Bizim ile İletişime Geçin

EĞİTİMLER > CAL - Standart Maliyet Son Kullanıcı Eğitimi

CAL - Standart Maliyet Son Kullanıcı Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1050.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
CAL.101.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

- CAL - Standart Maliyet Son Kullanıcı Eğitimi ile Ürün Maliyetlendirme, Genel İmalat Giderleri gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, Standart Maliyet bilgilerine ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Şirket bünyesinde rutin Ürün Maliyetlendirme işlemlerinin CaniasERP üzerinde kolaylıkla sürdürülebilmesi sağlanır.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Üretim Planlama Sorumluları / Uzmanlar,

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: SYST35 dokümanlarının incelenmesi

Bilgi Seviyesi:

- BAST03, BOM ve ROU bilgisi.

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Maliyet işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi,

- “Maliyetlendirme” ve “Genel İmalat Giderleri” raporlarının sistem üzerinden alınması,

- Ürün Ağacı ve Rota bilgilerine göre sistem üzerinden Standart Maliyet verilerinin hazırlanması.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Standart Maliyet eğitimi sonunda katılımcılar;

- “Genel İmalat Giderleri” ve “Maliyet Şeması” gibi kayıtları sistem üzerinde takip edebilecek,

- Maliyet Raporu tasarlayıp bu rapora göre verilerini alabilecek,

- Ürün Maliyetlendirme için malzeme kartı fiyat bilgilerinde yapılan değişiklikler için gerekli güncelleme işlemlerini yapabilecek,

- Şema Değişkenleri tanımlayarak, istenilen şemaya özel ürün maliyetlendirme yapabilecek,

- Bir ürünün ya da yarı mamulün planlanan maliyet hesabı yapılırken, bu maliyeti oluşturan kalemlerin yüzdesel bazlı dağılımlarını görecek,

- Toplu maliyetlendirme ve toplu malzeme işlemleri, toplu malzeme güncelleme işlemlerini yapılabilecek,

- Birden fazla ürünün maliyetlerini karşılaştırabilecek,

- Malzeme Maliyet bilgileri kullanılarak, malzeme maliyet raporlarını alabilecek,

- Standart Maliyet Sonuçlarını, Tasarlanan Maliyet Rapor Tanımlamasıyla izleyebilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- CAL – Standart Maliyet Son Kullanıcı Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

CAL.101.T - CAL - Standart Maliyet Son Kullanıcı Eğitimi


1 - Genel Standart Maliyet Yönetimi

1.1 - Standart Maliyet Yönetimi

2 - Standart Maliyet Çalıştırma ve İnceleme Süreçleri

2.1 - Tek Seviyeli Standart Maliyet Çalıştırma

2.2 - Çok Seviyeli Standart Maliyet Çalıştırma

2.3 - Maliyet Oranları

2.4 - Malzeme Güncelleme

3 - Toplu Standart Maliyet Yönetim Süreçleri

3.1 - Toplu Standart Maliyet Parametrelerini Ayarlama ve Çalıştırma

3.2 - Toplu Malzeme Güncelleme

3.3 - Toplu Standart Maliyet Çalıştırma

3.4 - Toplu İşlem Kayıtları

A - Workshop

4 - Standart Maliyet Raporlama Süreçleri

4.1 - Maliyet Karşılaştırma

4.2 - Malzeme Maliyet Raporu

4.3 - Maliyet Rapor Tasarımı

B - Workshop

C - Değerlendirme & Sınav
;