EĞİTİMLER > DOC - Doküman Yönetimi Uzman Eğitimi

DOC - Doküman Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
DOC.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Doküman Yönetimi(DOC) modülü, günlük iş süreçlerinde yer alan çok sayıda doküman ve belgeyi yönetir ve bunların daha sonra da etkin şekilde kullanılabilmelerini sağlar.

Modülün amacı, şirket içinde üretilen dijital dokümanları merkezi olarak kaydetmektir. Bu modül, tek tip bir sistemde bir kez arşivleme yapmanın yanı sıra indeksleme ve diğer dokümanlar ile ilişkilendirme de yapar. Şirket verileri, vergi denetçileri gibi yasal gruplara elektronik formatlarda sunulmalıdır. Yönetilecek dokümanların sayısı da düşünüldüğünde bir doküman yönetim sistemine sahip olmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Doküman Yönetimi modülünün genel sisteme entegrasyonu ve diğer işlev alanları ile olan bağlantısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU JNLP linki ile kurulumun yapılmış olması.

Bilgi Seviyesi:

- INT - caniasERP Genel Bilgilendirme eğitimine katılmış olmak.

- BAS - Temel Veri Yönetimi eğitimine katılmış olmak.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

DOC – Doküman Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- dokümanlarını ihtiyaçları doğrultusunda caniasERP içerisinde yönetebilecek,

- doküman yönetimi için gerekli olan konseptleri kullanabilecek,

- doküman yönetimi için ilgili uygulumaları kullanabilecek ve destek tablolarını düzenleyebilecektir.
EĞİTİM DİZİNİ

DOC.201.T - DOC - Doküman Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - DOC - Doküman Yönetimi Uzman Eğitimi

1.1 - Destek Tabloları

1.1.1 - Doküman Tipi Tanımlanması

1.1.2 - Doküman Hakları Tanımları

1.1.3 - Uygulama - Doküman Tipi İlişkisi Tanımlama

2 - Doküman İşlemleri

2.1 - Ağaç Yapısından Listeleme Yapma

2.2 - Yeni Butonu Kullanarak Yeni Bir Doküman Oluşturma

2.3 - Doküman Başlığı ile Dokuman Oluşturma

2.4 - Sürükle&Bırakla Yeni Bir Doküman Oluşturma

2.5 - Bir Dokümanı Arşivleme

2.6 - Doküman Sıkıştırma

2.7 - Varolan Bir Dokümanın Güncellenmesi

2.8 - Bir Dokümanı Silme

2.9 - İlişkili Doküman Oluşturma

2.10 - Dokümana Link Ekleme

2.11 - Üzerine Al/Yayınla Konsepti

2.12 - Bir Dokümanı Favorilere Ekleme

2.13 - Dokümanı Etiketleriyle Arama

2.14 - Doküman Etiketi Tanımlama (Zorunlu)

2.15 - Bildirim Ekranının Kullanımı

2.16 - Toplu Doküman İndirme

A - Workshop

3 - Revizyon İşlemleri

3.1 - Revizyonlu Doküman İşlemleri

3.2 - Kullanıcılara Revizyon Onay İsteği Gönderme

3.3 - Doküman Revizyonun Onaylanması

3.4 - Eski Doküman Revizyonlarını Görme

4 - Görev İşlemleri

4.1 - Görev Tanımı ve Kullanıcı Ataması

4.2 - Görevlerin Tamamlanması

5 - Parola İşlemleri

5.1 - Doküman Parola İşlemleri

5.2 - Dokümana Şifre Ekle İşlemi

5.3 - Parola Korumalı Doküman Tipi Oluşturma

5.4 - Doküman Şifresi Değiştirme ve Şifreyi Kaldırma

B - Workshop

6 - Klasör Yönetimi

6.1 - Genel Klasör Oluşturma

6.2 - Kişisel Klasör Oluşturma

6.3 - Doküman Yönetimi Uygulaması Kullanarak Doküman Klasörü Silme

6.4 - Destek Tablosu Kullanılarak Doküman Klasörü Silme

6.5 - Bir Klasöre Sürükle&Bırakla Bir Dokümanın Eklenmesi

7 - OCR Süreçleri

7.1 - OCR İşleminin Kullanımı

7.2 - OCR Parametre Tanımlamaları

8 - Kokpitler ve Ek Süreçler

8.1 - E-Posta Dokümanı Oluşturulması

8.2 - E-posta ile Doküman Yollama

8.3 - Doküman Yönetimi Yönetici Kokpiti

8.4 - Dokümanların Taşınması ve Kopyalanması

8.5 - Doküman Yönetimi Kullanıcı Kokpiti

8.6 - Batch ile Dökuman İçeriği Oluşturma

C - Workshop

D - Değerlendirme & Sınav
;