EĞİTİMLER > PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Uzman Eğitimi

PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
4200.00 + KDV
Süre 4 Gün / 28.0 Saat
PRD.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI

- PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Uzman Eğitimi ile üretim planlama ve onaylama gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl önetilebileceğinin öğrenilir.

- CaniasERP üzerinde, İş Emri bilgilerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması sağlanır.

- Şirket bünyesinde rutin İş Emri işlemlerinin CaniasERP üzerinde kolaylıkla sürdürülebilmesi sağlanır.


KİMLER KATILMALI

CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Üretim Planlama Sorumluları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Portal veya sistem üzerinden ilgili süreç dokümanlarının incelenmesi.

Bilgi Seviyesi:

- BOM, ROU ve PRD Son Kullanıcı seviyesi eğitimlerini almış olmak

- Üretim Planlaması hakkında bilgi sahibi olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Üretim Planlama ve Kontrol ve Fason işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- “İş Emri” ve “Fason” raporlarının sistem üzerinden alınması

- İş Emrine bağlı depo-stok çıktılarının sistem üzerinden hazırlanması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Üretim Planlama ve Kontrol eğitimi sonunda katılımcılar;

- “İş Emri” ve “İş Onayı” kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- Üretim planlaması yaparken operasyonlar ve komponent değişikliklerini İş Emrinde sağlayabilecek,

- Operasyon içinde kullanılacak depo-stok yerlerini ve malzeme miktarlarını yönetebilecek,

- Değiştirilen “Rota Bilgisi” için toplu olarak iş emirlerini güncelleyebilecek,

- Kapasite kontrolü, Rezervasyon, Maliyetlendirme işlemleri tanımlanabilecek,

- Fire, Yeniden işleme ve Eşdeğer yan ürünler tanımlanıp, raporlanabilecek,

- Stok girişleri Manuel, Otomatik ve Manuel Giriş,Oto.Emiş Çıkış olarak değiştirilecek,

- Kapasite modülü için gerekli olan “Çizelgeleme” işlemleri tanımlanabilecek,

- İş Bitiş Onaylarında, iş merkezleri için Kurulum, Üretim ve Boş Duruş başlatılabilecek,

- Üretim planından ve Siparişlerden iş emri oluşturulabilecek,

- Kaba kapasite yapılarak sistemde kapasite kullanımının analiz edilmesi,

- Kolektif, Bileşik ve Demontaj iş emirleriyle farklı konseptlerde üretim gerçekleştirebilecek,

- Fason operasyon gerçekleştirme ya da Satın Alma Siparişi oluşturabilecek,

- Hızlı iş bitiş onayı verebilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

PRD.201.T - PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Uzman Eğitimi


1 - Üretim Yönetimi

1.1 - Üretim Yönetimi

2 - Normal İş Emri Oluşturma ve Yönetim Süreçleri

2.1 - Normal İş Emri Oluşturma ve Çizelgeleme

2.2 - Normal İş Emrinde Operasyonlar ve Komponentler

2.3 - İş Emrinin Güncellenmesi

2.4 - İş Emri Silme

2.5 - İş Emirlerinde Yan Ürün Yönetimi

2.6 - İş Emirlerinde Kaynak Yönetimi

A - Workshop

2.1 - Normal İş Emrine Malzeme Çıkışı

2.2 - Normal İş Emrinde Ürün Girişi

2.3 - Standart Maliyet

2.4 - Ek Dokümanlar

2.5 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Normal İş Emrinde Çizelgeleme, Komponentler ve Operasyonlar

2.6 - İş Emrinde Seri Numarası Planlama

3 - Normal İş Emri Operasyonlarının Onay ve Düzeltme Süreçleri

3.1 - Normal İş Emrinde Onay ve Düzeltme

3.2 - Oto Emiş Malzemeli Normal İş Emrinde Onay ve Düzeltme

3.3 - Operasyon Onaylarında Otomatik emiş Yan Ürün Miktarlarının Hesaplanması

3.4 - Otomatik ya da Operasyonel Çıkışlı İş Emirlerinde Onay ve Düzeltme

3.5 - Otomatik Giriş İş Emirlerinde Onay ve Düzeltme

3.6 - Operasyon Onaylarında Yeniden İşleme Miktarı

3.7 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Normal İş Emrinde Onay ve Düzeltme

