EĞİTİMLER > HCM - Personel Yönetimi Uzman Eğitimi

HCM - Personel Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
3675.00 + KDV
Süre 3.5 Gün / 24.5 Saat
HCM.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI

- Personel Yönetimi eğitimi ile personel özlük, bordro ve yasal bildirimler gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, personel işlemlerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Şirket bünyesinde rutin personel ve özlük işlemlerinin CaniasERP üzerinde kolaylıkla sürdürülebilmesi.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- İnsan Kaynakları Yöneticileri

- İnsan Kaynakları Çalışanları / Uzmanları

- Özlük ve Bordrolama Servisleri

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Beklenmiyor

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede İnsan Kaynakları bilgisine sahip olmak

- Özlük ve Bordro işlemleri bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Personel Özlük ve Bordrolama işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi,

- Personel ve Bordro raporlarının sistem üzerinden alınması,

- Yasal rapor, bildirim ve çıktıların sistem üzerinden hazırlanması.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Personel Yönetimi eğitimi sonunda katılımcılar;

- Sicil ve organizasyon kayıtlarının sistem üzerinde takip edebilecek,

- Personel ücret bilgileri değişikliklerini uygulayabilecek,

- Ödeme ve kesintileri yönetebilecek,

- Puantaj girişlerini yönetebilecek ve bordroları hesaplayabilecek,

- Bordro – Muhasebe entegrasyonunu yapabilecek,

- Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplayabilecek,

- İzin girişleri, takibi ve raporlamasını yapabilecek,

- Yasal raporları hazırlayabilecek,

- Self Servis uygulamalarını kullanarak, kendi işlemlerini gerçekleştirebilecek,

- Rapor ihtiyacını kendisi karşılayabilecek.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- HCM – Personel Yönetimi Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

HCM.201.T - HCM - Personel Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - HCM Modülü Genel

1.1 - HCM Modülü Genel

1.2 - HCM Modülü Uygulamalar Menüsü

1.3 - HCM Modülü Destek Tabloları

2 - Personel Yönetimi

2.1 - Personel Yönetimi

2.2 - Sicil Kartları

2.2.1 - İşe Alım (Yeni Sicil Kartı)

2.2.2 - İşe Alım (Eski Personelden Seç)

2.2.3 - İşe Alım (CV Bankasından Getir)

2.2.4 - İşe Alım (Toplu Hayali Personel Oluştur)

