EĞİTİMLER > FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi

FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
4200.00 + KDV
Süre 4 Gün / 28.0 Saat
FIN.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

- FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi ile Muhasebe ve Finans süreçlerinin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, muhasebeleşme süreci ve diğer modüller ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Muhasebe raporları ile sürecin takip edilebilmesi,

- Finansal işlemlerin takibi ve raporlanabilmesi için eğitime katılınmalıdır.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Muhasebe Departmanı Yöneticileri

- Muhasebe Departmanı Çalışanları / Uzmanları

- Finans Departmanı Yöneticileri

- Finans Departmanı Çalışanları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCILARDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Süreç dokümanlarının incelenmesi.

Bilgi Seviyesi:

- Muhasebe konusunda genel bilgi sahip olmak

- PUR - Satınalma Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

- SAL - Satış Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Muhasebe ve Finans süreçlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi,

- Gerekli raporların sistem üzerinden alınması.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Muhasebe hesap planlarını ve muhasebe belgelerini oluşturabilecek,

- Mizan, muavin gibi temel raporlamaları yapabilecek,

- Borç alacak ilişkilendirmesi yapabilecek,

- Kur değerleme, kur farkı ve vade farkı işlemlerini gerçekleştirebilecek,

- Nakit akış kurgusunu yapabilecek,

- Beyanname kurgusunu yapabilecek,

- Çek, senet ve akreditif mektubu işlemlerini gerçekleştirebilecek,

- Kredi ve leasing işlemlerini yapabilecek,

- Banka entegrasyonu kurgusunu yapabilecek,

- Borç/alacak yaşlandırma, vade farkı ve adat ekstreleri, reeskont hesaplama, ağırlıklı ortalama vade farkı hesaplamaları raporlarını kullanabilecek,

- Dönem açılış ve kapanış işlemlerini gerçekleştirebilecek,

- Finansal rapor dizaynı yapabilecek.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

FIN.201.T - FIN - Genel Muhasebe Uzman Eğitimi


1 - Muhasebe Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Finans Yönetimi Konsept

2 - Hesap Planı Yönetimi

2.1 - Muhasebe hesap planına yeni bir Ana Hesap (Kebir Hesabı) eklemek

2.2 - Muhasebe hesap planına yeni bir Üst Hesap (Kontrol Hesabı) eklemek

2.3 - Muhasebe hesap planına yeni bir Doğrudan Güncellenebilir hesap eklemek

2.4 - Muhasebe hesap planına yeni bir Yardımcı Hesap (bir T/D hesap ile ilişkli cari hesap) hesap eklemek

2.5 - Bir muhasebe hesabının özelliklerini detaylandırmak

2.6 - Bir hesabı Silinecek statüsüne getirmek

2.7 - Hesap planından bir hesabı kalıcı olarak silmek

2.8 - Excelden Hesap Planı Aktarımı ( Belge)

A - Uygulama

3 - Muhasebe Belgeleri Yönetimi

3.1 - Muhasebe Belgeleri

3.1.1 - Muhasebe belgelerini detaylı sorgulamak ve listelemek

3.1.2 - Kayıt anahtarı kullanmadan muhasebe belgesi oluşturmak

3.1.3 - Kayıt anahtarları kullanarak muhasebe belgeleri oluşturmak

3.1.4 - Muhasebe standartları konsepti ve bir standarda özel belge oluşturmak

3.1.5 - Referans alarak muhasebe belgesi oluşturmak

3.1.6 - Belgeden ters yönde referans alarak belge oluşturmak

3.1.7 - Muhasebe belgelerini yazdırmak

3.1.8 - Muhasebe belgesini silmek veya iptal etmek

3.1.9 - Entegrasyonla oluşmuş muhasebe belgesini silmek veya iptal etmek

3.1.10 - Kur değerleme muhasebe belgesini silmek veya iptal etmek

3.1.11 - Bir muhasebe belgesinin detayları

3.1.12 - Bir muhasebe belgesinin kritik olmayan alanlarını Özel Yetkili Kullanıcı olarak güncellemek

3.1.13 - Bir muhasebe belgesindeki B-Formları Raporu ile ilişkili alanları güncellemek

3.1.14 - Bir muhasebe belgesindeki Müşteri/Tedarikçi bilgisinin girilmesi veya değiştirilmesi

3.1.15 - Bir muhasebe belgesinin yevmiye ve diğer tarihlerini değiştirmek

3.1.16 - Muhasebe belgesini girerken veya değiştirirken, belgeyi dengeleyen tutarı otomatik hesaplatmak

3.1.17 - Muhasebe belgesinde döviz kuru güncelleme işlemleri

3.1.18 - Muhasebe belgelerinde, hesap planı ayarlarına göre proje, maliyet merkezi ve maliyet objesi kontrolü

