizelgeleme imkanı sunarak operasyonlara yeniden termin tarihi verilmesine olanak sağlar. Ayrıca kaynaklar ve kaynakların kullanımına ilişkin bilgiler de elde edilebilir. Modül üzerinde üretim kademeleri, girdi miktarları ve üretim miktarları için planlanan/gerçekleşen karşılaştırması yapmak da mümkündür.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması

Bilgi Seviyesi:

- IGT - IAS Genel Uygulamalar Eğitimi' ne katılmış olmak,

- BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimi' ne katılmış olmak,

-BOM - Ürün Ağaçları Uzman Eğitimi' ne katılmış olmak,

-ROU - Rota Yönetimi Uzman Eğitimi' ne katılmış olmak,

- INV - Envanter Yönetimi Eğitimine katılmış olmak, katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

- Üretim Yönetimi ve Planlaması hakkında bilgi sahibi olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Üretim Planlama ve Kontrol eğitimi sonunda katılımcılar;

- Üretim süreçlerini, operasyonları, iş emirlerini yönetebilecek ve analiz ihtiyaçlarına göre bunları kapsayan tüm raporları caniasERP sistemi üzerinden oluşturabilecek,

- Farklı tiplerdeki iş emirleri sayesinde değişik konseptlerde üretim gerçekleştirebilecek,

- Fason Operasyon Yönetimi konseptini uygulayabilecek,

- Hızlı İş Bitiş Onayı, Kolay İş Bitiş Onayı ve Mobil İş Emri oluşturma konseptlerini uygulayabileceklerdir.


EĞİTİM DİZİNİ

PRD.201.T - PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Uzman Eğitimi


1 - Üretim Yönetimi

1.1 - Üretim Yönetimi

2 - Normal İş Emri Oluşturma ve Yönetim Süreçleri

2.1 - İş Emrinin Güncellenmesi

2.2 - İş Emri Silme

2.3 - Normal İş Emri Oluşturma ve Çizelgeleme

2.4 - Normal İş Emrinde Operasyonlar ve Komponentler

2.5 - Normal İş Emrine Malzeme Çıkışı

2.6 - Normal İş Emrinde Ürün Girişi

2.7 - İş Emirlerinde Yan Ürün Yönetimi

2.8 - İş Emirlerinde Kaynak Yönetimi

2.9 - Standart Maliyet

2.10 - Ek Dokümanlar

2.11 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Normal İş Emrinde Çizelgeleme, Komponentler ve Operasyonlar

2.12 - İş Emrinde Seri Numarası Planlama

A - Workshop

3 - Normal İş Emri Operasyonlarının Onay ve Düzeltme Süreçleri

3.1 - Normal İş Emrinde Onay ve Düzeltme

3.2 - Oto Emiş Malzemeli Normal İş Emrinde Onay ve Düzeltme

3.3 - Operasyon Onaylarında Otomatik Emiş Yan Ürün Miktarlarının Hesaplanması

3.4 - Otomatik ya da Operasyonel Çıkışlı İş Emirlerinde Onay ve Düzeltme

3.5 - Otomatik Giriş İş Emirlerinde Onay ve Düzeltme

3.6 - Parti Numarasıyla Onay ve Düzeltme

3.7 - Seri Numarasıyla Onay ve Düzeltme

3.8 - Onay Metrikleri

3.9 - Operasyon Onaylarında Yeniden İşleme Miktarı

3.10 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Normal İş Emrinde Onay ve Düzeltme

B - Workshop

4 - Kollektif İş Emri ve Operasyon Onayları Yönetimi

4.1 - Kollektif İş Emri Oluşturma ve Çizelgeleme

4.2 - Kollektif İş Emrinde Operasyonlar ve Komponentler

4.3 - Kollektif İş Emrine Malzeme Çıkışı

4.4 - Kollektif İş Emrinde Ürün Girişi

4.5 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Kollektif İş Emrinde Çizelgeleme, Komponentler ve Operasyonlar

4.6 - Kollektif İş Emrinde Onay ve Düzeltme

4.7 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Kollektif İş Emrinde Onay ve Düzeltme

