EĞİTİMLER > FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi

FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
3300.00 + KDV
Süre 3 Gün / 21.0 Saat
FIN.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

Genel Muhasebe – Financial Accounting (FIN) modülü, kapsadığı Genel Muhasebe, Alacaklar Muhasebesi, Borçlar Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Sabit Kıymetler Muhasebesi ve İnsan Kaynakları Muhasebesi gibi alt başlıklar ile üretim, ticaret yapan veya hizmet sunan işletmelerin resmi ve yönetimsel tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmiştir.

KATILIMCILARDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU.jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması.

Ön Koşul:

- Muhasebe konusunda genel bilgi sahip olmak

- PUR - Satınalma Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

- SAL - Satış Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Muhasebe hesap planlarını ve muhasebe belgelerini oluşturabilir.

- Mizan, muavin gibi temel raporlamaları yapabilir.

- Borç alacak ilişkilendirmesi yapabilir.

- Kur değerleme, kur farkı ve vade farkı işlemlerini gerçekleştirebilir.

- Çek, senet ve akreditif mektubu işlemlerini gerçekleştirebilir.

- Borç/alacak yaşlandırma, vade farkı ve adat ekstreleri, reeskont hesaplama, ağırlıklı ortalama vade farkı hesaplamaları raporlarını kullanabilir.

- Dönem açılış ve kapanış işlemlerini gerçekleştirebilir.

 

EĞİTİM DİZİNİ

FIN.201.T - FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi


1 - Muhasebe Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Finans Yönetimi Konsept

2 - Hesap Planı Yönetimi

2.1 - Muhasebe hesap planına yeni bir Ana Hesap (Kebir Hesabı) eklemek

2.2 - Muhasebe hesap planına yeni bir Üst Hesap (Kontrol Hesabı) eklemek

2.3 - Muhasebe hesap planına yeni bir Doğrudan Güncellenebilir hesap eklemek

2.4 - Muhasebe hesap planına yeni bir Yardımcı Hesap (bir T/D hesap ile ilişkli cari hesap) hesap eklemek

2.5 - Bir hesabı Silinecek statüsüne getirmek

2.6 - Hesap planından bir hesabı kalıcı olarak silmek

2.7 - Bir muhasebe hesabının özelliklerini detaylandırmak

2.8 - Excelden Hesap Planı Aktarımı ( Belge)

2.9 - BAST01-FINT55 - Hesap aktarım şablonu oluşturma

3 - Firma Muhasebe Destek Tablosu Ayarları

3.1 - Muhasebe dönemlerinin otomatik oluşturulması

3.2 - Açılış, Kapanış ve Yansıtma belge tiplerinin tanımlanması

3.3 - Tekdüzen hesap ve hesap no eşitliği kontrolü

A - Uygulama

4 - Muhasebe Belgeleri Yönetimi

4.1 - Muhasebe Belgeleri

4.1.1 - Kayıt anahtarı kullanmadan muhasebe belgesi oluşturmak

4.1.2 - Referans alarak muhasebe belgesi oluşturmak

4.1.3 - Belgeden ters yönde referans alarak belge oluşturmak

4.1.4 - Muhasebe standartları konsepti ve bir standarda özel belge oluşturmak

4.1.5 - Kayıt anahtarları kullanarak muhasebe belgeleri oluşturmak

4.1.6 - Muhasebe belgelerini detaylı sorgulamak ve listelemek

4.1.7 - Muhasebe belgelerini yazdırmak

4.1.8 - Muhasebe belgesini silmek veya iptal etmek

4.1.9 - Entegrasyonla oluşmuş muhasebe belgesini silmek veya iptal etmek

4.1.10 - Kur değerleme muhasebe belgesini silmek veya iptal etmek

4.1.11 - Bir muhasebe belgesinin detayları

4.1.12 - Bir muhasebe belgesinin kritik olmayan alanlarını Özel Yetkili Kullanıcı olarak güncellemek

4.1.13 - Bir muhasebe belgesindeki B-Formları Raporu ile ilişkili alanları güncellemek

4.1.14 - Bir muhasebe belgesindeki Müşteri/Tedarikçi bilgisinin girilmesi veya değiştirilmesi

4.1.15 - Bir muhasebe belgesinin yevmiye ve diğer tarihlerini değiştirmek

4.1.16 - Muhasebe belgesini girerken veya değiştirirken, belgeyi dengeleyen tutarı otomatik hesaplatmak

