EĞİTİMLER > EIN - e-Fatura Uzman Eğitimi

EIN - e-Fatura Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1650.00 + KDV
Süre 1.5 Gün / 10.5 Saat
EIN.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP e-Fatura – e-Receipt (EIN) modülü sayesinde kullanıcılar, satış ve satınalma gibi süreçlerinde oluşturdukları tüm e-Fatura belgelerini uygulama üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine kolayca aktarabilirler.

e-Fatura modülü sayesinde oluşan e-Fatura’nın GİB’e veri girişi anında sağlanarak, yapılan işlem hem GİB’e hem de karşı taraftaki muhataba raporlanmış olur. Firma işlem yaptığı anda karşısındaki muhatap işlemi anlık olarak takip edebilir. caniasERP Mail Uygulaması Modülü entegrasyonu sayesinde de oluşturulan e-Fatura belgesi karşı tarafa e-posta yolu ile iletilebilir. Aynı şekilde firmaya gelen e-Faturalar bu uygulama ile alınıp diğer modüller ile entegrasyonu sayesinde manuel veri girişine gerek duymadan faturalarını ilgili modüllere aktarabilirler.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER 

Eğitim Öncesi Hazırlık: Sistemde Java kontrolünün yapılması/yüklenmesi, caniasERP EDU sunucunun kurulması.

Bilgi Seviyesi:

- SAL - Satış Yönetimi Eğitimine katılmış olmak.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

EIN-e-Fatura Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- e-Fatura belgelerini caniasERP sistemi üzerinden yönetebilir.


EĞİTİM DİZİNİ

EIN.201.T - EIN-e-Fatura Uzman Eğitimi


1 - e-Fatura Süreçleri Yönetimi

1.1 - Normal e-Fatura (ticari,temel) oluşturma ve kuyruğa gönderme

1.2 - İstisna kodlu e-Fatura oluşturma ve kuyruğa gönderme

1.3 - İhraç kayıtlı e-Fatura oluşturma ve kuyruğa gönderme

1.4 - e-İhracat faturası oluşturma ve kuyruğa gönderme

1.5 - e-Taxfree belge oluşturma ve kuyruğa gönderme (Yolcu Beraber e-fatura)

1.6 - e-Kamu faturası oluşturma ve kuyruğa gönderme

1.7 - Normal iade e-Fatura (ticari,temel) oluşturma ve kuyruğa gönderme

1.8 - İstisna kodlu iade e-Fatura oluşturma ve kuyruğa gönderme

1.9 - İhraç kayıtlı iade e-Fatura oluşturma ve kuyruğa gönderme

2 - Entegratör İşlemleri

2.1 - Kuyrukta ki e-Fatura nın entegratöre gönderilmesi

2.2 - Entegratörde ki e-Faturaların içeri aktarılması

2.3 - GİB Portal'da ki e-Faturaların içeri aktarılması

2.4 - Satış İade e-Faturalarının sisteme aktarılma süreci

2.5 - Alış e-Faturalarının sisreme aktarılma süreci

2.6 - Kuyruktaki bir e-Faturanın içeri alınmadan onaylanması ve reddedilmesi

A - Workshop

3 - Onay&Red Süreci

3.1 - Satış iade e-Faturalarının onay&ret süreçleri

3.2 - Alış e-Faturalarının onay&ret süreçleri

4 - Statü Kontrol

4.1 - Entegratöre gönderilmiş bir e-Faturanın statü konrol işlemi

4.2 - GIB Portala gönderilmiş olan bir e-Faturanın statü kontrol işlemleri

4.3 - Kuyrukta bulunan bir e-Faturanın statüsünün başarılıya çekilmesi

4.4 - Gönderilen ve alınan e-Faturaların arşiv dizinine taşınması

6 - Fatura Eşleştirmeleri

6.1 - Alış faturalarının BAST102&VERT01 eşleştirilmesi

6.2 - Satış iade faturalarının BAST103&SALT01 eşleştirilmesi

B - Workshop
;