EĞİTİMLER > BOM - Ürün Ağaçları Uzman Eğitimi

BOM - Ürün Ağaçları Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
BOM.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

BOM - Ürün Ağacı - Son Kullanıcı Eğitimi;

- Ürün ağacı ve varyant gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, ürün ağaçlarına ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Şirket bünyesinde rutin ürün ağaçları ve varyant yönetimi işlemlerinin CaniasERP üzerinde kolaylıkla sürdürülebilmesi görevlerinden sorumlu kişiler için tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI

CaniasERP sisteminin kurulumu sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Üretim Planlama Sorumluları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Portal veya sistem üzerinden process dokümanlarının incelenmesi

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede malzeme kartı bilgisi,

- CaniasERP'de ki standart işlemlerle ilgili temel bilgiler

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Ürün Ağaçları işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Ürün Ağaçları raporlarının sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

BOM - Ürün Ağaçları Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Ürün ağacı kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- Komponent değişikliklerini uygulayabilecek, 

- Depo ve stoklarını yönetebilecek,

- Fire ve yeniden işleme oranlarını hesaplayabilecek,

- Fason ve yan ürün entegrasyonu yapabilecek,

- Rezervasyon ve varyant konseptlerini yapabilecek,

- Her bir komponent için miktar dönüşümlerini yapabilecek,

- Ürün ve malzemelerin depo çıkış tiplerini uygun hale getirebilecek,

- Malzeme ağını oluşturabilecek ve görüntüleyebileceklerdir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- BOM – Ürün Ağaçları - Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofislerden telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

BOM.201.T - BOM - Ürün Ağaçları Uzman Eğitimi


1 - Ürün Ağacı Yönetimi

1.1 - Ürün Ağacı Yönetimi

2 - Ürün Ağacı Genel Yönetim Süreçleri

2.1 - Ürün Ağacı Oluşturma (Standart)

2.2 - Ürün Ağacı Oluşturma (Alternatif)

2.3 - Ürün Ağacı Oluşturma (Varyant)

2.4 - Ürün Ağacı Oluşturma (Benzer)

2.5 - Ürün Ağacı Oluşturma (Demontaj)

2.6 - Ürün Ağacı Arama

2.7 - Ürün Ağacı Gösterme

2.8 - Ürün Ağacı Güncelleme

2.9 - Ürün Ağacı Yazdırma

2.10 - Ürün Ağacı Silme

2.11 - Çoklu Malzeme Ekleme

A - Workshop

3 - Varyant Aktarım Metodları

3.1 - Ürünlerden Komponentlere Varyant Transferi

3.2 - Seçenek Eşleme Yöntemi ile Varyant Transferi

3.3 - Varyant Sabitleme

4 - Ürün Ağaçları Toplu Yönetim Süreçleri

4.1 - Malzeme Değişikliği

4.2 - Ürün Ağaçlarından Komponent Ekleme/Çıkarma - Arama

4.3 - Ürün Ağaçlarından Komponent Ekleme/Çıkarma - Komponent Ekleme

4.4 - Ürün Ağaçlarından Komponent Ekleme/Çıkarma - Komponent Çıkarma

5 - Üretim Şablonu Yönetim Süreci

5.1 - Üretim Şablonu

6 - Ürün Ağacı Raporlama Süreçleri

6.1 - Malzeme Kullanım Raporu - Arama

6.2 - Malzeme Kullanım Raporu - Yazdırma

6.3 - Ürün Ağacı Seviye Listesi

B - Workshop

C - Sınav
;