EĞİTİMLER > MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması Uzman Eğitimi

MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2200.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
MRP.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması – Material Requirements Planning (MRP) modülü, tedarik sürecinde açılan talep belgelerine istinaden doğacak tüm ihtiyaçlar için malzeme bazında planlama yapar. 

Böylece tüm ihtiyaçları en ideal şekilde giderecek plan aşamasında tedarik belgeleri oluşturulur. Oluşturulan bu belgeler, sistemin geneli ile sağlanan kolay entegrasyon sayesinde kesinleşmiş belgelere rahatlıkla dönüştürülebilir. Bununla birlikte tedarik zincirine dahil olmuş her bir talep belgesi için açılan tüm tedarik belgelerinin takibi bu modül yardımıyla kolaylıkla sağlanır ve raporlanır. Dolayısıyla, bu modül bir organizasyon içerisindeki lojistik zincirinin tam merkezinde konumlanır. 

Her sektörün tedarik zinciri yönetiminde kendine ait değişkenleri mevcuttur ve bu değişkenler planlama stratejisi için belirleyici olabilir. caniasERP sistemi, Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünün sahip olduğu çok sayıda parametre ile en ideal planlama yönteminin kolaylıkla belirlenip uygulanmasını sağlar. Buna ek olarak sistemin esnek yapısı, modül üzerinde bir malzeme için birden fazla planlama stratejisi kullanarak olası senaryolar için simülasyonlar yapılmasına olanak sunar.


KATILIMCIDAN BEKLENENLER 

- PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimine katılmış olmak,

- SAL - Satış Yönetimi Eğitimine katılmış olmak,

- PUR - Satınalma Yönetimi Eğitimine katılmış olmak

- INV - Envanter Yönetimi Eğitimine katılmış olmak katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır.EĞİTİMİN HEDEFLERİ

MRP Modülü eğitimi sonunda katılımcılar;

- Malzeme ihtiyaç planlamasını caniasERP sistemi üzerinden yönetebilir.

- Farklı konsept yöntemleri ile MRP çalıştırılarak malzeme ihtiyaç planı oluşturulabilir.

- MRP sonucunu kontrol edebilir ve raporlar aracılığıyla analiz yapabilir.EĞİTİM DİZİNİ

MRP.201.T - MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması Uzman Eğitimi


1 - MRP Tanım ve Akış Diyagramı

1.1 - Malzeme İhtiyaç Planlama Yönetimi

2 - MRP Malzeme Kartı Bilgileri

2.1 - Malzeme Kartı & MRP entegrasyonu

3 - Bağımsız İhtiyaç Belgeleri

3.1 - Yeni Bağımsız İhtiyaç Belgesi Oluşturma

3.2 - Var Olan Bağımsız İhtiyaç Belgesinde Değişiklik Yapma

3.3 - Var Olan Bağımsız İhtiyaç Belgesini Silme

A - Workshop

4 - Üretim Planı

4.1 - Manuel Üretim Planı Oluşturma

4.2 - Var Olan Üretim Planında Değişiklik Yapma

4.3 - Üretim Planında Çözümleme ve Çizelgeleme (İleri, Geri)

5 - MRP Çalıştırma

5.1 - Multithread MRP Çalıştırma

5.2 - Tek Bir Malzeme için MRP Çalıştırma

5.3 - Bir Malzeme Listesi için MRP Çalıştırma

5.4 - Net Değişim Tablosu Kullanılarak MRP Çalıştırma

5.5 - Net Değişim Tablosunun Listelenmesi ve Yönetimi

B - Workshop

6 - MRP Sonuçlarının Kontrolü ve Raporlandırılması Süreci

6.1 - Stok İhtiyaç Analizinin Gerçekleştirilmesi

6.2 - MRP Sonuçlarının & Çalışma Kayıtlarının İncelenmesi

6.3 - Kaynak Bazlı Arz & Talep Dökümanları Analizi

6.4 - Arz & Talep Belgelerinin Analizi

6.5 - Toplu MRP Çalıştırma Sonuçlarının Raporlanması

C - Workshop

7 - MRP Sürecini Etkileyen Temel Değişkenler

7.1 - Farklı Süreç Tiplerinde MRP Çalıştırma

7.2 - Rezervasyon Konsepti Dikkate Alınarak MRP Çalıştırma

7.3 - Parti Miktarı Hesaplama Yöntemlerine Göre MRP Çalıştırma

7.4 - Sipariş Büyüklüğü Optimizasyon Metodlarına Göre MRP Çalıştırma

7.5 - Farklı Çizelgeleme Yöntemlerine Göre MRP Çalıştırma

7.6 - Yeniden Sipariş Seviyesi ile MRP Çalıştırma

7.7 - Emniyet Stoğu Seviyesi ile MRP Çalıştırma

7.8 - Farklı Tedarik Gruplama Tiplerine Göre MRP Çalıştırma

7.9 - Fire Miktarını Dikkate Alarak MRP Çalıştırma

7.10 - Müşteri Özel Sipariş Konsepti ile MRP Çalıştırma

7.11 - Farklı Özel Tedarik Tiplerine Göre MRP Çalıştırma

7.12 - Planları Birleştirme Konsepti ile MRP Çalıştırma

7.13 - Alternatif Malzeme Konsepti ile MRP Çalıştırma

7.14 - Depo Kısıtı ile Mrp Çalıştırma

7.1 - Arz & Talep Eşleştirmesinin Güncellenmesi

8 - MRP Plan ve İstek Çevirme Süreci

8.1 - Plandan İsteğe / İstekten Plana Çevirim

9 - MRP Planlama Kokpiti

9.1 - MRP Kokpit Ekranı

D - Eğitim Değerlendirme & Sınav
;