EĞİTİMLER > CAP - Kapasite Planlama Uzman Eğitimi

CAP - Kapasite Planlama Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2200.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
CAP.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Kapasite Yönetimi(CAP) modülü ile belirli bir dönem içerisindeki üretim emirlerinin, üretimdeki kaynak kısıtlarına göre terminlenmesi ve genel kabul görmüş yöntemlere uygun çizelgelenmesi sağlanır.
Bu modül, üretim emir tipine ve iş merkezine bağlı olarak farklı kriterlerde çalıştırılabilir. Birden fazla planlama sonucu, modül üzerinde saklanabilir ve bu sonuçlar geçmiş planlar ile karşılaştırılabilir. Bu özellik sayesinde kapasite planlamada kullanılan farklı stratejilerin performansları kıyaslanabilir.

Kapasite Yönetimi modülünün desteklediği birden fazla 'çizelgeleme algoritmaları' seçeneği bulunur. Şirketlerin ihtiyacına yönelik en uygun algoritma geliştirilerek çizelgeleme yapılabilir. Çizelgelemenin ve optimizasyonun ne kadar detaylı olacağı, tamamen kullanıcı inisiyatifindedir. İşletmedeki farklı tesisler için, farklı tipte planlama metotları geliştirilebilir.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması

Bilgi Seviyesi:

- PRD - Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimine katılmış olmak

- BOM - Ürün Ağacı Yönetimi Eğitimine katılmış olmak

- ROU - Rota Yönetimi Eğitimine katılmış olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

EĞİTİM HEDEFLERİ

CAP Modülü eğitimi sonunda katılımcılar;

- İş Merkezlerini, Takvimleri ve Kapasite Gruplarını yönetebilir,

- İleri Çizelgeleme algoritmalarını kullanabilir,

- Operasyonları ve Kaynakları etkin bir şekilde planlayabilir,

-Manuel Çizelgeleme, Hazırlık Optimizasyonu ve Gecikme Analizi yapabilir,

- İş Merkezi, Sorumlu ve Kaynaklar için Yük Dağılım Raporu alabilir.


EĞİTİM DİZİNİ

CAP.201.T - CAP - Kapasite Planlama Uzman Eğitimi


1 - Genel Kapasite Planlama

1.1 - Kapasite Yönetimi

2 - Detay Çizelgeleme

2.1 - Sıralı Dağıtım Çizelgelemesi

2.1 - Detay Çizelgeleme

2.1 - Temel Sıralama Algoritması

2.2 - Kapasite Grupları Yönetimi

2.3 - Sonsuz Kapasiteli İş Merkezleri

2.4 - Kesikli Üretim İş Merkezleri

2.5 - Kaynak Çizelgeleme

2.6 - Diğer Çizelgeleme Algoritmaları

2.7 - Başlamış Operasyonların Çizelgelenmesi

2.8 - Sabitlenen Operasyonların Çizelgelenmesi

2.9 - Çizelgeleme Sonuçlarının İş Merkezi Bazında Raporlanması

3 - Hazırlık Süresi

3.1 - Hazırlık Süresi Optimizasyonu

A - Workshop

4 - Kaba Kapasite

4.1 - Kaba Kapasite Planlama

5 - Manuel Çizelgeleme

5.1 - Manuel Çizelgeleme

5.2 - Elle Çizelgeleme

5.3 - Sürükle & Bırak Özelliği

5.4 - Operasyon ve İş Merkezi Yönetimi

6 - Kapasite Raporları

6.1 - Planlanan ve Güncel Karşılaştırma Raporu

6.2 - İş Merkezi Kullanım Raporu

6.3 - İş Emri Kullanım Raporu

6.4 - Kaynak Kullanım Raporu

6.5 - Sorumlu Kullanım Raporu

B - Workshop

C - Değerlendirme & Sınav
;