Bizim ile İletişime Geçin

EĞİTİMLER > CAL - Standart Maliyet Uzman Eğitimi

CAL - Standart Maliyet Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
2100.00 + KDV
Süre 2 Gün / 14.0 Saat
CAL.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

- CAL - Standart Maliyet Uzman Eğitimi ile Ürün Maliyetlendirme, Genel İmalat Giderleri gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, Standart Maliyet bilgilerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Şirket bünyesinde rutin Ürün Maliyetlendirme işlemlerinin CaniasERP üzerinde kolaylıkla sürdürülebilmesi sağlanır.

KİMLER KATILMALI?

CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Üretim Planlama Sorumluları / Uzmanlar

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Portal veya SYST35 üzerinden ilgili modül dökümanlarının incelenmesi

Bilgi Seviyesi:

- BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

- BOM - Ürün Ağaçları Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

- ROU - Rota Yönetimi Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Maliyet işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi.

- “Maliyetlendirme” ve “Genel İmalat Giderleri” raporlarının sistem üzerinden alınması.

- Ürün Ağacı ve Rota bilgilerine göre sistem üzerinden Standart Maliyet verilerinin hazırlanması.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Standart Maliyet eğitimi sonunda katılımcılar;

- “Genel İmalat Giderleri” ve “Maliyet Şeması” gibi kayıtları sistem üzerinde takip edebilecek,

- Maliyet Raporu tasarlayıp bu rapora göre verilerini alabilecek,

- Ürün Maliyetlendirme için malzeme kartı fiyat bilgilerinde yapılan değişiklikler için gerekli güncelleme işlemlerini yapabilecek,

- Şema Değişkenleri tanımlayarak, istenilen şemaya özel ürün maliyetlendirme yapılması,

- Bir ürünün ya da yarı mamulün planlanan maliyet hesabı yapılırken, bu maliyeti oluşturan kalemlerin yüzdesel bazlı dağılımlarının görülmesi,

- Toplu maliyetlendirme ve toplu malzeme işlemleri, toplu malzeme güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi,

- Birden fazla ürünün maliyetlerinin karışlaştırılabilmesi,

- Malzeme Maliyet bilgileri kullanılarak ,malzeme maliyet raporlarının alınabilmesi,

- Standart Maliyet Sonuçlarının, Tasarlanan Maliyet Rapor Tanımlamasıyla izlenebilmesidir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- CAL – Standart Maliyet Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

CAL.201.T - CAL - Standart Maliyet Uzman Eğitimi


1 - Genel Standart Maliyet Yönetimi

1.1 - Standart Maliyet Yönetimi

2 - Standart Maliyet Çalıştırma ve İnceleme Süreçleri

2.1 - Hızlı Maliyet Kurulumu

2.2 - Tek Seviyeli Standart Maliyet Çalıştırma

2.3 - Çok Seviyeli Standart Maliyet Çalıştırma

2.4 - Genel İmalat Giderleri

2.5 - Şema Değişkenleri

2.6 - Maliyet Oranları

2.7 - Aktivite Birim Fiyatları

2.8 - Malzeme Güncelleme

3 - Toplu Standart Maliyet Yönetim Süreçleri

3.1 - Toplu Standart Maliyet Parametrelerini Ayarlama ve Çalıştırma

3.2 - Toplu Malzeme Güncelleme

3.3 - Toplu Standart Maliyet Çalıştırma

3.4 - Toplu İşlem Kayıtları

A - Workshop

4 - Standart Maliyet Raporlama Süreçleri

4.1 - Maliyet Karşılaştırma

4.2 - Malzeme Maliyet Raporu

4.3 - Maliyet Rapor Tasarımı

B - Workshop

C - Değerlendirme & Sınav
;