EĞİTİMLER > BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimi

BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
BAS.101.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimi;

- Son kullanıcıların, diğer uygulamalarda kullanılmak üzere, temel tanımlamaların yapıldığı uygulamaların kullanımını öğrenmeleri için tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI?

CaniasERP sisteminin kurulumu sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Malzeme ve Müşteri Yönetimi Çalışanları ve Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Görevlileri

- Şirket Sahipleri  ve Çözüm Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Gerekli değil.

Bilgi Seviyesi:

- Ön koşul yok.

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Malzeme verilerinde  oluşturma, görüntüleme, silme, değiştirme vb.  işlemleri yönetme.

- Müşteri / Satıcı verilerinde çeşitli işlemleri oluşturma, görüntüleme, silme, değiştirme vb. işlemleri yönetme.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Veritabanındaki malzeme ana kayıtlarını oluşturabilir, düzenleyebilir, silebilir, görüntüleyebilir  ve değiştirebilir.

- Veritabanındaki müşteri / satıcı ana kayıtlarını oluşturabilir, düzenleyebilir, silebilir, görüntüleyebilir  ve değiştirebilir.

- Önceden var olan bir kaydı referans olarak kullanarak ilgili işlemde nasıl kayıt oluşturulacağını öğrenir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofislerden telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

BAS.101.T - BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimi


1 - Temel Uygulamalar Konsept

1.1 - Temel Uygulamalar

2 - Malzeme Temel Verileri Yönetimi

2.1 - Malzeme Oluşturma

2.1.1 - Hammadde Oluşturma

2.1.2 - Yarı Mamül Oluşturma

2.1.3 - Ürün Oluşturma

2.1.4 - Ticari Malzeme Oluşturma

2.1.5 - Servis Malzemesi Oluşturma

2.1.6 - Bakım Malzemesi Oluşturma

2.1.7 - Referans Alınarak Yeni Malzeme Oluşturma

2.3 - Diğer Malzeme İşlemleri

2.3.1 - Malzeme Bilgisi Listeleme

2.3.2 - Malzeme Bilgisi Gösterme

2.3.3 - Malzeme Bilgisi Düzenleme

2.3.4 - Kayıtlı Malzemeyi Silme

2.3.5 - Birim tanımlamaları

2.3.6 - Tarihçe Kullanımı

A - Workshop

3 - Müşteri İlişkileri Yönetimi

3.1 - Aday İşlemleri

3.1.1 - Aday Oluşturma

3.1.2 - Referans ile Aday Oluşturma

3.1.3 - Aday Düzenleme

3.1.4 - Aday Görüntüleme

3.1.5 - Aday Silme

3.1.6 - Aday Listeleme

3.2 - Müşteri İşlemleri

3.2.1 - Müşteri Oluşturma

3.2.2 - Referans ile Müşteri Oluşturma

3.2.3 - Farklı İş alanı ile Müşteri Oluşturma

3.2.4 - Müşteri Düzenleme

3.2.5 - Müşteri Görüntüleme

3.2.6 - Müşteri Silme

3.2.7 - Müşteri Listeleme

3.3 - Tedarikçi İşlemleri

3.3.1 - Tedarikçi Oluşturma

3.3.2 - Referans ile Tedarikçi Oluşturma

3.3.3 - Farklı İş alanı ile Tedarikçi Oluşturma

3.3.4 - Tedarikçi Düzenleme

3.3.5 - Tedarikçi Görüntüleme

3.3.6 - Tedarikçi Silme

3.3.7 - Tedarikçi Listeleme

B - Workshop

C - Eğitim Değerlendirme & Sınav
;