EĞİTİMLER > CAP - Kapasite Planlama Uzman Eğitimi

CAP - Kapasite Planlama Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2100.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
CAP.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

Kapasite Planlama - Uzman Eğitimi ile;

- ERP sistemi üzerinde, İleri Çizelgeleme ve Optimizasyon süreçlerinin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Üretim Planlama ve Analizi (PRD) modülü aracılığıyla oluşturulan İş Emirleri, Operasyonlar ve Kaynakların, İleri Çizelgeleme Teknikleri kullanılarak CaniasERP sistemi üzerinde nasıl çizelgeleneceğinin öğrenilmesi sağlanmış olur.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Üretim Planlama Sorumluları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: SYST35 veya Portal üzerinden modül dokümanlarının incelenmesi

Bilgi Seviyesi:

- BOM ve ROU Son Kullanıcı Eğitimleri

- PRD Son Kullanıcı Eğitimi

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Temel Operasyon Planlama işlemlerinin yerine getirilmesi

- Manuel Çizelgeleme ile İş Çizelgesi oluşturulabilmesi

- Çizelgeleme sonucu oluşan planların yetkin bir şekilde yorumlanabilmesi.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Kapasite Planlama - Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- İş Merkezlerini ve Takvimlerini yönetebilecek,

- Kapasite Gruplarını yönetebilecek,

- İleri Çizelgeleme algoritmalarını kullanabilecek,

- Operasyonları ve Kaynakları etkin bir şekilde planlayabilecek

- Manuel Çizelgeleme yapabilecek

- Hazırlık Optimizasyonu yapabilecek,

- Gecikme Analizi yapabilecek,

- İş Merkezi, Sorumlu ve Kaynaklar için Yük Dağılım Raporu alabilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- CAP - Kapasite Planlama Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

CAP.201.T - CAP - Kapasite Planlama Uzman Eğitimi


1 - Genel Kapasite Planlama

1.1 - Kapasite Yönetimi

2 - Detay Çizelgeleme

2.1 - Detay Çizelgeleme

2.2 - Temel Sıralama Algoritması

2.3 - Kapasite Grupları Yönetimi

2.4 - Sonsuz Kapasiteli İş Merkezleri

2.5 - Kesikli Üretim İş Merkezleri

2.6 - Kaynak Çizelgeleme

2.7 - Diğer Çizelgeleme Algoritmaları

2.8 - Başlamış Operasyonların Çizelgelenmesi

2.9 - Sabitlenen Operasyonların Çizelgelenmesi

2.10 - Çizelgeleme Sonuçlarının İş Merkezi Bazında Raporlanması

3 - Hazırlık Süresi

3.1 - Hazırlık Süresi Optimizasyonu

A - Workshop

4 - Kaba Kapasite

4.1 - Kaba Kapasite Planlama

5 - Manuel Çizelgeleme

5.1 - Manuel Çizelgeleme

5.2 - Elle Çizelgeleme

5.3 - Sürükle & Bırak Özelliği

5.4 - Operasyon ve İş Merkezi Yönetimi

6 - Kapasite Raporları

6.1 - Planlanan ve Güncel Karşılaştırma Raporu

6.2 - İş Merkezi Kullanım Raporu

6.3 - İş Emri Kullanım Raporu

6.4 - Kaynak Kullanım Raporu

6.5 - Sorumlu Kullanım Raporu

B - Workshop

C - Değerlendirme & Sınav
;