EĞİTİMLER > BPM - İş Süreç Yönetimi Uzman Eğitimi

BPM - İş Süreç Yönetimi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1650.00 + KDV
Süre 1.5 Gün / 10.0 Saat
BPM.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

BPM - İş Süreç Yönetimi - Uzman Eğitimi;

- BPM modülünün CaniasERP sistemindeki işlemleri ve iş süreci kontrol tablolarının yönetimi,

- İş süreci tasarımı ve İş süreci yönetimi yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI?

- İş Süreci Modelleyicileri

- İş Süreç Uzmanları

- Süreç Sahipleri ve Koordinatörleri

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Görevlileri

- Şirket Sahipleri ve Çözüm Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: İş Süreçleri Yönetimi modulüne ait son kullanıcı dokümanlarının okunması.

Bilgi Seviyesi:

- BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı eğitimine katılmış olmak

- CaniasERP sisteminde temel seviyede işlem yapabilmek

- TROIA eğitimi almış olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- İş Süreçleri Yönetimi destek tablo verilerinin oluşturulması

- Canias ERP sistemi içerisinde iş süreçleri tasarımı

- İş süreçlerinin yönetimi

- Kullanıcı rol atamaları

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

BPM – İş Süreç Yönetimi - Uzman Kullanıcı Eğitimi eğitimi sonunda katılımcılar;

- CaniasERP İş Süreçleri Yönetimi modulü hakkında detaylı bilgiye sahip olacak,

- İş Süreçleri Yönetimi destek tabloları verilerini oluşturabilecek,

- İş süreçleri tasarlayabilecek,

- Yürüyen iş süreçlerini yönetebilecek,

- Kullanıcı rol atamalarını yapabileceklerdir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- BPM - İş Süreç Yönetimi Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofislerden telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda  görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

BPM.201.T - BPM - İş Süreç Yönetimi Uzman Eğitimi


1 - Modul Genel Tanımı

1.1 - İş Süreçleri Yönetimi Kavramı

2 - İş Süreçleri Yönetimi

2.1 - BPM parametrelerinin tanımlanması

2.2 - Diğer Modül İlişkileri Destek Tablosunun Kullanımı

2.3 - BPM Olay Tiplerinin Tanımlanması

2.4 - BPM Olay Tipleri - Süreç İlişkilerinin Tanımlanması

2.5 - BPM İş Birimlerinin Tanımlanması

2.6 - BPM Süreç Tiplerinin Tanımlanması

2.7 - BPM Kullanıcı Haklarının Tanımlanması

2.8 - BPM Aksiyon Şablonlarının Tanımlanması

2.9 - IASBPM013 üzerindeki BPM Bağlantıları

2.10 - BPM Standart Metinlerinin Tanımlanması

2.11 - BPM Hatırlatma Listesi Kaydı Oluşturma

2.12 - Hatırlatıcı Uygulaması için Manuel Sorgu Verilerinin Tanımlanması

2.13 - Hatırlatıcı Uygulaması için BPM Sorgu Verilerinin Tanımlanması

2.14 - Hatırlatıcı Uygulaması Sorgu Verilerine Runcode Eklenmesi

A - Uygulama

3 - Süreç Tanımlama

3.1 - Yeni BPM süreci oluşturma

3.2 - Mevcut BPM sürecini güncelleme

3.3 - BPM sürecini silme

3.4 - Gözden geçirme aktivitesini süreç içerisinde kullanma

3.5 - Onay aktivitesini süreç içerisinde kullanma

3.6 - Karar aktivitesini süreç içerisinde kullanma (Basit)

3.7 - Karar aktivitesini süreç içerisinde kullanma (Kod ile)

3.8 - Oylama aktivitesini süreç içerisinde kullanma

3.9 - Diğer aktivitesini süreç içerisinde kullanma

3.10 - Alt süreç aktivitesini süreç içerisinde kullanma

3.11 - Mail aktivitesini süreç içerisinde kullanma

3.12 - Process aktivitesini süreç içerisinde kullanma

3.13 - Bekleme aktivitesini süreç içerisinde kullanma

3.14 - Süreç tamamlandıktan sonra işlem örneği verilerinin silinmesi

3.15 - Aksiyon şablonlarını süreç içerisinde kullanma

3.16 - Kaynak değişkenlerin RUNCODE ile güncellenmesi

3.17 - Kaynak değişkenlerin güncellenmesi

3.18 - Tablo alanlarını kaynak değişkenleri veya sabit değerlerle güncelleme

3.19 - Canias Link kullanarak aktivite transaksiyonunu çağırma

3.20 - CALL TRANSACTION işlemi kullanarak uygulama çağırma

3.21 - Süreç verilerinin alt sürece aktarılması

3.22 - Çalışma zamanında RoleID değiştirme ve aktivitenin ROL e atanma kavramı

3.23 - Çalışma zamanında RoleID değiştirme ve aktivitenin kullanıcıya atanma kavramı

3.24 - Süreç tanımına doküman ekleme

3.25 - Aktivite tanımına doküman ekleme

3.26 - Etkileşimli aktiviteler için bloke tanımlama kavramı

3.27 - Etkileşimli aktiviteler için özel diyalog tanımlama

3.28 - Etkileşimli aktiviteler için kimlik doğrulama kavramı

3.29 - Süreç içerisindeki kullanıcı etkileşimli bir Aktivite için iş birimi tanımlama

3.30 - BPM Genel değişkenleri ve kullanımları

B - Uygulama

4 - İş Süreçleri Yönetimi

4.1 - Süreç örnekleri listeleme

4.2 - Bir süreç örneğinde APPROVE tipi aktivitesininn onaylanması / reddedilmesi

4.3 - Bir süreç örneğinde REVIEW tipi aktivitesinin gözden geçirilmesi

4.4 - Bir süreç örneğinde VOTING tipi aktivitesinin olumlu veya olumsuz oylanması

4.5 - Süreç örneğini başlatan belgenin ayrıntılarını görüntülemek için bağlantı düğmesinin kullanılması

4.6 - Süreç akışlarının gösterimi

4.7 - Oylama sonuçlarının gözden geçirilmesi

4.8 - Süreç içerisinde yollanan maillerin gözden geçirilmesi

4.9 - Aktivite gerçekleştirildikten sonra kaynak değişken değerlerinin gözden geçirilmesi

4.10 - REVIEW ve APPROVE aktivitelerinin çalışma zamanında bekleme süresi tanımlama

4.11 - Aktif aktivitenin kendine atanması

4.12 - Rol veya Kullanıcıya aktif aktivitenin atanması

4.13 - E-postadaki düğmeleri kullanarak onaylama, gözden geçirme ve oy verme

4.14 - Süreç örneğine belge ekleme

4.15 - Aktivite örneğine belge ekleme

C - Uygulama

5 - Rol Atamaları

5.1 - Kullanıcıya yeni bir görev ataması oluşturma

5.2 - Varolan bir görev atamasının güncellenmesi

5.3 - Varolan bir görev atamasının silinmesi

5.4 - Bir kullanıcı için temsilci atama

D - Uygulama

6 - Aktivite Zaman Aşımları

6.1 - Zaman aşımına uğramış aktivitelerin başlatılması

7 - BPM Kokpiti

7.1 - Kokpit Kullanarak Süreçleri Örneklerini Listeleme

8 - Hatırlatıcı Uygulaması

8.1 - Hatırlatıcı Uygulaması

9 - BPM Raporları Uygulaması

9.1 - Ayrıntılı süreç örnek raporlarının alınması

E - Uygulama
;