2.2.5 - Personel Listele

2.2.6 - Personel Sicil Kartı Sil

2.2.7 - Sicil Kartı Güncelle veya Toplu Kayıt Güncelle

2.2.8 - Sicil No Değiştir

2.2.9 - İşe Giriş Tarihi Değiştir

2.2.10 - Firma - Tesis Değiştir

2.2.11 - Deneme Süresi Uzat

2.2.12 - Personel İşten Çıkış

2.2.13 - Personel Transferi

2.2.14 - İşe Giriş İptal

2.2.15 - İşten Çıkış İptal

2.2.16 - Transfer İptal

2.2.17 - Adres ve İletişim Bilgileri

2.2.18 - Kimlik Bilgileri

2.2.19 - Organizasyon

2.2.20 - Haftasonu Tatilleri ve Günlük Çalışma Saatleri

2.2.21 - Sosyal Güvenlik

2.2.22 - Temel Ücret ve Finans

2.2.23 - Ek Ödemeler

2.2.24 - Ek Kesintiler

2.2.25 - İcra Kesintileri

2.2.26 - Yıllık Gelir Vergisi Matrahları

2.2.27 - Özel Sigortalar

2.2.28 - İzin Grupları ve Bakiyeler

2.2.29 - Medeni Durum

2.2.30 - Engellilik Durumu

2.2.31 - Özel Bilgiler

2.2.32 - Aile Bireyleri

2.2.33 - Eğitim Bilgileri

2.2.34 - Yabancı Diller

2.2.35 - Nitelikler

2.2.36 - İş Deneyimi

2.2.37 - Yabancı Personel Bilgileri

2.2.38 - Ödül ve Cezalar

2.2.39 - Sağlık Kontrolleri

2.2.40 - Zimmet

2.2.41 - Özel Günler

2.2.42 - Özel Durumlar

2.2.43 - Şirket İçi Yakınlar

2.2.44 - İş Tanımları

2.2.45 - Dokümanlar

2.2.46 - Gelişim

2.2.47 - ArGe Merkezleri

2.2.48 - Yetkinlikler

2.2.49 - İşe Girişte Gerekli Belgeler

2.2.50 - Ek Ödeme ve Kesintiler

2.2.51 - Sicil Önizleme

2.2.52 - Yasal Raporlar – İzin Mutabakat Formu

2.2.53 - Yasal Raporlar – Eksik İşe Giriş Belgeleri

2.2.54 - Yasal Raporlar – Diğer Yasal Raporlar

2.2.55 - Yasal Raporlar - Otomatik BES İşlemleri

2.2.56 - Personel Bordrolarını Toplu Görüntüle

2.2.57 - Personel Bilgi Tipi Seçimleri

2.2.58 - Personel için KVKK Süreci

2.3 - Ücret Ayarlamaları

2.3.1 - Ücret Değişikliği Hesapla

2.3.2 - Ücret Değişikliğini Kaydet

2.3.3 - Ücret Değişikliğini Sil

2.3.4 - CSV Dosyası İle Ücretleri Aktar

2.4 - Asgari Geçim İndirimi

2.4.1 - Asgari Geçim İndirimi Raporu

2.5 - Kıdem ve İhbar Tazminatları

2.5.1 - Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesapla

2.5.2 - Kıdem ve İhbar Tazminatı Oluştur ve Kaydet

2.5.3 - Kıdem ve İhbar Tazminatı Sil

2.5.4 - Tazminatların Bordroya Aktarılması

2.5.5 - Güncel Gelir Vergisi Matrahını Bordrodan Getir

2.5.6 - Kısmi Çalışılan Aylar İçin Eksik Gün Hesapla

2.5.7 - Çıktılar

2.6 - Vardiya Planlama

2.6.1 - Vardiya Planlama Ayarları ve Listeleme

2.6.2 - Vardiya Planlarının Oluşturulması

2.6.3 - Vardiya Planlarını Kopyalama ve Güncelleme

2.7 - Personel Analizleri

2.7.1 - Personel Analizleri (Personel Devir Hızı)

2.8 - İdari İşler

2.8.1 - Personel Zimmet Listeleme ve Oluşturma

2.8.2 - Personel Zimmet Güncelleme İşlemleri

2.8.3 - Personel Servis Araç Raporu

A - Workshop

3 - Kurumsal Planlama

3.1 - Kurumsal Planlama

3.2 - Organizasyon

3.2.1 - Organizasyon Tanımları

3.3 - İş Tanımları

3.3.1 - İş Tanımı Listele

3.3.2 - İş Tanımı Oluştur

3.3.3 - İş Tanımı Güncelle

3.3.4 - İş Tanımı Sil

3.4 - Kadro Tanımları

3.4.1 - Kadro Tanımı Listele

3.4.2 - Kadro Tanımı Oluştur

3.4.3 - Kadro Tanımı Güncelle

3.4.4 - Kadro Tanımı Sil

3.5 - Kadro Talepleri

3.5.1 - Kadro Talebi Listele

3.5.2 - Kadro Talebi Oluştur

3.5.3 - Kadro Talebi Güncelle

3.5.4 - Kadro Talebi Sil

4 - Bordro Yönetimi

4.1 - Bordro Yönetimi

4.2 - Yıllık Çalışma Bilgileri ve Bordrolar

4.2.1 - Yıllık Çalışma Bilgileri ve Bordrolar

4.3 - Aylık Çalışma Bilgileri (Puantaj)

