EĞİTİMLER > INV - Envanter Yönetimi Uzman Eğitimi

INV - Envanter Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2100.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
INV.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

- INV - Envanter Yönetimi Uzman Eğitimi ile malzeme giriş, çıkış, transfer hareketleri ve diğer modüllerle entegrasyonu gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, envanter işlemlerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Şirket bünyesinde giriş, çıkış, transfer hareketleri, iptal hareketleri işlemlerinin nasıl yapılacağının anlaşılması.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Lojistik/Stok Yönetimi Yöneticileri

- Lojistik/Stok Yönetimi Çalışanları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Beklenmiyor

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede Envanter Yönetimi bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook


HEDEF YETKİNLİKLER

- Envanter işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi,

- Envanter raporlarının sistem üzerinden alınması.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

INV - Envanter Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Envanter kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- Depo stok miktarlarını görebilecek,

- Giriş, Çıkış Transfer hareketlerini yönetebilecek,

- Satınalma, Satış, İş Emri, Servis, Bakım gibi belgelere bağlı envanter hareketlerini yapabilecek,

- Giriş, Çıkış Transfer hareketlerini yönetebilecek,

- Parti Kullanımı, Fason, Seri Numarası, Son Kullanım Tarihi konseptini yönetebilecek,

- Rapor ihtiyacını kendisi karşılayabilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- INV - Envanter Yönetimi Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

INV.201.T - INV - Envanter Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Envanter Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Envanter Yönetimi Konsept

2 - Malzeme Kartı Envanter Yönetimi İlişkisi

2.1 - Depo ve stok yeri kullanımı

2.2 - Birim tanımlamaları

3 - Manuel Hareketler

3.1 - Belgesiz Giriş Hareketi

3.2 - Belgesiz Çıkış Hareketi

3.1 - Parti Politikası Kullanımı

3.2 - Farklı Birim ve İkinci Birim Kullanımı

3.3 - Farklı Stok Tiplerine Envanter Hareketi Yapmak

3.4 - Varyantlı Malzemelerin Envanter Giriş Hareketi

3.5 - Envanter Giriş Hareketinde Son Kullanım Tarihi Kullanımı

3.6 - Barkod Kullanılarak Envanter Giriş Hareketi

3.1 - İkinci birim Hesaplama

3.2 - Giriş Hareketlerinde Otomatik Seri Numarası Verme

A - Workshop

4 - Satınalma Hareketleri

4.1 - Satınalma Siparişine Bağlı Giriş Hareketi

4.2 - Satınalma Siparişine Bağlı Transfer Hareketi

4.3 - Tedarikçiye İade Çıkış Hareketi

5 - Satış Hareketleri

5.1 - İrsaliyeye Bağlı Çıkış Hareketi

5.2 - Müşteriden İade Giriş Hareketi

5.1 - Kiralama Hareketi

5.2 - Kiralama İade Hareketi

5.3 - Konsinye Transfer Hareketi

B - Workshop

6 - Üretim Hareketleri

6.1 - İş Emrine Bağlı Giriş & Çıkış Hareketi

6.1 - Yan Ürün Giriş Hareketi

6.2 - Yeniden İşleme Giriş Hareketi

6.3 - Ürün Ağacına Bağlı Giriş & Çıkış Hareketleri

6.4 - İş Emrine Bağlı Malzeme Transferi INVT12

6.5 - İş Emrine Bağlı Malzeme Transferi INVT01

C - Workshop

7 - Transfer Hareketleri

7.1 - Tesis/Depo/Stok Yeri Seviyesinde Transfer Hareketi

7.2 - Toplu Malzeme Transferi

7.3 - Malzemeden Malzemeye Transfer

7.4 - Transfer Siparişi Gİriş & Çıkış Hareketleri

D - Workshop

8 - Hareket İptalleri

8.1 - Envanter Hareketinin Tamamının İptal Edilmesi

8.1 - Kısmi İptal Hareketleri

E - Workshop

9 - Fason

9.1 - Fasona Malzeme Transferi

9.2 - Fasondaki Malzemelerin Tüketimi (Fasondan Çıkış Hareketi)

9.3 - Fasondaki Malzemenin Girişi Hareketi

9.4 - Fasona transfer hareketinde tedarikçi stok bilgilerinin kullanılması

9.5 - Toplu fason hareketleri

F - Workshop

10 - Stok Sayımı

10.1 - Sayım İşlemleri

10.2 - Sayımda Sadece 2.Birimlerin Sayımı

10.3 - Stok biriminden farklı birimde sayım işlemi

10.4 - Seri Numarası Sayım İşlemi

10.5 - Son Kullanım Tarihine Göre Envanter Sayım

10.6 - Stok Yerine Göre Sayım İşlemleri

10.7 - Malzemeye Göre Sayım İşlemleri

10.8 - Stok Raporundan Sayım İşlemleri

11 - Kısayol Kullanımı

11.1 - Kısayol Kullanımı

G - Workshop

12 - Konteyner Kullanımı

12.1 - Yeni Konteyner Oluşturma

12.2 - Konteynerlar Arası Malzeme Transferi

12.3 - Konteyner Transferi

12.4 - Konteyner Belgesiz Giriş Hareketi

12.5 - Konteyner Belgesiz Çıkış Hareketi

13 - Rezervasyon

13.1 - Rezervasyon Raporu

13.2 - Satış Rezervasyonu Oluşturma

13.3 - İş Emri Rezervasyonu Oluşturma

13.4 - Transfer Siparişi Rezervasyonu Oluşturma

H - Workshop

14 - Stok Raporları

14.1 - Malzeme Bazlı Tutarlı Stok Raporu

14.2 - Emniyet Stoğu Raporu

14.3 - Anlık Stok Raporu

14.4 - Envanter Hareketleri Raporu

14.5 - Anlık Stok Durum Raporu

14.6 - Tutarlı Stok Raporu

14.7 - Seri Numarası Raporu

14.8 - ABC-D Analizi

15 - Envanter Yönetimi Kokpit Ekranı

15.1 - Envanter Kokpit Ekranı

J - Workshop

K - Değerlendirme & Sınav
;