3.1.19 - İşlem Yönü Türü kontrolü

3.1.20 - Muhasebe belgelerinde hesap kullanım tipi kontrolü

3.1.21 - Muhasebe belgelerinde kredi limiti kontrolü

3.1.22 - Muhasebe belgelerinde Açık Tutar Kapama

3.1.23 - Çoklu iş alanı kullanımı/bakiye kontrolü

3.1.24 - Hangi belge tipi hangi TD hesabı kullanabilir

3.1.25 - Muhasebe belge tipi ve kayıt anahtarı ilişkisi

3.1.26 - Müşteri tedarikçi bilgisi ile hesap numarası bilgisi kontrol edilsin/edilmesin kontrolü(IASFIN003)

3.1.27 - Muhasebe belge satırlarının birleştirilmesi

3.1.28 - Muhasebe belgelerinin birleştirilmesi

3.1.29 - Muhasebe dönemleri için özel kullanıcılar

3.1.30 - Çoklu muhasebe standardı kullanımı

3.1.31 - Muhasebe dönemlerinde muhasebe standardı kullanımı

3.1.32 - Üst muhasebe standardı

3.1.33 - N-Defter(Paralel defter) kullanımı

3.2 - Muhasebe Belgeleri Onay Süreci

3.2.1 - Muhasebe belgesi onay süreci

3.2.2 - Muhasebe belgelerinde onay statüsü kontrolü

B - Uygulama

4 - Çek/Senet/Teminat Mektupları Yönetimi

4.1 - Çek/Senet İşlemleri Yönetimi

4.1.1 - Portföye yeni Çek, Senet veya Akreditif Mektubu girişi

4.1.2 - Çek, Senet veya Akreditif Mektubu yürütme işlemleri

4.1.3 - Vadeli kağıtların (Çek, Senet ve Akreditif Mektuplarının) izlenmesi

4.2 - Teminat Mektupları Yönetimi

4.2.1 - Teminat mektubunun oluşturulması

4.2.2 - Teminat mektubu masraf kalemlerinin oluşturulması

4.2.3 - Teminat mektubunun güncellenmesi

4.2.4 - Teminat mektubunun silinmesi

4.2.5 - Teminat mektupları, komisyonları ve iadelerinin listelenmesi

4.2.6 - Teminat mektubunun iadesi

4.2.7 - Teminat mektubunun muhasebeleştirilmesi

C - Uygulama

5 - Borç/Alacak Eşleştirme Süreci

5.1 - Finansal Eşleştirme (Borç/Alacak belgeleri ilişkilendirme)

5.2 - Finansal eşleştirme yapılırken, Dönemsel kur değerlemelerin kontrolü

6 - Kur Farkı İşlemleri

6.1 - Finansal eşleştirmeden doğan Kur Farkı belgesini oluşturmak

6.2 - Finansal eşleştirmeden doğan Kur Farkı belgesini silmek veya iptal etmek

6.3 - Kur farkı ekstresi

7 - Kur Değerleme İşlemleri

7.1 - Dönemsel kur değerleme muhasebe belgelerinin oluşturulması

7.2 - Manuel Dönemsel kur değerleme muhasebe belgelerinin oluşturulması

D - Uygulama

8 - Raporlar

8.1 - Hesap Hareketleri(Muavin)

8.1.1 - Bir hesabın hesap hareketlerini listelemek ve incelemek

8.1.2 - Bir hesap aralığındaki hesapların hareketlerini listelemek ve incelemek

8.1.3 - Bir Ana Cari hesabın hesap hareketlerini listelemek ve incelemek

8.2 - Mizan

8.2.1 - Mizan raporu almak (Detaylı anlatım)

8.2.2 - Mizan raporunu Devir, Önceki dönem ve Esas dönem detay kolonları ile almak

8.2.3 - Mizan raporunu farklı para birimleri ile almak

8.2.4 - Mizandaki hesapların Aylık Dağılım tutarlarını izlemek

8.3 - Borç/Alacak Raporları

8.3.1 - Tahsilat ve ödeme listesi

8.3.2 - Açık Kalemler Listesi

8.3.3 - Ortalama Vade Raporu

8.3.4 - Riskli Cari Hesaplar

8.3.5 - Uyarı mektuplarının oluşturulması

8.4 - Ters Bakiyeli Cariler

8.4.1 - Ters bakiyeli müşteri/tedarikçi raporu

8.5 - Yaşlandırma Raporu

8.5.1 - Yaşlandırma raporu

8.6 - Vade Farkı Raporu

8.6.1 - Vade farkı ve adat ekstreleri raporu

8.7 - Reeskont Raporu

8.7.1 - Çek ve senetlerin reeskontlarının hesaplanması

8.8 - Kokpitler

8.8.1 - Finans Kokpit (Detaylı)