4.8 - Oto Emiş Malzemeli Kollektif İş Emrinde Onay ve Düzeltme

4.9 - Onayda Yarımamül Stoğu Kontrolü

C - Workshop

5 - Bileşik İş Emri ve Operasyon Onayları Yönetimi

5.1 - Bileşik İş Emri Oluşturma ve Çizelgeleme

5.2 - Bileşik İş Emrin Operasyonlar ve Komponentler

5.3 - Bileşik İş Emrine Malzeme Çıkışı

5.4 - Bileşik İş Emrinde Ürün Girişi

5.5 - Bileşik İş Emrinde Onay ve Düzeltme

5.6 - Oto Emiş Malzemeli Bileşik İş Emrinde Onay ve Düzeltme

D - Workshop

6 - Basit ve Kompleks Demontaj İş Emri ve Operasyon Onayları Yönetimi

6.1 - Basit Demontaj İş Emri Oluşturma

6.2 - Kompleks Demontaj İş Emri Oluşturma

6.3 - Demontaj İş Emrinde Onay ve Düzeltme

6.4 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Demontaj İş Emrinde Onay ve Düzeltme

6.5 - Oto Emiş Malzemeli Demontaj İş Emrinde Onay ve Düzeltme

E - Workshop

7 - Hızlı Onay Süreçleri

7.1 - Onay Numarasıyla Hızlı Onay ve Düzeltme

7.2 - Onay Numarasıyla Detaylı Onay ve Düzeltme

8 - Kolay İş Bitiş Onayı Yönetim Süreçleri

8.1 - Kolay İş Emri Onayı

8.2 - İlk Parça Üretimi Başlatma-Bitirme

8.3 - İş Başlatma ve Bitişte İş Merkezi Tipi Etkisi

8.4 - Çizelgelemiş İşlerden Seçim

8.5 - İş Merkezleri Yerleşimi

8.6 - İş Başlatırken Operasyonel Çıkış

8.7 - Operasyon Bitirirken Otomatik Giriş

8.8 - Seri Numarasıyla Operasyon Bitirme

8.9 - Parti Numarasıyla Operasyon Bitirme

8.10 - Boş Duruş Yönetimi

8.11 - Operasyonlar için Tekrarlı Hazırlık

F - Workshop

9 - Üretim Planından ve Satış Siparişinden İş Emri Oluşturma Süreçleri

9.1 - Üretim Planlarını İş Emrine Dönüştürme

9.2 - Satış Siparişinden İş Emri Oluşturma

10 - Üretim Raporlama Süreçleri

10.1 - İş Emri Ağı

10.2 - Üretim Onayları Raporu

10.3 - İş Merkezi Raporu

10.4 - Fire ve Yeniden İşleme Raporu

10.5 - Duruş Raporu

10.6 - Operasyon Raporu

10.7 - Üretim Onayları Raporu

10.8 - İş Emri Raporu

10.9 - Ürün Ağacı ve İş Emri Komponentleri Karşılaştırma

11 - Fason Operasyon Yönetimi Süreçleri

11.1 - Fason Operasyon Yönetimi

11.2 - Fason Operasyon İçin Satınalma Siparişi Oluşturma

11.3 - Fason Operasyon İçin Satınalma İsteği Oluşturma

11.4 - Tedarikçiden Gelen Fason Ürünün Girişi

11.5 - Tedarikçiye Parça Göndermek

G - Workshop

12 - Birleşik Operasyonlar Yönetim Süreçleri

12.1 - Birleşik Operasyonlar

12.2 - Birleşik Operasyonlarda Onay ve Düzeltme

12.3 - Birleşik Operasyonlarda Oto Emiş Malzemeler

12.4 - Birleşik Operasyonlarda Duruş Yönetimi

12.5 - Birleşik Operasyonlarda Aktivite Yönetimi

12.6 - Birleşik Operasyonlarda Kolay Onay

12.7 - Birleşik Operasyonlarda Yan Ürün Yönetimi

13 - Mobil İş Emri

13.1 - Mobil İş Emri

13.2 - Mobil İş Emri Onayı

H - Workshop

I - Değerlendirme & Sınav
;