EĞİTİMLER > BOM - Ürün Ağaçları Son Kullanıcı Eğitimi

BOM - Ürün Ağaçları Son Kullanıcı Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1050.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
BOM.101.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

BOM - Ürün Ağaçları Son Kullanıcı Eğitimi;

- Ürün ağacı ve varyant gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde nasıl yönetileceğinin öğrenilmesi,

- ERP sistemi üzerinde, ürün ağaçlarına ilişkin süreçlerin akış mantığının ve diğer uygulamalar ile entegrasyon noktalarının tam olarak kavranması,

- Şirket bünyesinde rutin ürün ağaçları ve varyant yönetimi işlemlerinin CaniasERP üzerinde kolaylıkla sürdürülebilmesi görevlerinden sorumlu kişiler için tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI?

CaniasERP sisteminin kurulumu sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Üretim Planlama Sorumluları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: SYST35 dokümanlarının incelenmesi

Bilgi Seviyesi:

- Temel seviyede malzeme kartı bilgisi,

- BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimine katılmış olmak.

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Ürün Ağaçları işlemlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Ürün Ağaçları raporlarının sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

BOM - Ürün Ağaçları Son Kullanıcı Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Ürün ağacı kayıtlarını sistem üzerinde takip edebilecek,

- Komponent değişikliklerini uygulayabilecek,

- Depo ve stoklarını yönetebilecek,

- Fire ve yeniden işleme oranlarını hesaplayabilecek,

- Fason ve yan ürün entegrasyonu yapabilecek,

- Rezervasyon ve varyant konseptlerini yapabilecek,

- Her bir komponent için miktar dönüşümlerini yapabilecek,

- Ürün ve malzemelerin depo çıkış tiplerini uygun hale getirebilecek,

- Malzeme ağını oluşturabilecek ve görüntüleyebileceklerdir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- BOM - Ürün Ağaçları Son Kullanıcı Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofislerden telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır. 

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

BOM.101.T - BOM - Ürün Ağaçları Son Kullanıcı Eğitimi


1 - Ürün Ağacı Yönetimi

1.1 - Ürün Ağacı Yönetimi

2 - Ürün Ağacı Genel Yönetim Süreçleri (BOMT01)

2.1 - Ürün Ağacı Oluşturma (Standart)

2.2 - Ürün Ağacı Oluşturma (Alternatif)

2.3 - Ürün Ağacı Arama

2.4 - Ürün Ağacı Gösterme

2.5 - Ürün Ağacı Güncelleme

2.6 - Ürün Ağacı Yazdırma

2.7 - Ürün Ağacı Silme

2.8 - Çoklu Malzeme Ekleme

A - Workshop

3 - Varyant Aktarım Metodları

3.1 - Seçenek Eşleme Yöntemi ile Varyant Transferi

3.2 - Varyant Sabitleme

3.3 - Ürünlerden Komponentlere Varyant Transferi

4 - Ürün Ağaçları Toplu Yönetim Süreçleri

4.1 - Malzeme Değişikliği

4.2 - Ürün Ağaçlarından Komponent Ekleme/Çıkarma - Arama

4.3 - Ürün Ağaçlarından Komponent Ekleme/Çıkarma - Komponent Ekleme

4.4 - Ürün Ağaçlarından Komponent Ekleme/Çıkarma - Komponent Çıkarma

5 - Ürün Ağacı Raporlama Süreçleri

5.1 - Malzeme Kullanım Raporu - Arama

5.2 - Malzeme Kullanım Raporu - Yazdırma

5.3 - Ürün Ağacı Seviye Listesi

6 - Üretim Şablonu Yönetim Süreci

6.1 - Üretim Şablonu

B - Workshop

C - Sınav
;