EĞİTİMLER > AST - Demirbaş Muhasebesi Son Kullanıcı Eğitimi

AST - Demirbaş Muhasebesi Son Kullanıcı Eğitimi
Tüm eğitimler için eğitim saatleri 09:30 - 17:30
1050.00 + KDV
Süre 1 Gün / 7.0 Saat
AST.101.T
15

Eğitim ücretlerimizi iba@caniaserp.com adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

GENEL BiLGİLENDİRME

NEDEN KATILMALI?

AST - Demirbaş Muhasebesi Son Kullanıcı Eğitimi sabit kıymetlerin oluşturulması, amortisman planlarının oluşturulması, ayrılan amortismanların muhasebeleştirilmesi, ek masraf uygulanması, satılması gibi süreçleri CaniasERP sistemi üzerinde yapacak kişiler için tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI?

CaniasERP sisteminin kurulumu sonrasında CaniasERP sistemi üzerinde işlem yapacak olan;

- Muhasebe Departmanı Yöneticileri

- Muhasebe Departmanı Çalışanları / Uzmanları

- Finans Departmanı Yöneticileri

- Finans Departmanı Çalışanları / Uzmanları

- ERP Proje Yöneticileri / Proje Sorumluları

- Firma Sahipleri ve Ortakları

KATILIMCIDAN BEKLENENLER

Eğitim Öncesi Hazırlık: Süreç dokümanlarının incelenmesi.

Bilgi Seviyesi:

- Muhasebe konusunda genel bilgi sahibi olmak

Gerekli Materyaller: Notebook


HEDEF YETKİNLİKLER

- Sabit Kıymet süreçlerinin CaniasERP sistemi üzerinden yönetilmesi

- Gerekli raporların sistem üzerinden alınması

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

AST - Demirbaş Muhasebesi Son Kullanıcı Eğitimi sonunda katılımcılar;

- Sabit kıymeti tüm detaylarıyla kayıt altına alabilecek,

- Sabit kıymet için yapılan ek yatırım ve masrafları işleyebilecek,

- Yeniden değerleme işlemlerini yapabilecek,

- Aylık veya günlük bazda amortismanlarını hesaplayıp muhasebeleştirebilecek,

- Sabit kıymetlerini tam veya kısmi olarak satabilecek, hurdaya çıkarabilecek,

- Resmi veya yönetimsel raporları hazırlayabilecek,

- Zimmetleme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

EĞİTİM METODOLOJİSİ

- AST - Demirbaş Muhasebesi Son Kullanıcı Eğitimi bir ana salonda düzenlenir. Ancak diğer şehirlerdeki ofislerden telekonferans yolu ile eğitime katılım sağlanır.

- Eğitim süresince teorik anlatımlardan sonra katılımcılara örnekler uygulanarak gösterilir.

- İhtiyaç duyulması halinde katılımcıların da benzer örnekler yapmalarına olanak sağlanır.

- Eğitimlerde basılı ve/veya elektronik ortamda görseller kullanılarak bilgi akışının daha kolay ve kalıcı olması hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİZİNİ

AST.101.T - AST - Demirbaş Muhasebesi Son Kullanıcı Eğitimi


1 - Sabit Kıymet Yönetimi Akış Diyagramı

1.1 - Sabit Kıymet Yönetimi Konsept

2 - Sabit Kıymet Oluşturulması

2.1 - Yeni bir Sabit Kıymet oluşturmak

2.2 - Çoklu Muhasebe Std.kullanan firma için yeni bir sabit kıymet kaydı oluşturmak

2.3 - Doğrusal Metot kullanılarak Sabit Kıymet oluşturmak

2.4 - Azalan Bakiye Metodu kullanılarak Sabit Kıymet oluşturmak

2.5 - Aylık bazda Sabit Kıymet oluşturmak

2.6 - Üçer Aylık (Çeyrek Dönemlik) bazda Sabit Kıymet Oluşturmak

2.7 - Yatırım Safhasında Sabit Kıymet Oluşturmak

2.8 - Devirli Sabit Kıymet oluşturmak

2.9 - Verilen dönemde satın alınan aday sabit kıymetlerin muhasebe belgelerinden tespiti ve sabit kıymet kartlarının açılması

3 - Sabit Kıymet Detaylarının İzlenmesi

3.1 - Sabit kıymet Detayları Belge Takibi

3.2 - Sabit Kıymet Detayları Zimmetleme İşlemi

3.3 - Sabit kıymete resim ve belge eklemek

4 - Sabit Kıymet Kartının Güncellenmesi

4.1 - Amortisman metodunun değiştirilmesi ve sistemin yeni planı oluşturması

4.2 - Sab.Kıy.kartında bazı kritik bilgilerin değiştirilmesi ve değişen bilgiler diyaloğunun sunulması

5 - Sabit Kıymetin Yatırımdan Normale Dönüştürülmesi

5.1 - Sabit Kıymetin Yatırımdan Normale Dönüştürülmesi

6 - Sabit Kıymete Masraf İşlenmesi

6.1 - Mevcut sabit kıymet üzerine ek masraf işlemek

6.2 - Mevcut sabit kıymet üzerine ek indirimleri işlemek

A - Uygulama

7 - Sabit Kıymetin Satılması ve Hurdaya Çıkarılması

7.1 - Bir sabit kıymeti hurdaya çıkarmak

7.2 - Bir sabit kıymeti satmak

7.3 - Satış Yönetimi(SALT01) Üzerinden Sabit Kıymet Satışı İşleminin İptal Edilmesi

7.4 - Sabit Kıymetin Satış Yönetimi (SALT01) Üzerinden Satışı

7.5 - Sabit Kıymet Kümesi Oluşturmak

7.6 - Bir sabit kıymeti kısmi olarak hurdaya çıkarmak

7.7 - Bir sabit kıymeti kısmi olarak satmak

7.8 - Sabit kıymetlerin bir kısmını toplu olarak hurdaya çıkarmak

7.9 - Sabit kıymetlerin bir kısmını toplu olarak satmak

7.10 - Sabit kıymetlerin tamamını toplu olarak hurdaya çıkarmak

7.11 - Sabit kıymetlerin tamamını toplu olarak satmak

8 - Amortismanların Gerçekleştirilmesi

8.1 - Sabit kıymetlerin amortisman planlarını ve gelişimlerini izlemek

8.2 - Amortismanların ayrılması ve muhasebeleştirilmesi

8.3 - Amortismanın kısmi (gün bazlı) ayrılması.

8.4 - Özel/Olağanüstü Amortisman girilmesi ve amortismanın ayrılması

8.5 - Amortisman metodu Üretim Birimi olan sabit kıymetlere üretim/kullanım puantajının girilmesi

9 - Amortisman Yönetimini Değiştirmek

9.1 - Sabit kıymetin Amortisman Planını yeniden oluşturmak

9.2 - Sabit kıymetin bazı gelişimlerini silmek

9.3 - Sabit kıymetin bazı amortisman dönemlerinin statüsünü toplu olarak amortisman ayrıl-ma-mış durumuna getirmek

9.4 - Sabit kıymetin bazı amortisman dönemlerinin statüsünü toplu olarak amortisman ayrılmış durumuna getirmek

9.5 - Sabit kıymetin anahtar alanlarını (Sab.Kıymet Tipi ve Sab.Kıymet Numarası) değiştirmek

B - Uygulama

10 - Sabit Kıymet Raporları

10.1 - Sabit kıymetler Net Defter Değeri raporu

11 - Sabit Kıymet Kokpiti

11.1 - Sabit Kıymet Kokpit

C - Sınav
;