EĞİTİMLER > BUD - Genel Bütçe Yönetimi Uzman Eğitimi

BUD - Genel Bütçe Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1050.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
BUD.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

- BUD - Genel Bütçe Yönetimi Uzman Eğitimi ile bütçeleme sürecinin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, bütçelemeye ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer modüller ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Bütçe raporları ile sürecin sistem üzerinden takip edilebilmesi.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulum sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Bütçeleme Sürecine Dahil Olan Departman Yöneticileri

- Bütçeleme Sürecine Dahil Olan Departman Çalışanları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCILARDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Süreç dokümanlarının incelenmesi.

Bilgi Seviyesi:

- ERP süreçleri hakkında genel bilgi sahibi olunması.

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Bütçeleme süreçlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Gerekli raporların sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

BUD - Genel Bütçe Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- bütçe destek tablolarını kullanabilecek,

- satış bütçesini tanımlayabilecek,

- üretim bütçesini çalıştırıp, sonuçlarını detaylı bir şekilde raporlayabilecek,

- satınalma bütçesindeki tedarikçi ve fiyat bilgilerini otomatik olarak oluşturabilecek,

- genel gider bütçesini tanımlayabilecek ve dağıtım şemalarını kullanarak, giderlerini aktiviteler üzerinde dağıtabilecek,

- insan Kaynakları modülü üzerinden personel bütçesini oluşturabilecek,

- planlamış olduğu yatırımlarını, yatırım bütçesi altında tanımlayabilecek,

- tüm alt bütçe kayıtlarını finans bütçesi altında toplayabilecek,

- bütçenin maliyetini hesaplayabilecek,

- bütçeye ait dönem sonu kayıtlarını oluşturabilecek,

- bütçelenen gerçekleşen durumunu raporlayabilecek,

- konsolide bütçe tanımlayabilecek,

- bütçeye ait raporları kullanarak sonuçları analiz edebilecek,

- bütçeye ait nakit akışı raporlayabilecek,

- bütçeye ait gelir tablosu, bilanço raporlarını oluşturabilecektir.

EĞİTİMİN METODOLOJİSİ

- BUD – Bütçe Yönetimi Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

BUD.201.T - BUD - Genel Bütçe Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Bütçe Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Bütçe Yönetimi Konsept

2 - Ana Bütçe Süreci

2.1 - Konsolide olmayan bütçelerin listelenmesi

2.2 - Referanslı veya referanssız olarak konsolide olmayan bütçenin oluşturulması

2.3 - Konsolide olmayan bütçelerin silinmesi

2.4 - Konsolide olmayan bütçelerin onaylanması, onaylarının kaldırılması

2.5 - Konsolide olmayan bütçenin gerçek bütçeye dönüştürülmesi

3 - Konsolide Ana Bütçe Süreci

3.1 - Konsolide bütçelerin listelenmesi

3.2 - Referanslı veya referanssız olarak konsolide bütçenin oluşturulması

3.3 - Konsolide bütçelerin silinmesi

3.4 - Konsolide bütçelerin onaylanması, onaylarının kaldırılması

3.5 - Konsolide bütçenin gerçek bütçeye dönüştürülmesi

4 - Satış Bütçesi

4.1 - Satış bütçelerinin listelenmesi

4.2 - Satış bütçesinin oluşturulması

4.3 - Satış bütçesinin silinmesi

5 - Üretim Bütçesi

5.1 - Üretim bütçelerinin listelenmesi

5.2 - Üretim bütçesinin oluşturulması

5.3 - Üretim bütçesinin silinmesi

5.4 - Üretim bütçesinin çalıştırılması

5.5 - Üretim bütçesi revizyonu

6 - Satınalma Bütçesi

6.1 - Satınalma bütçelerinin listelenmesi

6.2 - Tedarikçi bilgisinin ve satınalma fiyatlarının bulunması

6.3 - Başlangıç stoğu ve satınalma bütçesi birim fiyatlarının maliyet parabirimi karşılıklarının hesaplanması

6.4 - Satınalma Bütçesi ve gerçekleşen kontrolü

7 - Yatırım Bütçesi

7.1 - Yatırım bütçelerinin listelenmesi

7.2 - Yatırım bütçesinin oluşturulması

7.3 - Yatırım bütçesinin silinmesi

8 - Personel Bütçesi

8.1 - Personel bütçesinin listelenmesi

8.2 - Personel bütçesinin oluşturulması

8.3 - Personel bütçelerinin silinmesi

9 - Gider Bütçesi

9.1 - Gider bütçelerinin listelenmesi

9.2 - Gider bütçesinin oluşturulması

9.3 - Gider bütçesinin silinmesi

9.4 - Gider bütçesi ve gerçekleşen kontrolü

10 - Finans Bütçesi

10.1 - Finans bütçesinin oluşturulması

10.2 - Finans bütçelerinin listelenmesi

10.3 - Finans bütçesinin silinmesi.

10.4 - Bütçe dönem sonu hesap aktarımları

11 - Bütçelerin Birleştirilmesi

11.1 - Tüm alt bütçelerinin birleştirilmesi

12 - Bütçe Maliyeti

12.1 - Bütçe Maliyeti

13 - Bütçe Raporları

13.1 - Genel Bütçe Raporları

13.1.1 - Satış Bütçesi Raporları

13.1.2 - Personel Bütçesi Raporu

13.1.3 - Gider Bütçesi Raporları

13.1.4 - Yatırım Bütçesi Ana Raporu

13.1.5 - Satınalma Bütçesi Raporları

13.1.6 - Üretim Bütçesi Raporları

13.1.7 - Maliyet Raporları

13.1.8 - Finans Bütçesi Raporları

13.2 - Bütçe Kokpitleri

13.2.1 - Bütçe Genel Kokpit

13.2.2 - Satış Bütçesi Kokpit

13.2.3 - Satınalma Bütçesi Kokpit

13.2.4 - Gider Bütçesi Kokpit

13.2.5 - Finans Bütçesi Kokpit

13.2.6 - Üretim Bütçesi Kokpit

14 - Aktarımlar

14.1 - Bütçe transfer arayüzleri

A - Workshop

B - Değerlendirme & Sınav
;