EĞİTİMLER > IMP - İthalat Yönetimi Uzman Eğitimi

IMP - İthalat Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
550.00 + KDV
Süre 0.5 Gün / 3.5 Saat
IMP.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

Bu modül, özellikle dış ticaret işlemlerini kendi bünyesinde yürütmekte olan firmalar açısından büyük önem taşır. Sistem üzerinde tüm satınalma ve fatura doğrulama süreçlerine entegre olarak çalışan İthalat Yönetimi modülü ile firmalar; ithalat beyannamelerini yönetebilir, GTIP takibi yapabilir, yapılacak ithalatın teslim şekline göre FOB hesaplayabilir, gümrük işlemlerinde toplam yurtdışı maliyeti, gümrük vergi matrahı, gümrük vergisi ve KDV matrahı gibi gümrük maliyetlerini önceden hesaplayabilirler. Bununla birlikte ithalat belgelerinin kambiyo kapama takibi de bu modül ile yapılabilir. Ayrıca bu modül aracılığı ile firmalar, ithalat ödeme işlemlerini kolaylıkla yönetmenin yanı sıra, bu ödemeleri muhasebe işlemleri için Genel Muhasebe modülüne kolaylıkla aktarabilirler.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Sistemde Java kontrolünün yapılması/yüklenmesi, canİasERP EDU sunucunun kurulması.

Bilgi Seviyesi:

- BAS - Temel Uygulamalar Eğitimine katılmış olmak.

- PUR - Satın Alma Yönetimi Eğitimine katılmış olmak.

- SHM - Sevkiyat Yönetimi Eğitimine katılmış olmak.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

IMP - İmport Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- caniasERP sisteminde ithalat süreçlerinin işleyişine dair detaylı bilgiye sahip olacak,

- İthalat sürecinin tüm fonksiyonlarının kullanımını gerçekleştirebileceklerdir.

 

 

 

 

 

 


EĞİTİM DİZİNİ

IMP.201.T - IMP - İthalat Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Modül Genel Tanıtımı

1.1 - İthalat Yönetimi

2 - İthalat Belgesi Süreçleri

2.1 - Normal Siparişten İthalat Belgesi Oluşturma

2.2 - Nakliyeli Siparişten İthalat Belgesi Oluşturma

2.3 - İthalat Belgesi Silme

2.4 - İthalat Belgesi Düzenleme

2.5 - İthalat Belgesi Listeleme

3 - Beyanname ve Satınalma Faturası İlişkisi

3.1 - İlişkili ve İlişkili Olmayan Faturalar

A - Workshop

4 - FOB

4.1 - Formül üzerinden FOB Hesaplaması

5 - Öngörülen Gümrük Toplamı

5.1 - Öngörülen Gümrük Toplamı Hesaplaması

6 - İthalat Ödemeleri

6.1 - İlişkili Ödemeler

6.1 - İthalat Ödemeleri Oluşturma

6.2 - İthalat Ödemeleri Silme

6.3 - İthalat Ödemeleri Düzenleme

6.4 - İthalat Ödemeleri Listeleme

7 - Kambiyo Kapama Takibi

7.1 - Kambiyo Kapama Raporu

B - Workshop

C - Değerlendirme & Sınav
;