EĞİTİMLER > OLP - Veri Ambarı Yönetimi Uzman Eğitimi

OLP - Veri Ambarı Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
550.00 + KDV
Süre 0.5 Gün / 3.5 Saat
OLP.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI
 

caniasERP İş Zekası(IQ) modülü, şirket genelinde alınacak stratejik kararlar için istenilen verilere ulaşılıp analizlerin olabildiğince hızlı yapılmasını, verilerin çok boyutlu olarak değerlendirilmesini ve görsel olarak hazırlanmasını sağlar.

Bu modül, kullanıcı katkısının en aza indirgenmesini ve raporlama işinin olabildiğince otomatik olarak yapılabilmesini amaçlar. Dünyanın önde gelen iş zekâsı firmalarından Qlik ile iş birliği yaparak geliştirilen İş Zekası modülü tüm kullanıcılarına caniasERP içerisinde, bütünleşik bir iş zekâsı sistemi oluşturur.

İş Zekası modülü, sisteme tamamen entegre çalışan homojen bir yapıdadır. Üçüncü parti bir ETL (Extract-Transform-Load) aracına ihtiyaç duyulmadan, ERP verileri ETL işlemlerinden geçirilerek Veri Ambarı Yönetimi modülündeki OLAP tablolarına aktarılır. Böylece veriler analiz edilebilir hale getirilerek merkezi bir biçimde ve kaynaklarından bağımsız olarak bir araya toplanabilir. Bunun sonucunda kurum için kritik önem taşıyan kararlar akıllı ve etkin bir şekilde verilebilir.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması. 

Bilgi Seviyesi:

- Temel Bilgilendirme Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak,

- caniasERP sisteminde temel seviyede işlem yapabilmek,

- İş Zekası ile ilgili genel bilgi sahibi olmak.

 

EĞİTİMİN HEDEFLERİ
 

"OLP - Veri Ambarı Yönetimi Uzman Eğitimi" sonunda katılımcılar;

- caniasERP Veri Ambarı Yönetimi modulü hakkında genel bilgiye sahip olacak,

- caniasERP sisteminde İş Zekası için kullanılacak veri tablolarını ve modellerini oluşturabilecek,

- QlikSense ile dashboard tasarımı ve veri analizi yapabilecek,

- QlikSense ile oluşturulmuş dashboardlarını sisteme entegre edebilecek,

- QlikSense kullanıcılarını CaniasERP sistemi kullanıcılarıyla eşleştirerek yetkilendirmeleri kontrol edebilecektir.
EĞİTİM DİZİNİ

OLP.201.T - OLP - Veri Ambarı Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - OLP Modül Genel Tanımı

1.1 - İş Zekası Kavramı

2 - OLP Destek Tabloları

2.1 - OLP Modulü - Veritabanı Bağlantı Ayarlarının Tanımlanması

2.2 - OLP Modulü - Kullanıcı Veritabanı Haklarının Tanımlanması

2.3 - OLP Modulü - Qlik Raporlarının Tanımlanması

2.4 - OLP Modulü - Qlik Raporlarına Parametre Eklenmesi

2.5 - OLP Modulü - Qlik Kullanıcılarının Tanımlanması

3 - OLP Tabloları (OLPT01)

3.1 - OLP Tablosu Oluşturma

3.2 - OLP Tablolarını Güncelleme

3.3 - OLP Tablolarını Silme

3.4 - Tanımlanmış OLP tabloları ve indekslerinin hedef Veritabanında oluşturulması

3.5 - Tanımlanmış OLP tabloları ve indekslerinin sistem Veritabanında oluşturulması

3.6 - Seçilen verilerin sistem Veritabanı üzerinde oluşturulan tabloya aktarılması (E-T-L)

3.7 - Seçilen verilerin hedef Veritabanı DB üzerinde oluşturulan tabloya aktarılması (E-T-L)

3.8 - OLP verilerini görüntüleme ve güncelleme

3.9 - OLP tablo tanımlarını sistem dışına aktarma

3.10 - OLP tablo tanımlarını sisteme alma

A - Uygulama

4 - Qlik Sense

4.1 - Qlik Sense Uzman Eğitimi

5 - CaniasIQ raporlarının görüntülenmesi (OLPT06)

5.1 - Canias IQ raporlarınnın görüntülenmesi

5.2 - CaniasIQ Qlik Sense Entegrasyonu

6 - OLP Kokpit (OLPT07)

6.1 - OLP Kokpit

B - Değerlendirme & Sınav
;