4.1.17 - Muhasebe belgesinde döviz kuru güncelleme işlemleri

4.1.18 - Muhasebe belgelerinin birleştirilmesi

4.1.19 - Muhasebe belgelerinde, hesap planı ayarlarına göre proje, maliyet merkezi ve maliyet objesi kontrolü

4.1.20 - İşlem Yönü Türü kontrolü

4.1.21 - Muhasebe belgelerinde hesap kullanım tipi kontrolü

4.1.22 - Muhasebe belgelerinde kredi limiti kontrolü

4.1.23 - Muhasebe belge satırlarının birleştirilmesi

4.1.24 - Üst muhasebe standardı

4.1.25 - Muhasebe belgelerinde Açık Tutar Kapama

4.1.26 - Çoklu iş alanı kullanımı/bakiye kontrolü

4.1.27 - Hangi belge tipi hangi TD hesabı kullanabilir

4.1.28 - Muhasebe belge tipi ve kayıt anahtarı ilişkisi

4.1.29 - Muhasebe dönemlerinde muhasebe standardı kullanımı

4.1.30 - Çoklu muhasebe standardı kullanımı

4.1.31 - N-Defter(Paralel defter) kullanımı

4.1.32 - Muhasebe dönemleri için özel kullanıcılar

4.1.33 - Müşteri tedarikçi bilgisi ile hesap numarası bilgisi kontrol edilsin/edilmesin ayarı (IASFIN003)

4.1.34 - Hesap toplamlarının düzenlenmesi

4.1.35 - Şablonlar ile hesaplar arası transferle muhasebe belgesi oluşturma

4.1.36 - Muhasebe belgesine doküman ekleme

4.1.37 - Muhasebe belgesinden kaynak belgelere ulaşım

4.1.38 - Muhasebe belgesinde e-defter bilgilerini değiştirmek

4.1.39 - Muhasebe belgesinde eşleştirme bilgileri

4.1.40 - Muhasebe belgesinde KDV bilgileri

4.1.41 - Muhasebe belgesinde hesap bakiyesini hesaplamak

4.1.42 - Muhasebe belgesinde kalem kopyalama işlemi

4.1.43 - Muhasebe belgesinde entegrasyon belge detaylarının görüntülenmesi

4.1.44 - Muhasebe belgesinde müşteri/tedarikçi bilgilerinin toplu halde güncellenmesi

4.1.45 - Muhasebe belgesinde açık tutar kapama

4.1.46 - Muhasebe belgesinde ödeme bilgilerini görüntülemek

4.1.47 - Muhasebe belgesinde çek/senet ve banka bilgileri

4.1.48 - Muhasebe belgesindeki tüm çek/senet bilgilerinin toplu halde gösterilmesi

4.2 - Muhasebe Belgeleri Onay Süreci

4.2.1 - Muhasebe belgesi onay süreci

4.2.2 - Muhasebe belgelerinde onay statüsü kontrolü

B - Uygulama

5 - Çek/Senet/Teminat Mektupları Yönetimi

5.1 - Çek/Senet İşlemleri Yönetimi

5.1.1 - Portföye yeni Çek, Senet veya Akreditif Mektubu girişi

5.1.2 - Çek, Senet veya Akreditif Mektubu yürütme işlemleri

5.1.3 - Vadeli kağıtların (Çek, Senet ve Akreditif Mektuplarının) izlenmesi

5.2 - Teminat Mektupları Yönetimi

5.2.1 - Teminat mektupları, komisyonları ve iadelerinin listelenmesi

5.2.2 - Teminat mektubunun oluşturulması

5.2.3 - Teminat mektubu masraf kalemlerinin oluşturulması

5.2.4 - Teminat mektubunun iadesi

5.2.5 - Teminat mektubunun muhasebeleştirilmesi

5.2.6 - Teminat mektubunun güncellenmesi

5.2.7 - Teminat mektubunun silinmesi

C - Uygulama

6 - Borç/Alacak Eşleştirme Süreci

6.1 - Finansal Eşleştirme (Borç/Alacak belgeleri ilişkilendirme)