4.3.1 - Mesai Bilgilerini Listele

4.3.2 - Mesai Bilgisi Oluştur

4.3.3 - Mesai Bilgisi Güncelle

4.3.4 - Fazla Mesai Listele

4.3.5 - Fazla Mesai Oluştur

4.3.6 - Fazla Mesai Güncelle

4.3.7 - Esnek Mesaileri Listele

4.3.8 - Esnek Mesai Oluştur veya Güncelle

4.3.9 - Esnek Mesai Kullandırma

4.3.10 - Takvimden Aylık Mesai Bilgisi Oluştur

4.3.11 - Toplu Mesai Bilgisi Girişi (Normal ve Fazla Mesai)

4.3.12 - Mesai veya Fazla Mesai Verilerini CSV Dosyası ile Aktar

4.3.13 - Muhasebe Entegrasyonlarında Proje ve Maliyet Merkezi Dağılımları

4.3.14 - Parça Başı Çalışma

4.3.15 - Proje ve Maliyet Merkezi Dağılımı için Toplu Dağıtım Verisi Oluştur

4.3.16 - Farklı Bordroya Mesai Bilgisi Kopyala

4.3.17 - Günlük Mesaileri Toplu Listele

4.3.18 - Fazla Mesai Talebi ve İzin Denkleştir

4.4 - Ek Ödeme ve Kesintiler

4.4.1 - Ek Ödeme ve Kesintilerini Listele

4.4.2 - Ek Ödeme ve Kesinti Oluştur veya Hesapla

4.4.3 - Ek Ödeme ve Kesintileri Güncelle

4.4.4 - Ek Ödeme ve Kesintileri Sil veya Sıfırla

4.4.5 - Ek Ödeme ve Kesintileri CSV Dosyası ile Aktar

4.5 - İzinler

4.5.1 - Personel İzinlerini Listele

4.5.2 - İzin Kaydı Oluştur

4.5.3 - Personel İznini Güncelle

4.5.4 - Personel İznini Sil

4.5.5 - İzni için Çıktı Hazırla

4.5.6 - Toplu İzin Girişi

4.5.7 - Kıdemden Sayılmayan İzin Konsepti

4.6 - Avanslar

4.6.1 - Avans Oluştur ve Hesapla

4.6.2 - Avans Listele

4.6.3 - Avans Güncelle

4.6.4 - Avans Kaydını Sil

4.7 - Taksitli Borçlar

4.7.1 - Taksitli Borç Listele

4.7.2 - Taksitli Borç Oluştur

4.7.3 - Taksitli Borç Güncelle

4.7.4 - Taksitli Borç Sil

4.7.5 - Borç Ödemesi ve Borç Kesintileri için Bordro

4.7.6 - Personel İşlemleri Sırasında Taksitli Borç Kontrolleri

4.8 - Bordrolar

4.8.1 - Bordroları Listele

4.8.2 - Bordro Oluştur ve Hesapla

4.8.3 - Bordro Güncelle

4.8.4 - Bordro Sil

4.8.5 - Bordro İlişkili Uygulamalarda Bordro Önizleme

4.8.6 - Bordro - Normal Mesailer

4.8.7 - Bordro - Fazla Mesailer

4.8.8 - Bordro - Ödemeler / Kesintiler

4.8.9 - Bordro - Yasal Kesintiler

4.8.10 - Dönem içi Çoklu Bordrolar

4.8.11 - Bordro Çıktısı

4.8.12 - Bordroları Personellere E-Mail Olarak İlet

4.9 - Muhasebe Entegrasyonu

4.9.1 - Muhasebe Entegrasyonu için Bordroları Listele

4.9.2 - Bordro için Muhasebe Belgesi Oluştur

4.9.3 - Bordro - Muhasebe Entegrasyonunu Sil

4.9.4 - Bordro - Muhasebe Entegrasyonu için Proje ve Maliyet Merkezi Dağılımı

4.9.5 - Çoklu Muhasebe Standardına Göre Muhasebe Belgesi Oluştur

4.10 - Banka ve Nakit Ödeme Listeleri

4.10.1 - Banka Ödemesi için Ücret Listele

4.10.2 - Banka Ödeme Dosyası Oluştur

4.10.3 - Nakit Ödeme Listesi için Banknot Hesapla

B - Workshop

5 - Raporlar

5.1 - Raporlar

5.2 - Yasal Raporlar

5.2.1 - Özel Durumlu Personel Sayıları

5.2.2 - İşçi Bildirim Listesi (İşe Girenler)

