EĞİTİMLER > MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması Son Kullanıcı Eğitimi

MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması Son Kullanıcı Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
3150.00 + KDV
Süre 3 Gün / 21.0 Saat
MRP.101.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI

MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması - modülü eğitimi MRP sürecinin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi, ERP sistemi üzerinde, MRP sürecinin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması, Şirket bünyesinde malzeme ihtiyaç planlamasının CaniasERP üzerinde kolaylıkla sürdürülebilmesi hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

- Firmaların üretim, satınalma,satış birimi sorumluları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Beklenmiyor

Bilgi Seviyesi:

- PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

- SAL - Satış Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

- PUR - Satınalma Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

- INV - Envanter Yönetimi - Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Malzeme ihtiyaç planlamasının CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Bağımsız ihtiyaç belgesi oluşturulabilmesi

- Üretim Planı oluşturma, düzenleme,çizelgeleme işlemlerini gerçekleştirilebilmesi

- Stok ihtiyaç analizi ekranı yönetimi yorumlanması

- Tek veya çoklu malzeme listesi için MRP çalıştırılması

- Net değişim tablosu üzerinden MRP çalıştırılması

- MRP sürecini etkileyen temel değişikliklerin kavranıp bu değişikliklere göre MRP çalıştırılması

- MRP sonuçlarının kontrolü ve analizinin yapılması

- MRP plan ve istekleri çevriminin yapılabilmesi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

MRP Modülü eğitimi sonunda katılımcılar;

- Gerekli prosedürlere göre MRP çalıştırılarak malzeme ihtiyaç planı oluşturulabilecek

- MRP sonucunu raporlardan inceleyebilecek

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması Son Kullanıcı Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda  görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

MRP.101.T - MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması Son Kullanıcı Eğitimi


1 - MRP Tanım ve Akış Diyagramı

1.1 - Malzeme İhtiyaç Planlama Yönetimi

2 - MRP Malzeme Kartı Bilgileri

2.1 - Malzeme Kartı & MRP entegrasyonu

3 - Bağımsız İhtiyaç Belgeleri

3.1 - Yeni Bağımsız İhtiyaç Belgesi Oluşturma

3.2 - Var Olan Bağımsız İhtiyaç Belgesinde Değişiklik Yapma

3.3 - Var Olan Bağımsız İhtiyaç Belgesini Silme

A - Workshop

4 - Üretim Planı

4.1 - Manuel Üretim Planı Oluşturma

4.2 - Var Olan Üretim Planında Değişiklik Yapma

4.3 - Üretim Planında Çözümleme ve Çizelgeleme (İleri, Geri)

6 - MRP Çalıştırma

6.1 - Tek Bir Malzeme için MRP Çalıştırma

6.2 - Bir Malzeme Listesi için MRP Çalıştırma

6.3 - Net Değişim Tablosunun Listelenmesi ve Yönetimi

6.4 - Net Değişim Tablosu Kullanılarak MRP Çalıştırma

B - Workshop

7 - MRP SONUÇLARININ KONTROLÜ VE RAPORLANDIRILMASI SÜRECİ

7.1 - Stok İhtiyaç Analizinin Gerçekleştirilmesi

7.2 - Kaynak Bazlı Arz & Talep Dökümanları Analizi

7.3 - Arz & Talep Belgelerinin Analizi

C - Workshop

8 - MRP Sürecini Etkileyen Temel Değişkenler

8.1 - Parti Miktarı Hesaplama Yöntemlerine Göre MRP Çalıştırma

8.2 - Sipariş Büyüklüğü Optimizasyon Metodlarına Göre MRP Çalıştırma

8.3 - Yeniden Sipariş Seviyesi ile MRP Çalıştırma

8.4 - Emniyet Stoğu Seviyesi ile MRP Çalıştırma Tanımlamaları

8.5 - Farklı Çizelgeleme Yöntemlerine Göre MRP Çalıştırma

8.6 - Planları Birleştirme Konsepti ile MRP Çalıştırma

8.7 - Farklı Süreç Tiplerinde MRP Çalıştırma

8.8 - Farklı Özel Tedarik Tiplerine Göre MRP Çalıştırma

8.9 - Rezervasyon Konsepti Dikkate Alınarak MRP Çalıştırma

8.10 - Müşteri Özel Sipariş Konsepti ile MRP Çalıştırma

8.11 - Alternatif Malzeme Konsepti ile MRP Çalıştırma

9 - MRP PLANLAMA KOKPİTİNİN KULLANIMI

9.1 - MRP Kokpit Ekranı

10 - MRP PLAN VE İSTEK ÇEVİRİMİ SÜRECİ

10.1 - Plandan İsteğe / İstekten Plana Çevirim

Z - Değerlendirme & Sınav
;