6.2 - Finansal eşleştirme yapılırken, Dönemsel kur değerlemelerin kontrolü

7 - Kur Farkı İşlemleri

7.1 - Finansal eşleştirmeden doğan Kur Farkı belgesini oluşturmak

7.2 - Finansal eşleştirmeden doğan Kur Farkı belgesini silmek veya iptal etmek

7.3 - Kur farkı ekstresi

8 - Kur Değerleme İşlemleri

8.1 - Dönemsel kur değerleme muhasebe belgelerinin oluşturulması

8.2 - Manuel Dönemsel kur değerleme muhasebe belgelerinin oluşturulması

D - Uygulama

9 - Raporlar

9.1 - Hesap Hareketleri(Muavin)

9.1.1 - Bir hesabın hesap hareketlerini listelemek ve incelemek

9.1.2 - Bir hesap aralığındaki hesapların hareketlerini listelemek ve incelemek

9.1.3 - Bir Ana Cari hesabın hesap hareketlerini listelemek ve incelemek

9.2 - Mizan

9.2.1 - Mizan raporu almak (Detaylı anlatım)

9.2.2 - Mizan raporunu Devir, Önceki dönem ve Esas dönem detay kolonları ile almak

9.2.3 - Mizan raporunu farklı para birimleri ile almak

9.2.4 - Mizandaki hesapların Aylık Dağılım tutarlarını izlemek

9.3 - Borç/Alacak Raporları

9.3.1 - Uyarı mektuplarının oluşturulması

9.3.2 - Riskli Cari Hesaplar

9.3.3 - Tahsilat ve ödeme listesi

9.3.4 - Ortalama Vade Raporu

9.3.5 - Açık Kalemler Listesi

9.3.6 - Müşteri Risk Analiz Raporu

9.4 - Ters Bakiyeli Cariler

9.4.1 - Ters bakiyeli müşteri/tedarikçi raporu

9.5 - Yaşlandırma Raporu

9.5.1 - Yaşlandırma raporu

9.6 - Vade Farkı Raporu

9.6.1 - Vade farkı ve adat ekstreleri raporu

9.7 - Reeskont Raporu

9.7.1 - Çek ve senetlerin reeskontlarının hesaplanması

9.8 - Kokpitler

9.8.1 - Finans Kokpit (Detaylı)

9.8.2 - Finans Kokpit (Özet)

E - Uygulama

10 - Mutabakat Süreci

10.1 - Hesap mutabakatı

10.2 - Müşteri / Tedarikçi mutabakat raporu

11 - Dönem Sonu İşlemleri

11.1 - Mali dönem sonu Kapama Kaydı belgesi oluşturmak

11.2 - Mali dönem sonu Kapama Kaydı belgesini Transfer Şablonu kullanarak oluşturmak

11.3 - Mali dönem sonu Kapama Kaydı belgesini Gruplama opsiyonları ile oluşturmak

11.4 - Muhasebe döneminin kapatılması

F - Uygulama

12 - Dekont İşlemleri

12.1 - Borç/alacak dekontlarının listelenmesi

12.2 - Borç/alacak dekontlarının oluşturulması

12.3 - Borç/alacak dekontlarının muhasebeleştirilmesi

12.4 - Borç/alacak dekontlarının güncellenmesi

12.5 - Borç/alacak dekontlarının silinmesi

13 - Masraf Yönetimi

13.1 - FINT80 - Masraf Yönetimi - Yeni Masraf Tipi Oluşturmak

13.2 - Masraf Yönetimi - Masraf girişi

13.3 - Masraf Yönetimi - Masraf Onaylama Yetkisi Verme ve Onaylama

13.4 - Masraf Yönetimi - Masraf ve Ödemeyi Muhasebeleştirme

13.5 - Masraf Yönetimi - Masrafın Güncellenmesi

13.6 - Masraf Yönetimi - Masraf Silme

G - Uygulama

14 - Forward Sözleşmeleri

14.1 - Forward sözleşmelerinin listelenmesi

14.2 - Forward sözleşmelerinin oluşturulması ve siparişlerle eşleştirilmesi

14.3 - Forward sözleşmelerinin silinmesi

14.4 - Forward sözleşmelerinin listelenmesi

14.5 - Forward sözleşmelerinin listelenmesi

14.6 - Forward sözleşmelerinin listelenmesi

H - Uygulama

K - Değerlendirme & Sınav
;