EĞİTİMLER > DMF-Talep Tahmini Yönetimi Uzman Eğitimi

DMF-Talep Tahmini Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
550.00 + KDV
Süre 0.5 Gün / 3.5 Saat
DMF.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Talep Tahmini Yönetimi – Demand Forecasting (DMF) modülü, gelecekteki ihtiyaç değişikliklerini planlayabilmek amacıyla farklı istatistiksel tahmin modelleri sunar.

caniasERP Talep Tahmini Yönetimi modülü, organizasyonlar içerisindeki lojistik zincirinin önemli bir noktasındadır. Örneğin, bu modül ile bir şirketin satış rakamlarını temel alarak bir talep tahmini oluşturulabilir. Bu tahmin, karar alıcıların gelecekteki gelişmeleri ve ihtiyaçları daha iyi öngörebilmelerine ve buna göre yol haritası izlemelerine yardımcı olur. Talep tahmin miktarlarını belirlemek için sistemde aritmetik ortalama gibi basit yöntemlerin yanı sıra doğrusal regresyon analizi, mevsimsel indeksleme gibi gelişmiş istatistiksel yöntemler de kullanılabilir. Ayrıca, bu modül yardımıyla talep tahminine kaynak olan veri setindeki hataları tespit edip düzelten algoritmalar, kullanıcıların geleceği gerçeğe en yakın şekilde tahmin edebilmelerine olanak sağlar.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim öncesi hazırlık:

- Katılım formunda yer alan EDU JNLP linkinin indirilmesi,

Bilgi seviyesi:

- MRP - Malzeme Planlama Eğitimine katılmış olmak,

- PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimine katılmış olmak,

- SAL - Satış Yönetimi Eğitimine katılmış olmak,

- PUR - Satınalma Yönetimi Eğitimine katılmış olmak,

- INV - Envanter Yönetimi Eğitimine katılmış olmak katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

DMF Modülü eğitimi sonunda katılımcılar;

- Talep tahminlemesini caniasERP sistemi üzerinden yönetebilir.

- Farklı yöntemler kullanarak yapılan tahminlerde değişiklik yapabilir ve sonuçları müşteri ya da tedarikçileriyle paylaşabilir.

 

EĞİTİM DİZİNİ

DMF.201.T - DMF-Talep Tahmini Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Talep Tahmin Yönetimi

2 - Tahmin Tipleri

2.1 - Talep Tahmini - Tahmin Tipleri

3 - Ürün Ailesi Bazında Talep Tahmini ve Disagregasyon İşlemleri

3.1 - Ürün Ailesi Bazında Talep Tahmini ve Disagregasyon

4 - Talep Tahmini için Kaynak Verilerin Hesaplanması İşlemleri

4.1 - Talep Tahmini İçin Kaynak Verilerin Hazırlanması

5 - Talep Tahmini Yöntem Önerisi İşlemleri

5.1 - Talep Tahmin Yöntem Önerisi

6 - Talep Tahmin Sonuçlarının Paylaşılması Süreçleri

6.1 - Talep Tahmin Sonuçlarının Paylaşılması

7 - Workshop

8 - Değerlendirme & Sınav
;