8.8.2 - Finans Kokpit (Özet)

E - Uygulama

9 - Mutabakat Süreci

9.1 - Hesap mutabakatı

9.2 - Müşteri / Tedarikçi mutabakat raporu

10 - Bankacılık İşlemleri

10.1 - Swift MT940 ile Banka hesap hareketlerinin muhasebeye entegrasyonu

10.2 - Toplu ödeme listesi hazırlamak

10.3 - Toplu ödemenin gerçekleşmesi sonucu ödemelerin muhasebeye entegrasyonu

10.4 - Çeklerin portföye topluca girilmesi

10.5 - Portföydeki çeklerin bankaya tahsile gönderilmesi ve entegrasyonu

10.6 - Bankada tahsildeki çeklerin tahsili sonrası muhasebeye entegrasyonu

F - Uygulama

11 - Doğrudan Borçlandırma Sistemi

11.1 - DBS - Doğrudan Borçlandırma Sistemi

11.2 - DBS - Bankadan gelen güncel Müşteri DBS Limit dosyalarının yüklenmesi

12 - Dönem Sonu İşlemleri

12.1 - Mali dönem sonu Kapama Kaydı belgesi oluşturmak

12.2 - Mali dönem sonu Kapama Kaydı belgesini Transfer Şablonu kullanarak oluşturmak

12.3 - Mali dönem sonu Kapama Kaydı belgesini Gruplama opsiyonları ile oluşturmak

13 - Özel Raporlar

13.1 - Finansal raporların listelenmesi ve çalıştırılması

13.2 - Finansal raporların oluşturulması

13.3 - Finansal analiz raporu

G - Uygulama

14 - Dekont İşlemleri

14.1 - Borç/alacak dekontlarının listelenmesi

14.2 - Borç/alacak dekontlarının oluşturulması

14.3 - Borç/alacak dekontlarının muhasebeleştirilmesi

14.4 - Borç/alacak dekontlarının güncellenmesi

14.5 - Borç/alacak dekontlarının silinmesi

15 - Tekrarlanan Ödemeler

15.1 - Tekrarlanan ödemelerin listelenmesi

15.2 - Tekrarlanan ödemelerin muhasebeleştirilmesi

16 - Masraf Yönetimi

16.1 - FINT80 - Masraf Yönetimi - Yeni Masraf Tipi Oluşturmak

16.2 - Masraf Yönetimi - Masraf girişi

16.3 - Masraf Yönetimi - Masraf Onaylama Yetkisi Verme ve Onaylama

16.4 - Masraf Yönetimi - Masraf ve Ödemeyi Muhasebeleştirme

16.5 - Masraf Yönetimi - Masrafın Güncellenmesi

16.6 - Masraf Yönetimi - Masraf Silme

H - Uygulama

17 - Finansal Hatırlatıcı

17.1 - Finansal hatırlatıcı kaydının oluşturulması

17.2 - Finansal hatırlatıcının listelenmesi ve çalıştırılması

17.3 - Finansal hatırlatıcı kaydının silinmesi

18 - Banka Kredileri, Leasing ve Sigorta İşlemleri

18.1 - Banka Kredileri, Finansal Kiralamalar ve Sig.Poliçeleri Yönetimi. Genel Bakış

18.2 - Banka Kredileri Destek Tabloları

18.3 - Eşit taksit tutarlı bir kredi kaydı oluşturmak

18.4 - Anaparası vade sonu tek ödemeli, Aylık faiz tahakkuklu Spot kredi kaydı oluşturmak

18.5 - Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK) kaydı oluşturmak

18.6 - Faiz Reeskontlu kredi kaydı oluşturmak

18.7 - Rotatif (DİNAMİK) kredi kaydı oluşturmak ve yürütmek

18.8 - Finansal Kiralama (Leasing) kaydı oluşturmak

18.9 - Sigorta Poliçesi kaydı oluşturmak

18.10 - Eşit taksitli kredide Ödeme planını banka ödeme planına eşlemek

18.11 - Aylık faiz tahakkuklu Spot kredi planını düzeltme

18.12 - Kredi ile ilgili ödeme yapmak

18.13 - Bir krediyi kapamak (kalan borcu kapamak)

18.14 - Kayıt Koruma Konsepti

18.15 - Banka kredilerinin işlemlerini muhasebeleştirmek ve muhasebe belgelerini incelemek

