EĞİTİMLER > HCM - Personel Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi

HCM - Personel Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
3150.00 + KDV
Süre 3 Gün / 21.0 Saat
HCM.101.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI

- HCM - Personel Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi ile personel özlük, bordro ve yasal bildirimler gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, personel işlemlerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Şirket bünyesinde rutin personel ve özlük işlemlerinin CaniasERP üzerinde kolaylıkla sürdürülebilmesi sağlanır.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- İnsan Kaynakları Yöneticileri

- İnsan Kaynakları Çalışanları / Uzmanları

- Özlük ve Bordrolama Servisleri

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Beklenmiyor

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede İnsan Kaynakları bilgisine sahip olmak

- Özlük ve Bordro işlemleri bilgisine sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Personel Özlük ve Bordrolama işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Personel ve Bordro raporlarının sistem üzerinden alınması

- Yasal rapor, bildirim ve çıktıların sistem üzerinden hazırlanması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

HCM - Personel Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Sicil ve organizasyon kayıtlarının sistem üzerinde takip edebilecek,

- Personel ücret bilgileri değişikliklerini uygulayabilecek,

- Ödeme ve kesintileri yönetebilecek,

- Puantaj girişlerini yönetebilecek ve bordroları hesaplayabilecek,

- Bordro – Muhasebe entegrasyonunu yapabilecek,

- Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplayabilecek,

- İzin girişleri, takibi ve raporlamasını yapabilecek,

- Yasal raporları hazırlayabilecek,

- Self Servis uygulamalarını kullanarak, kendi işlemlerini gerçekleştirebilecek,

- Rapor ihtiyacını kendisi karşılayabilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- HCM - Personel Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

HCM.101.T - HCM - Personel Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimi


1 - Personel Yönetimi

1.1 - Personel Yönetimi

1.2 - Sicil Kartları

1.2.1 - İşe Alım (Yeni Sicil Kartı)

1.2.2 - İşe Alım (Eski Personelden Seç)

1.2.3 - İşe Alım (CV Bankasından Getir)

1.2.4 - İşe Alım (Toplu Hayali Personel Oluştur)