5.2.3 - İşçi Bildirim Listesi (İşten Çıkanlar)

5.2.4 - Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

5.2.5 - İşe Giriş için XML Dosyası Oluştur

5.2.6 - Sigortalı Bildirim Belgesi

5.2.7 - Vizite Kağıdı (Çalışan)

5.2.8 - Vizite Kağıdı (Eş ve Çocuklar)

5.2.9 - Sağlık Belgesi

5.2.10 - Aylık İşgücü Çizelgesi

5.2.11 - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

5.2.12 - XML Dosyası Oluştur (E-Bildirge)

5.2.13 - Eksik Bildirilen SSK Günleri

5.2.14 - Kaza Bildirim Formları Listeleme

5.2.15 - Kaza Bildirim Formu Oluşturma

5.2.16 - Kaza Bildirim Formu Güncelleme

5.2.17 - Kaza Bildirim Formu Silme

5.2.18 - Kaza Formu Çıktıları

5.2.19 - Kimlik Bildirim Belgesi

5.2.20 - Engelli Personel Bildirim Formu

5.2.21 - İşten Ayrılma Bildirgesi

5.2.22 - İşten Ayrılma için XML Dosyası Oluşturma

5.2.23 - Muhtasar Beyanname Çalışan Sayıları

5.3 - Kullanıcı Tanımlı Raporlar

5.3.1 - Kullanıcı Tanımlı Rapor Listesi

5.3.2 - Kullanıcı Tanımlı Rapor Oluşturma

5.3.3 - Kullanıcı Tanımlı Rapor Güncelleme

5.3.4 - Kullanıcı Tanımlı Rapor Silme

5.3.5 - Rapor Grupları Listeleme ve Tasarlama

5.3.6 - Kullanıcı Tanımlı Rapor Tasarımı Oluşturma

5.3.7 - Kullanıcı Tanımlı Rapor Tasarımı Güncelleme

5.3.8 - Kullanıcı Tanımlı Rapor Tasarımı Silme

5.3.9 - Arama Kriterleri ve Raporu Çalıştırma

5.3.10 - Rapor Çıktıları

5.4 - Simulasyonlar

5.4.1 - Bordro Simülasyonunda Listeleme

5.4.2 - Bordro Simülasyonunda Hesaplama, Toplu Veri Hazırlama ve Çıktılar

5.4.3 - Bordro Hesap Makinesi ile Bordro Hesaplama

6 - Kullanıcı Uygulamaları

6.1 - Self Servis Uygulamalar

6.1.1 - Self Servis Uygulamaları

6.1.2 - Self Servis Konsepti ve Self Servis Hakları

6.1.3 - Çalışan SS - Sicil Kartı İşlemleri

6.1.4 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Sicil Kartı İşlemleri

6.1.5 - Çalışan SS - Çalışma Bilgileri İşlemleri

6.1.6 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Çalışma Bilgisi İşlemleri

6.1.7 - Çalışan SS - Ödeme / Kesinti İşlemleri

6.1.8 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Ödeme / Kesinti İşlemleri

6.1.9 - Çalışan SS - İzin İşlemleri

6.1.10 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin İzin İşlemleri

6.1.11 - Çalışan SS - Avans İşlemleri

6.1.12 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Avans İşlemleri

6.1.13 - Çalışan SS - Taksitli Borç İşlemleri

6.1.14 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Taksitli Borç İşlemleri

6.1.15 - Çalışan SS - Bordro İşlemleri

6.1.16 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Bordro İşlemleri

6.1.17 - HCM Kişisel Konsol

6.1.18 - HCM Yönetici Konsol

6.2 - Profil Bazlı Uygulamalar

6.2.1 - Personel Yönetimi Konsolu

6.2.2 - Bordro Yönetimi Konsolu

C - Workshop

D - Değerlendirme & Sınav
;