EĞİTİMLER > MNT - Bakım Yönetimi Uzman Eğitimi

MNT - Bakım Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2200.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
MNT.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Bakım Yönetimi(MNT) modülünün görevi, tesislerin ve teknik sistemlerin hedeflenen işlevsel yeterlilikte çalışmalarını sürdürmek veya devre dışı kalmaları halinde tekrar devreye sokmaktır.

Sistem kesintilerinin önlenmesi ve makine kullanım sürelerinin uzatılmasının yanı sıra bakım çalışmalarının verimli şekilde yürütülmesi, iş akışlarının güvenceye alınması sağlar. Şirketler bu modül ile iş güvenliklerini garanti altına alırlar.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması

Bilgi Seviyesi:

- INT - caniasERP Genel Bilgilendirme Eğitimine katılmış olmak

- BAS - Temel Veri Yönetimi Eğitimine katılmış olmak,

- BOM - Ürün Ağacı Yönetimi Eğitimine katılmış olmak, 

- ROU - Rota Yönetimine katılmış olmak, katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır. 

Gerekli Materyaller: Notebook

EĞİTİM HEDEFLERİ

MNT modülü eğitimi sonunda katılımcılar;

- İç / Dış Bakım planlamalarını oluşturabilir. 

- Bakım yapılacak makina / ekipman kayıtlarını oluşturabilir.

- Arıza kaydı işlemlerini yönetebilir.

- Bakım iş emirleri / Satınalma iş emirlerini yönetebilir.

- Periyodik kontrol işlemlerini yönetebilir. 


EĞİTİM DİZİNİ

MNT.201.T - MNT - Bakım Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Bakım YönetimiTanım ve Akış Diyagramı

2 - Bakım Planlama

2.1 - Zamana bağlı, üretim miktarına bağlı, üretim zamanına bağlı ve kontrol sonuçlarına bağlı olarak makine bakımları planlama

2.2 - Zamana bağlı, üretim miktarına bağlı ve üretim zamanına bağlı olarak araç gereç bakımlarını planlama

2.3 - İç bakım planları oluşturma

2.4 - Dış bakım satınalma istekleri oluşturma

2.5 - Bakım planları listeleme

2.6 - Bakım planları başlatma

2.7 - Başlatılmış bakım planlarını listeleme

A - Workshop

3 - Bakım Yapılacak Makine / Ekipmanlar

3.1 - Seri numarası listeleme

3.2 - Seri numarası güncelleme

3.3 - Seri numarası oluşturma

4 - Arıza Kaydı işlemleri

4.1 - Arıza kaydı oluşturma

4.2 - Hızlı arıza kaydı oluşturma

B - Workshop

5 - Bakım İş Emri İşlemleri

5.1 - Arıza onarım iş emirleri oluşturma

5.2 - Bakım planlarını bakım iş emirlerine çevirme

5.3 - Bakım iş emirleri listeleme

5.4 - Bakım iş emirleri güncelleme

5.5 - Bakım iş emri onayları listeleme

5.6 - Bakım iş emirleri onaylama

5.7 - Bakım iş emirleri analizi

C - Workshop

6 - Periyodik Kontroller

6.1 - Kontrol sonucu güncelleme

6.2 - Yeni kontrol sonucu oluşturma

6.3 - Kontrol sonucu listeleme

6.4 - Kontrol sonucu silme

6.5 - Çoklu kontrol sonucu kaydetme

D - Workshop

7 - Raporlar

7.1 - Bakım arıza enformasyonları

7.2 - Arıza, iç bakım ve dış bakım kayıtlarını kronolojik olarak listeleme

7.3 - Araç gereç ömürleri

7.4 - MTTR-MTBF Raporu

7.5 - Bakım yönetimi analizi

7.6 - Bakım malzemeleri stok durumu

7.7 - Makine performans analizi

7.8 - Destek Tablolarının Kullanıldığı Modüle Göre Farklılaştırılması

E - Workshop

F - Değerlendirme & Sınav
;