EĞİTİMLER > BPM - İş Süreç Yönetimi Uzman Eğitimi

BPM - İş Süreç Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1650.00 + KDV
Süre 1.5 Gün / 10.0 Saat
BPM.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi(BPM) modülü, şirketlerdeki süreçleri düşük maliyet ve çabayla modelleme, otomatik başlatma, sonrasında denetleme ve ölçümleme konularında kullanıcıyı destekler.

Böylece, en baştan karmaşık ve heterojen yapıya sahip olan iş akışları optimize edilir ve bunların verimli şekilde yürütülmesi sağlanır. Modülün amacı genel olarak, şirket veya bağlantılı şirketlerdeki farklı süreçlerin esnek ve hızlı şekilde düzenlenmesi, süreçlere ait potansiyel hata oluşma tehlikesinin en aza indirilerek iş süreçlerinin daha etkin, verimli ve standart hale getirilmesidir.


KATILIMCIDAN BEKLENENLER

 Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması.


Bilgi Seviyesi:


- BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı eğitimine katılmış olmak,

- CaniasERP sisteminde temel seviyede işlem yapabilmek,

- TROIA eğitimi almış olmak.

EĞİTİM HEDEFLERİ 

BPM – İş Süreç Yönetimi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modulü hakkında detaylı bilgiye sahip olacak,

- İş Süreçleri Yönetimi destek tabloları verilerini oluşturabilecek,

- İş süreçleri tasarlayabilecek,

- Yürüyen iş süreçlerini yönetebilecek,

- Kullanıcı rol atamalarını yapabileceklerdir.
EĞİTİM DİZİNİ

BPM.201.T - BPM - İş Süreç Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Modul Genel Tanımı

1.1 - İş Süreçleri Yönetimi Kavramı

2 - İş Süreçleri Yönetimi

2.1 - BPM Parametrelerinin Tanımlanması

2.2 - Diğer Modül İlişkileri Destek Tablosunun Kullanımı

2.3 - BPM Uygulama - Süreç İlişkilerinin Tanımlanması

2.4 - BPM İş Birimlerinin Tanımlanması

2.5 - BPM Süreç Tiplerinin Tanımlanması

2.6 - BPM Kullanıcı Haklarının Tanımlanması

2.7 - BPM Aksiyon Şablonlarının Tanımlanması

2.8 - BPM Standart Metinlerinin Tanımlanması

2.9 - BPM Hatırlatma Listesi Kaydı Oluşturma

2.10 - IASBPM013 Üzerindeki BPM Bağlantıları

2.11 - Hatırlatıcı Uygulaması için BPM Sorgu Verilerinin Tanımlanması

2.12 - Hatırlatıcı Uygulaması için Manuel Sorgu Verilerinin Tanımlanması

2.13 - Hatırlatıcı Uygulaması Sorgu Verilerine Runcode Eklenmesi

A - Uygulama

3 - Süreç Tanımlama

3.1 - Yeni BPM Süreci Oluşturma

3.2 - Mevcut BPM Sürecini Güncelleme

3.3 - BPM Sürecini Silme

3.4 - Gözden Geçirme Aktivitesini Süreç İçerisinde Kullanma

3.5 - Onay Aktivitesini Süreç İçerisinde Kullanma

3.6 - Karar Aktivitesini Süreç İçerisinde Kullanma (Basit)

3.7 - Oylama Aktivitesini Süreç İçerisinde Kullanma

3.8 - Diğer Aktivitesini Süreç İçerisinde Kullanma

3.9 - Alt Süreç Aktivitesini Süreç İçerisinde Kullanma

3.10 - Mail Aktivitesini Süreç İçerisinde Kullanma

3.11 - Process Aktivitesini Süreç İçerisinde Kullanma

3.12 - Bekleme Aktivitesini Süreç İçerisinde Kullanma

3.13 - Süreç Tamamlandıktan Sonra İşlem Örneği Verilerinin Silinmesi

3.14 - Aksiyon Şablonlarını Süreç İçerisinde Kullanma

3.15 - Kaynak Değişkenlerin Güncellenmesi

3.16 - Kaynak Değişkenlerin RUNCODE İle Güncellenmesi

3.17 - Tablo Alanlarını Kaynak Değişkenleri veya Sabit Değerlerle Güncelleme

3.18 - Canias Link kullanarak Aktivite Uygulamasını Çağırma

3.19 - Call Transaction İşlemi Kullanarak Uygulama Çağırma

3.20 - Süreç Verilerinin Alt Sürece Aktarılması

3.21 - Çalışma Zamanında RoleID Değiştirme ve Aktivitenin ROL e Atanma Kavramı

3.22 - Çalışma Zamanında RoleID Değiştirme ve Aktivitenin Kullanıcıya Atanma Kavramı

3.23 - Süreç Tanımına Doküman Ekleme

3.24 - Aktivite Tanımına Doküman Ekleme

3.25 - Etkileşimli Aktiviteler İçin Bloke Tanımlama Kavramı

3.26 - Etkileşimli Aktiviteler İçin Özel Diyalog Tanımlama

3.27 - Etkileşimli Aktiviteler için Kimlik Doğrulama Kavramı

3.28 - Süreç içerisindeki kullanıcı etkileşimli bir Aktivite için iş birimi tanımlama

3.29 - BPM Genel Değişkenleri ve Kullanımları

B - Uygulama

4 - İş Süreçleri Yönetimi

4.1 - Süreç örnekleri listeleme

4.2 - Bir Süreç Örneğinde APPROVE Tipi Aktivitesininn Onaylanması / Reddedilmesi

4.3 - Bir Süreç Örneğinde REVIEW Tipi Aktivitesinin Gözden Geçirilmesi

4.4 - Bir süreç örneğinde VOTING tipi aktivitesinin olumlu veya olumsuz oylanması

4.5 - Süreç örneğini başlatan belgenin ayrıntılarını görüntülemek için bağlantı düğmesinin kullanılması

4.6 - Süreç Akışlarının Gösterimi

4.7 - Oylama sonuçlarının gözden geçirilmesi

4.8 - Süreç içerisinde yollanan maillerin gözden geçirilmesi

4.9 - Aktivite gerçekleştirildikten sonra kaynak değişken değerlerinin gözden geçirilmesi

4.10 - REVIEW ve APPROVE aktivitelerinin çalışma zamanında bekleme süresi tanımlama

4.11 - Aktif Aktivitenin Kendine Atanması

4.12 - Rol veya Kullanıcıya Aktif Aktivitenin Atanması

4.13 - E-postadaki Düğmeleri Kullanarak Onaylama, Gözden Geçirme ve Oy Verme

4.14 - Süreç örneğine belge ekleme

4.15 - Aktivite örneğine belge ekleme

5 - Rol Atamaları

5.1 - Kullanıcıya Yeni Bir Görev Ataması Oluşturma

5.2 - Varolan Bir Görev Atamasının Güncellenmesi

5.3 - Varolan Bir Görev Atamasının Silinmesi

5.4 - Bir Kullanıcı İçin Delege Atama

C - Uygulama

6 - Aktivite Zaman Aşımları

6.1 - Zaman aşımına uğramış aktivitelerin başlatılması

7 - BPM Kokpiti

7.1 - Kokpit Kullanarak Süreçleri Örneklerini Listeleme

8 - Hatırlatıcı Uygulaması

8.1 - Hatırlatıcı Uygulamasının Çalıştırılması

9 - BPM Raporları Uygulaması

9.1 - Ayrıntılı süreç örnek raporlarının alınması

D - Uygulama

E - Değerlendirme & Sınav
;