1.2.5 - Personel Listele

1.2.6 - Personel Sicil Kartı Sil

1.2.7 - Sicil Kartı Güncelle veya Toplu Kayıt Güncelle

1.2.8 - Sicil No Değiştir

1.2.9 - İşe Giriş Tarihi Değiştir

1.2.10 - Firma - Tesis Değiştir

1.2.11 - Deneme Süresi Uzat

1.2.12 - Personel İşten Çıkış

1.2.13 - Personel Transferi

1.2.14 - İşe Giriş İptal

1.2.15 - İşten Çıkış İptal

1.2.16 - Transfer İptal

1.2.17 - Adres ve İletişim Bilgileri

1.2.18 - Kimlik Bilgileri

1.2.19 - Organizasyon

1.2.20 - Haftasonu Tatilleri ve Günlük Çalışma Saatleri

1.2.21 - Sosyal Güvenlik

1.2.22 - Temel Ücret ve Finans

1.2.23 - Ek Ödemeler

1.2.24 - Ek Kesintiler

1.2.25 - İcra Kesintileri

1.2.26 - Yıllık Gelir Vergisi Matrahları

1.2.27 - Özel Sigortalar

1.2.28 - İzin Grupları ve Bakiyeler

1.2.29 - Medeni Durum

1.2.30 - Engellilik Durumu

1.2.31 - Özel Bilgiler

1.2.32 - Aile Bireyleri

1.2.33 - Eğitim Bilgileri

1.2.34 - Yabancı Diller

1.2.35 - Nitelikler

1.2.36 - İş Deneyimi

1.2.37 - Yabancı Personel Bilgileri

1.2.38 - Ödül ve Cezalar

1.2.39 - Sağlık Kontrolleri

1.2.40 - Zimmet

1.2.41 - Özel Günler

1.2.42 - Özel Durumlar

1.2.43 - Şirket İçi Yakınlar

1.2.44 - İş Tanımları

1.2.45 - Dokümanlar

1.2.46 - Gelişim

1.2.47 - ArGe Merkezleri

1.2.48 - Yetkinlikler

1.2.49 - İşe Girişte Gerekli Belgeler

1.2.50 - Ek Ödeme ve Kesintiler

1.2.51 - Sicil Önizleme

1.2.52 - Yasal Raporlar – İzin Mutabakat Formu

1.2.53 - Yasal Raporlar – Eksik İşe Giriş Belgeleri

1.2.54 - Yasal Raporlar – Diğer Yasal Raporlar

1.2.55 - Yasal Raporlar - Otomatik BES İşlemleri

1.2.56 - Personel Bordrolarını Toplu Görüntüle

1.2.57 - Personel Bilgi Tipi Seçimleri

1.2.58 - Personel Yönetimi Kokpiti

1.3 - Ücret Ayarlamaları

1.3.1 - Ücret Değişikliği Hesapla

1.3.2 - Ücret Değişikliğini Kaydet

1.3.3 - Ücret Değişikliğini Sil

1.3.4 - CSV Dosyası İle Ücretleri Aktar

1.4 - Asgari Geçim İndirimi

1.4.1 - Asgari Geçim İndirimi Raporu

1.5 - Kıdem ve İhbar Tazminatları

1.5.1 - Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesapla

1.5.2 - Kıdem ve İhbar Tazminatı Oluştur ve Kaydet

1.5.3 - Kıdem ve İhbar Tazminatı Silme

1.5.4 - Bordroya Tazminat Aktarma

1.5.5 - Kısmi Çalışılan Aylar İçin Eksik Gün Hesaplama

1.5.6 - Çıktılar

1.6 - Vardiya Planlama

1.6.1 - Vardiya Planlama Ayarları ve Listeleme

1.6.2 - Vardiya Planı Oluşturma

1.6.3 - Vardiya Planlarını Kopyala ve Güncelle

1.7 - Personel Analizleri

1.7.1 - Personel Analizleri (Personel Devir Hızı)

1.8 - İdari İşler

1.8.1 - Personel Zimmet Listeleme ve Oluşturma

1.8.2 - Personel Zimmet Güncelleme İşlemleri

1.8.3 - Personel Servis Araç Raporu

A - Workshop

2 - Kurumsal Planlama

2.1 - Kurumsal Planlama

2.2 - İş Tanımları

2.2.1 - İş Tanımı Listele

2.2.2 - İş Tanımı Oluştur

2.2.3 - İş Tanımı Güncelle

2.2.4 - İş Tanımı Sil

2.3 - Kadro Tanımları

2.3.1 - Kadro Tanımı Listele

2.3.2 - Kadro Tanımı Oluştur

2.3.3 - Kadro Tanımı Güncelle

2.3.4 - Kadro Tanımı Sil

2.4 - Kadro Talepleri

2.4.1 - Kadro Talebi Listele

2.4.2 - Kadro Talebi Oluştur

2.4.3 - Kadro Talebi Güncelle

2.4.4 - Kadro Talebini Sil

3 - Bordro Yönetimi

3.1 - Bordro Yönetimi

3.2 - Yıllık Çalışma Bilgileri ve Bordrolar

3.2.1 - Yıllık Çalışma Bilgileri ve Bordrolar

3.3 - Aylık Çalışma Bilgileri (Puantaj)

3.3.1 - Mesai Bilgilerini Listele

3.3.2 - Mesai Bilgisi Oluştur

3.3.3 - Mesai Bilgisi Güncelle

3.3.4 - Fazla Mesai Listele

3.3.5 - Fazla Mesai Oluştur

3.3.6 - Fazla Mesai Güncelle

3.3.7 - Esnek Mesaileri Listele

3.3.8 - Esnek Mesai Oluştur veya Güncelle

3.3.9 - Esnek Mesai Kullandırma

3.3.10 - Takvimden Aylık Mesai Bilgisi Oluştur

3.3.11 - Toplu Mesai Bilgisi Girişi (Normal ve Fazla Mesai)

