EĞİTİMLER > MNT - Bakım Yönetimi Uzman Eğitimi

MNT - Bakım Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1050.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
MNT.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI

MNT - Bakım Yönetimi Uzman Eğitimi ile bakım planlama, periyodik kontroller, bakım iş emirleri gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi, ERP sistemi üzerinde, bakım işlemlerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Bakım Yönetimi Yöneticileri

- Bakım Yönetimi Çalışanları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Beklenmiyor

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede Bakım Yönetimi bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Bakım planları, bakım iş emirlerinin, periyodik kontrol işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Bakım raporlarının sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

MNT - Bakım Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- bakım kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- iç ve dış bakım listesini, arıza kayıtlarını görebilecek,

- periyodik kontroller oluşturabilecek,

- rapor ihtiyacını kendisi karşılayabilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- MNT - Bakım Yönetimi Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda  görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

MNT.201.T - MNT - Bakım Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Bakım YönetimiTanım ve Akış Diyagramı

1.1 - Bakım Yönetimi Konsept

2 - Bakım Planlama

2.1 - Makine bakımları planlama

2.2 - Araç gereç bakımlarını planlama

2.3 - Zamana bağlı, üretim miktarına bağlı, üretim zamanına bağlı ve kontrol sonuçlarına bağlı olarak makine bakımları planlama

2.4 - Zamana bağlı, üretim miktarına bağlı ve üretim zamanına bağlı olarak araç gereç bakımlarını planlama

2.5 - İç bakım planları oluşturma

2.6 - Dış bakım satınalma istekleri oluşturma

2.7 - Bakım planları listeleme

2.8 - Bakım planları başlatma

2.9 - Başlatılmış bakım planlarını listeleme

A - Workshop

3 - Bakım Yapılacak Makine / Ekipmanlar

3.1 - Seri numarası listeleme

3.2 - Seri numarası güncelleme

3.3 - Seri numarası oluşturma

4 - Arıza Kaydı işlemleri

4.1 - Arıza kaydı oluşturma

4.2 - Hızlı arıza kaydı oluşturma

B - Workshop

5 - Bakım İş Emri İşlemleri

5.1 - Arıza onarım iş emirleri oluşturma

5.2 - Bakım planlarını bakım iş emirlerine çevirme

5.3 - Bakım iş emirleri listeleme

5.4 - Bakım iş emirleri güncelleme

5.5 - Bakım iş emri onayları listeleme

5.6 - Bakım iş emirleri onaylama

5.7 - Bakım iş emirleri analizi

C - Workshop

6 - Periyodik Kontroller

6.1 - Kontrol sonucu güncelleme

6.2 - Yeni kontrol sonucu oluşturma

6.3 - Kontrol sonucu listeleme

6.4 - Kontrol sonucu silme

6.5 - Çoklu kontrol sonucu kaydetme

D - Workshop

7 - Raporlar

7.1 - Bakım arıza enformasyonları

7.2 - Arıza, iç bakım ve dış bakım kayıtlarını kronolojik olarak listeleme

7.3 - Araç gereç ömürleri

7.4 - MTTR-MTBF Raporu

7.5 - Bakım yönetimi analizi

7.6 - Bakım malzemeleri stok durumu

7.7 - Makine performans analizi

7.8 - Destek Tablolarının Kullanıldığı Modüle Göre Farklılaştırılması

E - Workshop

F - Değerlendirme & Sınav
;