EĞİTİMLER > CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi Uzman Eğitimi

CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1650.00 + KDV
Süre 1.5 Gün / 10.0 Saat
CRM.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

Müşteri İlişkileri Yönetimi - İleri Seviye Eğitimi CaniasERP sisteminde Müşteri ilişkileri sürecinde yer alacak, bu süreçte kurgulama veya kontrol etme görevini yürütecekler içindir.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminde müşteri ilişkileri sürecinin içinde yer alan, modülün anahtar kullanıcıları olan, süreç kurgusunda veya kontrolünde görevlendirilmesi hedeflenen kişilere yöneliktir.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Portal veya sistem üzerinden ilgili süreç dokümanlarının incelenmesi.

Bilgi Seviyesi:

- BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak.

- Müşteri İlişkileri süreçleri hakkında temel bilgiye sahip olmak.

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Müşteri ilişkileri süreç yönetimi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar:

- CaniasERP sisteminde müşteri ilişkileri süreçlerinin işleyişine dair detay bilgiye sahip olacak.

- Müşteri ilişkileri sürecinin temel fonksiyonlarının kullanımını gerçekleştirebileceklerdir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda  görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

CRM.201.T - CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi Uzman Eğitimi


-

1 - CRM Konsept

1.1 - Müşteri İlişkileri Yönetimi - Genel Bakış

2 - CRMT01 Müşteri İlişkileri Yönetimi

2.1 - CRMT01 - Genel Bakış

2.2 - Referans ile Yeni Müşteri Oluşturma

2.3 - Hızlı Kayıt ile Yeni Müşteri Oluşturma

2.4 - Müşteri Düzenleme

2.5 - Müşteri Görüntüleme

2.6 - Müşteri Listeleme

2.7 - Müşteri Silme

2.8 - Yeni Aday Oluşturma / Hızlı Kayıt / Referans İle Oluşturma

2.9 - Aday Düzenleme

2.10 - Aday Listeleme

2.11 - Aday Silme

2.12 - Aday Görüntüleme

2.13 - Adaydan Müşteri/Tedarikçi/Her İkisine Çevirme

2.14 - Müşteri Birleştirme

A - Workshop

3 - Müşteri İlişkileri Yönetimi - İlgili Kişiler

3.1 - İlgili Kişiler

4 - Müşteri İlişkileri Yönetimi - Aksiyonlar

4.1 - Aksiyonlar

4.2 - Yeni Aksiyon Oluşturma

4.3 - Aksiyon Düzenleme

B - Workshop

5 - Müşteri İlişkileri Yönetimi - Tarihçe

5.1 - Müşteri Tarihçe Listesi

6 - Müşteri İlişkileri Yönetimi - Diğer Sekmeler

6.1 - Müşteri İlişki Grafiği

6.2 - Toplu Faturalama Ayarları

6.3 - Dinamik Yazdırma Ayarları

7 - Müşteri İlişkileri Yönetimi - Diğer Özellikler

7.1 - CRMT01'den Fırsat Oluşturma ve İlişkilendirme

7.2 - CRMT01 den yeni satış belgesi oluşturma

7.3 - CRMT01 den referans ile yeni satış belgesi oluşturma

8 - CRMT02 Fırsat Yönetimi

8.1 - Fırsat Yönetimi - Genel Bakış

8.2 - Fırsat Yönetimi

8.3 - Fırsat Düzenleme

8.4 - Fırsat Görüntüleme

8.5 - Fırsat Silme

8.6 - Fırsat Listeleme

8.7 - İhale Tipli Fırsatlar

8.8 - Teklif oluşturma veya İlişkilendirme

8.9 - Satınalma Teklif İsteği Oluşturma

8.10 - CRMT02 ve CRMT09 ekranlarından aksiyon oluşturma ve var olan aksiyon ile ilişkilendirme

8.11 - E-Posta Gönderme

C - Workshop

9 - CRMT03 Toplu Mektup/Mail/Aksiyon Yönetimi

9.1 - Toplu Mektup/Mail/Aksiyon Yönetimi

10 - CRMT04 Planlanan Aksiyonlar

10.1 - CRMT04 - Planlanan Aksiyonlar

10.2 - Planlanan Aksiyonların Listelenmesi

D - Workshop

11 - CRMT09 Sorun Yönetimi

11.1 - Sorun Yönetimi

11.2 - Sorun Düzenleme

11.3 - Sorun Görüntüleme

11.4 - Sorun Silme

11.5 - Sorun Listeleme

E - Workshop

12 - CRMT15 Müşteri Anketi Girişi

12.1 - Müşteri Anketi Girişi

12.2 - Müşteri Anketi Düzenleme

12.3 - Müşteri Anketi Listeleme

12.4 - Müşteri Anketi Görüntüleme

12.5 - Müşteri Anketi Silme

13 - CRMT16 Anket Uygulaması ve Analizi

13.1 - Anket Uygulaması ve Analizi

F - Workshop

14 - CRM Raporlar

14.1 - CRMT14-Malzeme & Rakip Uygulaması

14.2 - Müş.-Malzeme & Mal.Koşulu-Müş. İndirim Politikası

14.3 - Aksiyon Listesi

14.4 - Fırsat Çoklu Raporu

14.5 - Müşteri Satış Analizleri

14.6 - Müşteri & İlgili Kişiler listesi

14.7 - Müşteri & İlgili Kişi Adres Doğrulama

G - Değerlendirme & Sınav
;