3.3.12 - Mesai veya Fazla Mesai Verilerini CSV Dosyası ile Aktar

3.3.13 - Muhasebe Entegrasyonlarında Proje ve Maliyet Merkezi Dağılımları

3.3.14 - Parça Başı Çalışma

3.3.15 - Proje ve Maliyet Merkezi Dağılımı için Toplu Dağıtım Verisi Oluştur

3.3.16 - Farklı Bordroya Mesai Bilgisi Kopyala

3.3.17 - Günlük Mesaileri Toplu Listele

3.3.18 - Fazla Mesai Taleplerini ve İzinlerle Denkleştir

3.4 - Ek Ödeme ve Kesintiler

3.4.1 - Ek Ödeme ve Kesintilerini Listele

3.4.2 - Ek Ödeme ve Kesinti Oluştur veya Hesapla

3.4.3 - Ek Ödeme ve Kesintileri Güncelle

3.4.4 - Ek Ödeme ve Kesintileri Sil veya Sıfırla

3.4.5 - Ek Ödeme ve Kesintileri CSV Dosyası ile Aktar

3.5 - İzinler

3.5.1 - Personel İzinlerini Listele

3.5.2 - İzin Kaydı Oluştur

3.5.3 - Personel İznini Güncelle

3.5.4 - Personel İznini Sil

3.5.5 - İzni için Çıktı Hazırla

3.5.6 - Toplu İzin Girişi

3.6 - Avanslar

3.6.1 - Avans Oluştur ve Hesapla

3.6.2 - Avans Listele

3.6.3 - Avans Güncelle

3.6.4 - Avans Kaydını Sil

3.7 - Taksitli Borçlar

3.7.1 - Taksitli Borç Listele

3.7.2 - Taksitli Borç Oluştur

3.7.3 - Taksitli Borç Güncelle

3.7.4 - Taksitli Borç Sil

3.8 - Bordrolar

3.8.1 - Bordroları Listele

3.8.2 - Bordro Oluştur ve Hesapla

3.8.3 - Bordro Güncelle

3.8.4 - Bordro Sil

3.8.5 - Bordro İlişkili Uygulamalarda Bordro Önizleme

3.8.6 - Bordro - Normal Mesailer

3.8.7 - Bordro - Fazla Mesailer

3.8.8 - Bordro - Ödemeler / Kesintiler

3.8.9 - Bordro - Yasal Kesintiler

3.8.10 - Bordro Çıktısı

3.8.11 - Bordroları Personellere E-Mail Olarak İlet

3.8.12 - Bordro Yönetimi Kokpiti

3.9 - Muhasebe Entegrasyonu

3.9.1 - Muhasebe Entegrasyonu için Bordroları Listele

3.9.2 - Bordro için Muhasebe Belgesi Oluştur

3.9.3 - Bordro - Muhasebe Entegrasyonunu Sil

3.9.4 - Bordro - Muhasebe Entegrasyonu için Proje ve Maliyet Merkezi Dağılımı

3.9.5 - Çoklu Muhasebe Standardına Göre Muhasebe Belgesi Oluştur

3.10 - Banka ve Nakit Ödeme Listeleri

3.10.1 - Banka Ödemesi için Ücret Listele

3.10.2 - Banka Ödeme Dosyası Oluştur

3.10.3 - Nakit Ödeme Listesi için Banknot Hesapla

B - Workshop

4 - Raporlar

4.1 - Raporlar

5.1 - Yasal Raporlar

5.1.1 - Özel Durumlu Personel Sayıları

5.1.2 - İşçi Bildirim Listesi (İşe Girenler)

5.1.3 - İşçi Bildirim Listesi (İşten Çıkanlar)

5.1.4 - Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

5.1.5 - İşe Giriş için XML Dosyası Oluştur

5.1.6 - Sigortalı Bildirim Belgesi

5.1.7 - Vizite Kağıdı (Çalışan)

5.1.8 - Vizite Kağıdı (Eş ve Çocuklar)

5.1.9 - Sağlık Belgesi

5.1.10 - Aylık İşgücü Çizelgesi

5.1.11 - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

5.1.12 - XML Dosyası Oluştur (E-Bildirge)

5.1.13 - Eksik Bildirilen SSK Günleri

5.1.14 - Kaza Bildirim Formları Listele

5.1.15 - Kaza Bildirim Formu Oluştur

5.1.16 - Kaza Bildirim Formu Güncelle

5.1.17 - Kaza Bildirim Formu Sil

5.1.18 - Kaza Formu Çıktısı Al

5.1.19 - Kimlik Bildirim Belgesi

5.1.20 - Engelli Personel Bildirim Formu

5.1.21 - İşten Ayrılma Bildirgesi

5.1.22 - İşten Ayrılma için XML Dosyası Oluşturma

5.1.23 - Muhtasar Beyanname Çalışan Sayıları

5.2 - Kullanıcı Tanımlı Raporlar

5.2.1 - Arama Kriterleri ve Raporu Çalıştırma

5.2.2 - Rapor Sihirbazında Sonuç Çıktısı

5.3 - Simulasyonlar

5.3.1 - Bordro Simülasyonunda Listele

5.3.2 - Bordro Simülasyonu Hesapla

5.3.3 - Bordro Hesap Makinesi ile Bordro Hesapla

6 - Self Servis Uygulamalar

6.1 - Self Servis Uygulamaları

6.2 - Çalışan SS - Sicil Kartı İşlemleri

6.3 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Sicil Kartı İşlemleri

6.4 - Çalışan SS - Çalışma Bilgileri İşlemleri

6.5 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Çalışma Bilgisi İşlemleri

6.6 - Çalışan SS - Ödeme / Kesinti İşlemleri

6.7 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Ödeme / Kesinti İşlemleri

6.8 - Çalışan SS - İzin İşlemleri

6.9 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin İzin İşlemleri

6.10 - Çalışan SS - Avans İşlemleri

6.11 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Avans İşlemleri

6.12 - Çalışan SS - Taksitli Borç İşlemleri

6.13 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Taksitli Borç İşlemleri

6.14 - Çalışan SS - Bordro İşlemleri

6.15 - Yönetici SS - Bağlı Personellerin Bordro İşlemleri

6.16 - HCM Kişisel Konsol

6.17 - HCM Yönetici Konsol

C - Workshop

D - Değerlendirme & Sınav
;