18.16 - Topluca Aylık Finans Giderlerini Muhasebeleştirmek

18.17 - Borç ve Ödeme İzleme raporu

18.18 - Yıl Sonu Tüm Uzun Vadelerin Kısa Vadeye Çekilmesi ve Muhasebeleştirme

I - Uygulama

19 - Forward Sözleşmeleri

19.1 - Forward sözleşmelerinin listelenmesi

19.2 - Forward sözleşmelerinin oluşturulması ve siparişlerle eşleştirilmesi

19.3 - Forward sözleşmelerinin silinmesi

20 - Yatırım Yönetimi

20.1 - Fon Yönetimi ve FIFO bazlı tutarlama

20.2 - Yatırım Yönetimi - Vadeli Banka Mevduatı Yeni Kayıt Ekleme

20.3 - Yatırım Yönetimi - Vadeli Banka Mevduatı Listeleme ve Silme

20.4 - Yatırım Yönetimi - Vadeli Banka Mevduatı Muhasebeleştirme ve Ayarlar

21 - Nakit Akış Yönetimi

21.1 - Alternatif Ödeme Planı

21.1.1 - Alternatif ödeme planının oluşturulması

21.2 - Planlanan Değerler

21.2.1 - Plan değerlerinin listelenmesi

21.2.2 - Plan değeri kaydının oluşturulması

21.2.3 - Plan değeri kaydının silinmesi

21.2.4 - Plan değeri kaydının güncellenmesi

21.3 - Nakit Akış Raporları

21.3.1 - Nakit Akış

21.3.2 - Nakit Akış

J - Uygulama

22 - Finansal Rasyolar

22.1 - Finansal rasyoların oluşturulması

22.2 - Finansal rasyoların listelenmesi ve hesaplanması

22.3 - Hesaplanmış Finansal Rasyoları Kayıt Etme

23 - Beyannameler

23.1 - KDV Listeleri

23.1.1 - B-Formlar raporu

23.1.2 - Yüklenilen KDV listesi raporu

23.1.3 - Yüklenilen KDV listesi raporunun oluşturulması

23.1.4 - KDV Kontrol Listesi

23.2 - Damga Vergisi Beyannamesi

23.2.1 - Damga vergisi beyannamesinin listelenmesi

23.2.2 - Damga vergisi beyannamesinin oluşturulması

23.2.3 - Damga vergisi beyannamesinin silinmesi

23.3 - Katma Değer Vergisi Beyannamesi

23.3.1 - Katma Değer Vergisi beyannamesinin listelenmesi

23.3.2 - Katma Değer Vergisi beyannamesinin oluşturulması

23.3.3 - Katma Değer Vergisi beyannamesinin silinmesi

23.4 - Katma Değer Vergisi - 2 Beyannamesi

23.4.1 - Katma Değer Vergisi-2 beyannamesinin listelenmesi

23.4.2 - Katma Değer Vergisi-2 beyannamesinin oluşturulması

23.4.3 - Katma Değer Vergisi-2 beyannamesinin silinmesi

23.5 - Katma Değer Vergisi - 9015 Beyannamesi

23.5.1 - Katma Değer Vergisi-9015 beyannamesinin listelenmesi

23.5.2 - Katma Değer Vergisi-9015 beyannamesinin oluşturulması

23.5.3 - Katma Değer Vergisi-9015 beyannamesinin silinmesi

23.6 - Muhtasar Beyanname

23.6.1 - Muhtasar beyannamenin listelenmesi

23.6.2 - Muhtasar beyannamenin oluşturulması

23.6.3 - Muhtasar beyannamenin silinmesi

23.7 - Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesi

23.7.1 - Geçici kurumlar vergisi beyannamesinin listelenmesi

23.7.2 - Geçici kurumlar vergisi beyannamesinin oluşturulması

23.7.3 - Geçici kurumlar vergisi beyannamesinin silinmesi

K - Uygulama

24 - Defter / E-defter İşlemleri

24.1 - FINT13 - Defter İşlemleri

24.1.1 - Yevmiye kalemlerinin numaralandırılması ve yevmiye-kebir defterlerinin oluşturulması

24.2 - E-defter İşlemleri

24.2.1 - Şubeli defter kullanan firmalar için yevmiye kalemlerinin numaralandırılması

24.2.2 - Şubesiz defter kullanan firmalar için yevmiye kalemlerinin numaralandırılması

24.2.3 - Şubeli defter kullanan firmalar için yevmiye defterinin oluşturulması

24.2.4 - Şubesiz defter kullanan firmalar için yevmiye defterinin oluşturulması

24.2.5 - Şubeli defter kullanan firmalar için kebir defterinin oluşturulması

24.2.6 - Şubesiz defter kullanan firmalar için kebir defterinin oluşturulması

24.2.7 - E-defterlerin listelenmesi

24.2.8 - E-defter statülerinin ve dosya yolunun güncellenmesi

24.2.9 - E-defterlerin silinmesi

24.2.10 - E-defter kontrol raporlarının kullanılması

24.2.11 - Muhasebe belgelerinde e-defter kurallarının kontrolü

L - Uygulama

M - Değerlendirme & Sınav
;