EĞİTİMLER > INV - Envanter Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi

INV - Envanter Yönetimi  Son Kullanıcı Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2100.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
INV.101.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI

- INV - Envanter Yönetimi - Son Kullanıcı Eğitimi ile malzeme giriş-çıkış-transfer hareketleri ve diğer modüllerle entegrasyonu gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, envanter işlemlerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Şirket bünyesinde giriş, çıkış, transfer hareketleri, iptal hareketleri işlemlerinin nasıl yapılacağının anlaşılması.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Lojistik/Stok Yönetimi Yöneticileri

- Lojistik/Stok Yönetimi Çalışanları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Beklenmiyor

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede Envanter Yönetimi bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Envanter işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Envanter raporlarının sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

INV - Envanter Yönetimi - Son Kullanıcı Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Envanter kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- Depo stok miktarlarını görebilecek,

- Giriş, Çıkış Transfer hareketlerini yönetebilecek,

- Satınalma, Satış, İş Emri, Servis, Bakım gibi belgelere bağlı envanter hareketlerini yapabilecek,

- Giriş, Çıkış Transfer hareketlerini yönetebilecek,

- Parti Kullanımı, Fason, Seri Numarası, Son Kullanım Tarihi konseptini yönetebilecek,

- Rapor ihtiyacını kendisi karşılayabilecek.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- INV – Envanter Yönetimi Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

INV.101.T - INV - Envanter Yönetimi - Son Kullanıcı Eğitimi


1 - Envanter Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Envanter Yönetimi Konsept

2 - Malzeme Kartı Envanter Yönetimi İlişkisi

2.1 - Depo ve stok yeri kullanımı

2.2 - Birim tanımlamaları

3 - Manuel Hareketler

3.1 - Manuel (Belgesiz) Giriş Hareketleri

3.2 - Manuel (Belgesiz) Çıkış Hareketleri

3.3 - Parti Politikası Kullanımı

3.4 - Farklı Birim ve İkinci Birim Kullanımı

3.5 - Farklı Stok Tiplerine Envanter Hareketi Yapmak

3.6 - Varyantlı Malzemelerin Envanter Giriş Hareketi

3.7 - Envanter Giriş Hareketinde Son Kullanım Tarihi Kullanımı

3.8 - Barkod Kullanılarak Envanter Giriş Hareketi

3.1 - Giriş Hareketlerinde Otomatik Seri Numarası Verme

A - Workshop

4 - Satınalma Hareketleri

4.1 - Sipariş Numarası ile Satınalma Siparişine Bağlı Giriş Hareketi

4.2 - Satınalma Siparişine Bağlı Transfer Hareketi

4.3 - Tedarikçiye İade Çıkış Hareketi

5 - Satış Hareketleri

5.1 - Satış Belgesine Bağlı Çıkış (Manuel ve Otomatik)

5.2 - Müşteriden İade Giriş Hareketi

5.3 - Kiralama Hareketi

5.4 - Kiralama İade Hareketi

5.5 - Konsinye Transfer Hareketi

B - Workshop

6 - Üretim Hareketleri

6.1 - İş Emrine Bağlı Giriş Hareketi (Manuel ve Otomatik)

6.2 - İş Emrine Bağlı Çıkış Hareketi (Manuel ve Otomatik)

6.3 - Yan Ürün Giriş Hareketi

6.4 - Yeniden İşleme Giriş Hareketi

6.5 - İş Emrine Bağlı Transfer Hareketi INVT01

6.6 - İş Emrine Bağlı Toplu Transfer Hareketi INVT12

6.7 - Ürün Ağacı Montaj İşlemi

6.8 - Ürün Ağacı Demontaj İşlemi

C - Workshop

7 - Transfer Hareketleri

7.1 - Tesis/Depo/Stok Yeri Seviyesinde Transfer Hareketi

7.2 - Toplu Malzeme Transferi

7.3 - Malzemeden Malzemeye Transfer

7.4 - Transfer Siparişleri Giriş Hareketi

7.5 - Transfer Siparişleri Çıkış Hareketi

D - Workshop

8 - Hareket İptalleri

8.1 - Envanter Hareketinin Tamamının İptal Edilmesi

8.2 - Kısmi İptal Hareketleri

E - Workshop

9 - Fason

9.1 - Fasona Malzeme Transferi

9.2 - Fasondaki Malzemelerin Tüketimi (Fasondan Çıkış Hareketi)

9.3 - Fasondaki Malzemenin Girişi Hareketi

9.4 - Fasona transfer hareketinde tedarikçi stok bilgilerinin kullanılması

9.5 - Toplu Fason Hareketleri

F - Workshop

10 - Stok Sayımı

10.1 - Stok Yerine Göre Sayım İşlemleri

10.2 - Malzemeye Göre Sayım İşlemleri

10.3 - Stok Raporundan Sayım İşlemleri

11 - Kısayol Kullanımı

11.1 - Kısayol Kullanımı

G - Workshop

12 - Konteyner Kullanımı

12.1 - Yeni Konteyner Oluşturma

12.2 - Konteynerlar Arası Malzeme Transferi

12.3 - Konteyner Transferi

12.4 - Konteyner Belgesiz Giriş Hareketi

12.5 - Konteyner Belgesiz Çıkış Hareketi

13 - Rezervasyon

13.1 - Satış Rezervasyonu Oluşturma

13.2 - İş Emri Rezervasyonu Oluşturma

13.3 - Transfer Siparişi Rezervasyonu Oluşturma

13.4 - Rezervasyon Raporu

H - Workshop

14 - Stok Raporları

14.1 - Anlık Stok Raporu

14.2 - Anlık Stok Durum Raporu

14.3 - Envanter Hareketleri Raporu

14.4 - Malzeme Bazlı Tutarlı Stok Raporu

14.5 - Turarlı Stok Raporu

14.6 - ABC-D Analizi

14.7 - Seri Numarası Raporu

14.8 - Emniyet Stoğu Raporu

15 - Envanter Yönetimi Kokpit Ekranı

15.1 - Envanter Kokpit Ekranı

J - Workshop

K - Değerlendirme & Sınav
;