EĞİTİMLER > AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi

AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1100.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
AST.201.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Sabit Kıymet Yönetimi (AST) modülü, işletmelerin üretim veya hizmet sunumlarında kullanılmak üzere bulundurdukları makine, teçhizat, arazi, bina, tesis, tesisat gibi sabit kıymetler olarak nitelendirdikleri varlıklarıyla ilgili işlem yapmalarına olanak sağlar.

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Katılım formunda paylaşılan EDU jnlp linki ile kurulumun yapılmış olması

Ön koşul:

- FIN.201 Genel Muhasebe Eğitimini almış olmak katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Sabit kıymeti tüm detaylarıyla kayıt altına alabilecek,

- Sabit kıymet için yapılan ek yatırım ve masrafları işleyebilecek,

- Yeniden değerleme işlemlerini yapabilecek,

- Aylık veya günlük bazda amortismanlarını hesaplayıp muhasebeleştirebilecek,

- Sabit kıymetlerini tam veya kısmi olarak satabilecek, hurdaya çıkarabilecek,

- Resmi veya yönetimsel raporları hazırlayabilecek,

- Zimmetleme işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

EĞİTİM DİZİNİ

AST.201.T - AST - Demirbaş Muhasebesi Uzman Eğitimi


1 - Sabit Kıymet Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Sabit Kıymet Yönetimi Konsept

2 - Sabit Kıymetler Destek Tabloları

2.1 - Sabit Kıymetler Modülü Destek Tabloları

3 - Sabit Kıymet Oluşturulması

3.1 - Yeni bir Sabit Kıymet oluşturmak

3.2 - Çoklu Muhasebe Std.kullanan firma için yeni bir sabit kıymet kaydı oluşturmak

3.3 - Verilen dönemde satın alınan aday sabit kıymetlerin muhasebe belgelerinden tespiti ve sabit kıymet kartlarının açılması

3.4 - Doğrusal Metot kullanılarak Sabit Kıymet oluşturmak

3.5 - Azalan Bakiye Metodu kullanılarak Sabit Kıymet oluşturmak

3.6 - Aylık bazda Sabit Kıymet oluşturmak

3.7 - Üçer Aylık (Çeyrek Dönemlik) bazda Sabit Kıymet Oluşturmak

3.8 - Yatırım Safhasında Sabit Kıymet Oluşturmak

3.9 - Devirli Sabit Kıymet oluşturmak

4 - Sabit Kıymet Detaylarının İzlenmesi

4.1 - Sabit kıymet Detayları Belge Takibi

4.2 - Sabit Kıymet Detayları Zimmetleme İşlemi

4.3 - Sabit kıymete resim ve belge eklemek

5 - Sabit Kıymet Kartının Güncellenmesi

5.1 - Amortisman metodunun değiştirilmesi ve sistemin yeni planı oluşturması

5.2 - Sab.Kıy.kartında bazı kritik bilgilerin değiştirilmesi ve değişen bilgiler diyaloğunun sunulması

6 - Sabit Kıymetin Yatırımdan Normale Dönüştürülmesi

6.1 - Sabit Kıymetin Yatırımdan Normale Dönüştürülmesi

6.2 - Sabit Kıymetin Normalden Tekrar Yatırıma Dönüştürülmesi

7 - Sabit Kıymete Masraf İşlenmesi

7.1 - Mevcut sabit kıymet üzerine ek masraf, yatırım ve indirimleri işlemek

A - Uygulama

8 - Sabit Kıymetin Satılması ve Hurdaya Çıkarılması

8.1 - Bir sabit kıymeti hurdaya çıkarmak

8.2 - Bir sabit kıymeti satmak

8.3 - Sabit kıymetlerin tamamını veya bir kısmını toplu olarak satmak veya hurdaya çıkarmak

8.4 - Sabit Kıymetin Satış Yönetimi (SALT01) Üzerinden Satışı

8.5 - Satış Yönetimi(SALT01) Üzerinden Sabit Kıymet Satışı İşleminin İptal Edilmesi

8.6 - Sabit Kıymet Kümesi Oluşturmak

9 - Amortismanların Gerçekleştirilmesi

9.1 - Amor.Metodu Üretim Birimi olan sabit kıymetlere üretim/kullanım puantajı girmek ve amort.tutarının revize edilmesini sağlamak

9.2 - Amortismanların ayrılması ve muhasebeleştirilmesi

9.3 - Özel/Olağanüstü Amortisman girilmesi ve amortismanın ayrılması

9.4 - Amortismanın kısmi (gün bazlı) ayrılması.

9.5 - Sabit kıymetlerin amortisman planlarını ve gelişimlerini izlemek

10 - Amortisman Yönetimini Değiştirmek

10.1 - Sabit kıymetin Amortisman Planını yeniden oluşturmak

10.2 - Sabit kıymetin bazı gelişimlerini silmek

10.3 - Sabit kıymetin bazı amortisman dönemlerinin statüsünü toplu olarak değiştirmek

10.4 - Sabit kıymetin anahtar alanlarını (Sab.Kıymet Tipi ve Sab.Kıymet Numarası) değiştirmek

B - Uygulama

11 - Sabit Kıymet Raporları

11.1 - Sabit kıymetler Net Defter Değeri raporu

12 - Sabit Kıymet Kokpiti

12.1 - Sabit Kıymet Kokpit

C - Sınav
;