EĞİTİMLER > AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi

AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1050.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
AST.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi ile sabit kıymetlerin oluşturulması, amortisman planlarının oluşturulması, ayrılan amortismanların muhasebeleştirilmesi, ek masraf uygulanması, satılması gibi süreçlerin CaniasERP sistemi üzerinde yönetecek kişiler için tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI?

CaniasERP sisteminin kurulumU sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Muhasebe Departmanı Yöneticileri

- Muhasebe Departmanı Çalışanları / Uzmanları

- Finans Departmanı Yöneticileri

- Finans Departmanı Çalışanları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Süreç dokümanlarının incelenmesi.

Bilgi Seviyesi:

- Muhasebe konusunda genel bilgi sahip olmak

Gerekli Materyaller: Notebook

HEDEF YETKİNLİKLER

- Sabit Kıymet süreçlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Gerekli raporların sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Sabit kıymeti tüm detaylarıyla kayıt altına alabilecek,

- Sabit kıymet için yapılan ek yatırım ve masrafları işleyebilecek,

-  Yeniden değerleme işlemlerini yapabilecek,

- Aylık veya günlük bazda amortismanlarını hesaplayıp muhasebeleştirebilecek,

- Sabit kıymetlerini tam veya kısmi olarak satabilecek, hurdaya çıkarabilecek,

- Resmi veya yönetimsel raporları hazırlayabilecek,

- Zimmetleme işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofisler ile telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

AST.201.T - AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi


1 - Sabit Kıymet Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Sabit Kıymet Yönetimi Konsept

2 - Sabit Kıymetler Destek Tabloları

2.1 - Sabit Kıymetler Modülü Destek Tabloları

3 - Sabit Kıymet Oluşturulması

3.1 - Yeni bir Sabit Kıymet oluşturmak

3.2 - Çoklu Muhasebe Std.kullanan firma için yeni bir sabit kıymet kaydı oluşturmak

3.3 - Verilen dönemde satın alınan aday sabit kıymetlerin muhasebe belgelerinden tespiti ve sabit kıymet kartlarının açılması

4 - Sabit Kıymet Detaylarının İzlenmesi

4.1 - Sabit kıymet Detayları Belge Takibi

4.2 - Sabit Kıymet Detayları Zimmetleme İşlemi

4.3 - Sabit kıymete resim ve belge eklemek

5 - Sabit Kıymet Kartının Güncellenmesi

5.1 - Amortisman metodunun değiştirilmesi ve sistemin yeni planı oluşturması

5.2 - Sab.Kıy.kartında bazı kritik bilgilerin değiştirilmesi ve değişen bilgiler diyaloğunun sunulması

6 - Sabit Kıymetin Yatırımdan Normale Dönüştürülmesi

6.1 - Sabit Kıymetin Yatırımdan Normale Dönüştürülmesi

6.2 - Sabit Kıymetin Normalden Tekrar Yatırıma Dönüştürülmesi

7 - Sabit Kıymete Masraf İşlenmesi

7.1 - Mevcut sabit kıymet üzerine ek masraf, yatırım ve indirimleri işlemek

A - Uygulama

8 - Sabit Kıymetin Satılması ve Hurdaya Çıkarılması

8.1 - Bir sabit kıymeti hurdaya çıkarmak

8.2 - Bir sabit kıymeti satmak

8.3 - Bir sabit kıymeti kısmi olarak hurdaya çıkarmak veya satmak

8.4 - Sabit kıymetlerin tamamını veya bir kısmını toplu olarak satmak veya hurdaya çıkarmak

8.5 - Sabit Kıymetin Satış Yönetimi (SALT01) Üzerinden Satışı

8.6 - Satış Yönetimi(SALT01) Üzerinden Sabit Kıymet Satışı İşleminin İptal Edilmesi

9 - Amortismanların Gerçekleştirilmesi

9.1 - Sabit kıymetlerin amortisman planlarını ve gelişimlerini izlemek

9.2 - Amortismanların ayrılması ve muhasebeleştirilmesi

9.3 - Amortismanın kısmi (gün bazlı) ayrılması.

9.4 - Özel/Olağanüstü Amortisman girilmesi ve amortismanın ayrılması

9.5 - Amor.Metodu Üretim Birimi olan sabit kıymetlere üretim/kullanım puantajı girmek ve amort.tutarının revize edilmesini sağlamak

10 - Amortisman Yönetimini Değiştirmek

10.1 - Sabit kıymetin Amortisman Planını yeniden oluşturmak

10.2 - Sabit kıymetin bazı gelişimlerini silmek

10.3 - Sabit kıymetin bazı amortisman dönemlerinin statüsünü toplu olarak değiştirmek

10.4 - Sabit kıymetin anahtar alanlarını (Sab.Kıymet Tipi ve Sab.Kıymet Numarası) değiştirmek

B - Uygulama

11 - Sabit Kıymet Raporları

11.1 - Sabit kıymetler Net Defter Değeri raporu

12 - Sabit Kıymet Kokpiti

12.1 - Sabit Kıymet Kokpit

C - Sınav
;