EĞİTİMLER > BSC - Kurumsal Karneler Uzman Eğitimi

BSC - Kurumsal Karneler Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
BSC.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Kurumsal Karne Yönetimi(BSC) modülüyle şirketin vizyon ve stratejisi bir dizi tutarlı performans ölçüsü haline dönüştürülerek ifade edilebilir ve geniş kapsamlı bir çerçeve oluşturularak yöneticilere sunulabilir.

Kurumsal Karne Yönetimi, bir performans ölçme sistemi olmasının yanı sıra stratejik yapı için bir yönetim sistemi olarak da kullanılır. Bu yönetim sistemi, finansal perspektif, müşteri perspektifi, iç süreçler perspektifi ve çalışanlar perspektifi olarak dört ana perspektiften oluşur. Ayrıca modülde bu perspektiflere ilave olarak yeni alternatifler de tanımlanabilir.

Kurumsal Karne Yönetimi modülünde stratejik amaçlar tanımlanır ve bu amaçlara bağlı hedefler oluşturulur. Bu hedefler ölçülebilir performans göstergelerine dönüştürülür. Böylece performans göstergeleri, işletmenin mevcut durumunu gösterirken stratejileri gerçekleştirmek için de kullanılır. Oluşturulan bu stratejik amaçlar karneler altında toplanır. Karnenin değerini bulurken hangi perspektifin hangi katsayıda etkili olduğu da tanımlanır. Her bir hedef için ayrı ölçek ve çalışma periyodu belirlenebilir. Sonuçlar sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU JNLP linki ile kurulumun yapılmış olması

Bilgi Seviyesi:

- INT - caniasERP Genel Bilgilendirme eğitimine katılmış olmak

- BAS - Temel Veri Yönetimi eğitimine katılmış olmak

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

BSC-Kurumsal Karneler Uzman eğitimi sonunda katılımcılar;

- Gösterge ve hedef süreçlerini yönetebileceklerdir,

- Kurumsal karne oluşturabilecek ve stratejik amaçlar ile ilgili süreçleri yönetebileceklerdir.
EĞİTİM DİZİNİ

BSC.201.T - BSC - Kurumsal Karneler Uzman Eğitimi


1 - Kurumsal Karneler Uzman Eğitimi

2 - Göstergeler

2.1 - Göstergelerin listelenmesi

2.2 - Göstergelerin oluşturulması

2.3 - Göstergelerin silinmesi

3 - Karne Hedefleri

3.1 - Hedeflerin listelenmesi

3.2 - Hedeflerin oluşturulması

3.3 - Hedeflerin silinmesi

4 - Stratejik Hedefler

4.1 - Stratejik amaçların listelenmesi

4.2 - Stratejik amaçların oluşturulması

4.3 - Stratejik amaçların silinmesi

5 - Karneler

5.1 - Karnelerin listelenmesi

5.2 - Karnelerin oluşturulması

5.3 - Karnelerin silinmesi

5.4 - Karnelerin çalıştırılması

A - Workshop

B - Değerlendirme & Sınav
;