3.8 - Parti Numarasıyla Onay ve Düzeltme

3.9 - Seri Numarasıyla Onay ve Düzeltme

3.10 - Onay Metrikleri

B - Workshop

4 - Kollektif İş Emri ve Operasyon Onayları Yönetimi

4.1 - Kollektif İş Emri Oluşturma ve Çizelgeleme

4.2 - Kollektif İş Emrinde Operasyonlar ve Komponentler

4.3 - Kollektif İş Emrine Malzeme Çıkışı

4.4 - Kollektif İş Emrinde Ürün Girişi

4.5 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Kollektif İş Emrinde Çizelgeleme, Komponentler ve Operasyonlar

4.6 - Kollektif İş Emrinde Onay ve Düzeltme

4.7 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Kollektif İş Emrinde Onay ve Düzeltme

4.8 - Oto Emiş Malzemeli Kollektif İş Emrinde Onay ve Düzeltme

4.9 - Onayda Yarımamül Stoğu Kontrolü

C - Workshop

5 - Bileşik İş Emri ve Operasyon Onayları Yönetimi

5.1 - Bileşik İş Emri Oluşturma ve Çizelgeleme

5.2 - Bileşik İş Emrin Operasyonlar ve Komponentler

5.3 - Bileşik İş Emrine Malzeme Çıkışı

5.4 - Bileşik İş Emrinde Ürün Girişi

5.5 - Bileşik İş Emrinde Onay ve Düzeltme

5.6 - Oto Emiş Malzemeli Bileşik İş Emrinde Onay ve Düzeltme

D - Workshop

6 - Basit ve Kompleks Demontaj İş Emri ve Operasyon Onayları Yönetimi

6.1 - Basit Demontaj İş Emri Oluşturma

6.2 - Kompleks Demontaj İş Emri Oluşturma

6.3 - Demontaj İş Emrinde Onay ve Düzeltme

6.4 - Operasyon Ara Katsayısı Olan Demontaj İş Emrinde Onay ve Düzeltme

6.5 - Oto Emiş Malzemeli Demontaj İş Emrinde Onay ve Düzeltme

E - Workshop

7 - Hızlı Onay Süreçleri

7.1 - Onay Numarasıyla Hızlı Onay ve Düzeltme

7.2 - Onay Numarasıyla Detaylı Onay ve Düzeltme

8 - Kolay İş Bitiş Onayı Yönetim Süreçleri

8.1 - Kolay İş Emri Onayı

8.2 - Çizelgelemiş İşlerden Seçim

8.3 - İş Başlatırken Operasyonel Çıkış

8.4 - Operasyon Bitirirken Otomatik Giriş

8.5 - İlk Parça Üretimi Başlatma-Bitirme

8.6 - İş Merkezleri Yerleşimi

8.7 - Boş Duruş Yönetimi

8.8 - Operasyonlar için Tekrarlı Hazırlık

F - Workshop

9 - Üretim Planından ve Satış Siparişinden İş Emri Oluşturma Süreçleri

9.1 - Üretim Planlarını İş Emrine Dönüştürme

9.2 - Satış Siparişinden İş Emri Oluşturma

10 - Üretim Raporlama Süreçleri

10.1 - İş Emri Ağı

10.2 - Üretim Onayları Raporu

10.3 - İş Merkezi Raporu

10.4 - Fire ve Yeniden İşleme Raporu

10.5 - Duruş Raporu

10.6 - Operasyon Raporu

10.7 - Üretim Onayları Raporu

10.8 - İş Emri Raporu

10.9 - Ürün Ağacı ve İş Emri Komponentleri Karşılaştırma

11 - Fason Operasyon Yönetimi Süreçleri

11.1 - Fason Operasyon Yönetimi

11.2 - Fason Operasyon İçin Satınalma Siparişi Oluşturma

11.3 - Fason Operasyon İçin Satınalma İsteği Oluşturma

11.4 - Tedarikçiden Gelen Fason Ürünün Girişi

11.5 - Tedarikçiye Parça Göndermek

G - Workshop

12 - Birleşik Operasyonlar Yönetim Süreçleri

12.1 - Birleşik Operasyonlar

12.2 - Birleşik Operasyonlarda Onay ve Düzeltme

12.3 - Birleşik Operasyonlarda Oto Emiş Malzemeler

12.4 - Birleşik Operasyonlarda Duruş Yönetimi

12.5 - Birleşik Operasyonlarda Aktivite Yönetimi

12.6 - Birleşik Operasyonlarda Kolay Onay

12.7 - Birleşik Operasyonlarda Yan Ürün Yönetimi

H - Workshop

I - Değerlendirme & Sınav
;